ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

استفاده از زبان بدن در قرآن

استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه قران، طی 15روز چنان بود که مسئولین را خسته کرده بود! شاید هم برای برگزاری نمازعید فطر، آنجا را زودتر از موعد تعطیل کردند. اما یک موضوع باقی ماند و آن: استفاده بیشتر از هنر برای تفهیم قرآن. البته هنر خطاطی و خوشنویسی، سالهاست دین خود را اداکرده است. اما هنر تئاتر نیاز به کوشش بیشتری دارد. ایرانی ها به دلیل اینکه زبان عربی، زبان دوم آنها است در استفاده از: زبان بدن قابلیت کافی از خود نشان نمی دهند. این البته الهام گرفته از سخنان مقام معظم رهبری، در ابتدای ماه رمضان امسال است. مثلا وقتی قاری بین المللی آیات عذاب یا رحمت را می خواند، در صوت و لحن او تفاوتی احساس نمی شود! حتی جملات سوالی یا خبری را یک جور می خوانند. مانند کسی که با موبایل حرف می زند. او نیازی به میمیک یا زبان بدن ندارد، چون مخاطب او را نمی بیند. در حالیکه اگر ترجمه آیات را فهمیده و دقت شود، آیات سوالی را باید سوالی خواند، و آیات خبری را خبری و تعجب آور را تعجبی: مثلا وقتی خدا می فرماید آیا فکر می کنید: داستان اصحاب کهف و رقیم عجیب است؟ مسلما وقتی سر بریده امام حسین ع، آن را تلاوت می کرد: طنین صدایش با قاری های ما تفاوت داشته است، که آنهمه اثر گذاشته. لذا باید قاریان قران علاوه بر شناخت: گام های و نت های موسیقایی، به میمیک و پانتومیم هم آشنایی داشته باشند. البته اینها حرام نیست! فقط اسمش عوض شده، قبلا به آن می گفتند فن خطابه! فن خطابه استفاده از تمام ظرفیت بدن، در تفهیم مطالب به مخاطب است. میمیک حرکات صورت، بدون دست و پا می باشد. زنان محجبه و اغلب  روحانیون، از این فن استفاده می کنند، ولی نام آن را نمی دانند. کسانی که دکلمه می کنند، یا شعر را با احساس می خوانند، از زبان بدن استفاده می کنند، بدون اینکه نام آن را بدانند. دکلمه ترکیب پانتومیم و سخنرانی است. یعنی اگر کسی شعر را متوجه نشود، از وضعیت تغییر دست و پا و: رنگ چهره و غیره، به موضوع پی می برد. زیرا پانتومیم زیر بنای مکالمات ناشنوایان است. با توجه به این توضیحات میتوان گفت: لحن پیامبر در خواندن قران، چنان با احساس و استفاده از زبان بدن و میمیک صورت بود که: مردم را مسحور می کرد و: به همین برخی ها او را شاعر و: برخی نیز ساحر می گفتند. استاد بیان، دکتر علی شریعتی هم همینطور بود. هرکس حسینیه ارشاد می رفت گویا: مسحور شده بیرون می امد. زیر وبم صدا و بازی با اصوات، چنان ماهرانه صورت می گرفت که: کسی اصلا خسته نمی شد. و شما می بینید که بلافاصله، تئاتر هم به حسینیه ارشاد راه پیدا می کند، و کتاب ابوذر غفاری او به نمایش تبدیل می شود. اغلب رهبران جهان هم همینطور بودند، نمونه آن یاسر عرفات بود که وقتی صحبت می کرد، میکروفن را گم می کرد! یا وقتی استاد فخرالدین حجازی، صحبت می کرد شایع کرده بودند: چند بار هواپیماهای عراقی فکر کرده بودند رادار است! لذا لازم است که تئاتر، کمی بیشتر به قران نزدیک شود، قاریان قران هم با تئاتر مهربانتر باشند. یادم هست یکی از هنرمندان تئاتر و تلویزیون، گفته بود فردوسی استاد دکوپاژ است! یعنی با شعر هایش چنان صحنه ها را، زیبا و کامل توصیف می کند، که نیازی به فیلمنامه نویسی نیست. در حالیکه منشا الهام او قرآن است و: قران چنان موزون است که اعراب بدوی را مجذوب خود می کرد. و این ایات نباید یکنواخت تلاوت شود.  باید از همه اعضا و جوارح، برای رساندن پیام وحی استفاده نمود. مخصوصا در ایران که مردم عربی نمی دانند، با حرکات دست و بدن قاری به موضوع پی ببرند.

The use of body language in the Quran

Benazir welcomes people of Quran Exhibition, within 15 days so that the authorities had exhausted! Perhaps prayers for Eid al-Fitr, the place was shut down prematurely. But one thing remained: the use of art to understand the Quran. Of course, the art of calligraphy and calligraphy, have your religion is do. The theater requires more effort. Iranians because the Arabic language, a second language in use: your body language capabilities are not sufficient. This is of course inspired by the words of the leader, at the beginning of the month of Ramadan this year. For example, when the international reader reads the signs of the Apocalypse or mercy, in the tone of his voice and not feel the difference! Read a small news item or even sentences. Sounds like someone is talking. He does not have to mimic or body language, because he did not see the audience. Certainly, when the severed head of Imam Hussein (AS), it is recited that the tone of his voice was different with our reader that all those affected. Therefore, in addition to knowledge of Quran recites: steps and musical notes, to mimic and pantomime would be familiar. Of course, these are not forbidden! Only the name has changed, said earlier rhetoric! Oratory use all our capacity, in understanding the content to the audience. Mimic facial movements, hands and toes. Clergymen veiled women and most of the technology they use, but do not know its name. Those who recite, or sing lyrics with feeling, the body language they use, without having to know the name of it. Reciting combination of mime and speech. This means that if someone does not understand poetry, the situation changed hands and feet: complexion etc., realizes. For infrastructure pantomime conversations deafness. According to this explanation, we can say: the tone of the Prophet in the Qur'an, as Feeling and using body language and mimic for the people will enchant you and: So some of his poet, and some as a sorcerer said. Master said, doctor Ali Shariati was the same. Everyone was telling Guidance religious site: enchanted came out. Monotony sound and play with sounds, took so skillfully that he was not tired at all. And you see that immediately, theater finds ways to Islamic religious site, and e Abuzar Ghaffari he turns to display. World leaders had too often, for example, when Yasser Arafat spoke, the microphone was missing! Or when the master Fakhr al-Din Hijazi spoke were common: Iraqi aircraft had thought many times radar! Therefore, the theater, a little more close to the Koran, the Koran reciters are kinder to the theater. I remember one of the theater and television, said University Professor Decoupage is! That his poetry with such scenes, beautiful and full descriptions, which do not scriptwriting. While his inspiration from the Quran, and the Quran is so harmonious that fascinated the Bedouins. And recite these verses should be uniform. To all organs, used to deliver the message. Especially in Iran that people do not know Arabic, hand and body movements to realize Qari.

استخدام لغة الجسد فی القرآن الكریم

بینظیر ترحب أهل القرآن للمعارض، خلال 15 یوما حتى یتسنى للسلطات قد استنفدت! ربما صلاة عید الفطر المبارك، وقد تم إغلاق المكان قبل الأوان. لكن شیئا واحدا بقی: استخدام الفن لفهم القرآن. بطبیعة الحال، فإن فن الخط والخط العربی، ساهم دینهم لسنوات عدیدة. المسرح یتطلب المزید من الجهد. الإیرانیون لأن اللغة العربیة، لغة ثانیة فی الاستخدام: قدرات لغة الجسم لیست كافیة. وهذا بالطبع مستوحاة من كلمات الزعیم، فی بدایة شهر رمضان المبارك لهذا العام. على سبیل المثال، عندما یقرأ القارئ الدولی علامات نهایة العالم أو رحمة، فی نبرة صوته وعدم الشعور الفرق! قراءة خبر صغیر أو حتى الجمل. یبدو وكأنه شخص یتحدث. ولیس من الضروری أن تحاكی أو لغة الجسد، لأنه لا یرى الجمهور. بالتأكید، عندما الرأس المقطوع الإمام الحسین (ع)، یتلى أن نبرة صوته كانت مختلفة مع قارئ لدینا، أن جمیع المتضررین. لذلك، بالإضافة إلى معرفة القراء القرآن: خطوات والنوتات الموسیقیة، لتقلید وإیمائیة ستكون مألوفة. بالطبع، هذه لیست ممنوعة! وقال فقط تم تغییر اسم الخطاب فی وقت سابق! الخطابة استخدام كل قدراتنا فی فهم المحتوى إلى الجمهور. تقلید حركات الوجه والیدین والقدمین. رجال الدین محجبات النساء ومعظم التكنولوجیا التی یستخدمونها، ولكن لا أعرف اسمها. أولئك الذین یقرأ، أو الغناء كلمات مع الشعور، ولغة الجسد التی یستخدمونها، دون الحاجة إلى معرفة اسم ذلك. قراءة الجمع بین التمثیل الصامت والكلام. هذا یعنی أنه إذا كان شخص ما لا یفهم الشعر، تغیر الوضع الیدین والقدمین: بشرة وما إلى ذلك، یدرك. لإجراء محادثات فن التمثیل الإیمائی البنیة التحتیة الصمم. وفقا لهذا التفسیر، یمكننا أن نقول: لهجة النبی فی القرآن الكریم، والشعور، واستخدام لغة الجسد وتقلید للشعب سوف سبى لك و: حتى بعض من الشاعر له، وقال البعض بأنه ساحر. وقال سید، كان الطبیب علی شریعتی نفسه. الجمیع كان یقول موقع دینی التوجیه: السحر خرج. رتابة الصوت واللعب مع الأصوات، واستغرق ذلك بمهارة أنه لم یكن متعبا على الإطلاق. وترى أن على الفور، والمسرح یجد السبل لموقع دینی إسلامی، والبرید أبوزار غافاری یلتفت أحد لعرضهم. زعماء العالم قد كثیر من الأحیان، على سبیل المثال، عندما تحدث یاسر عرفات، المیكروفون كان فی عداد المفقودین! أو عندما كان سید تحدث فخر الدین حجازی مشترك: الطائرات العراقیة قد فكر عدة مرات الرادار! ولذلك، فإن المسرح، قلیلا أقرب إلى القرآن الكریم، وقراء القرآن وریاض الأطفال إلى المسرح. وقال أتذكر واحدة من المسرح والتلفزیون الاستاذ فی جامعة تزیین السطح مع الأشكال غیر! أن شعره مع مثل هذه المشاهد، والأوصاف الجمیلة والكاملة، التی لا كتابة السیناریو. فی حین إلهام له من القرآن، والقرآن هو متناغم بحیث فتنت البدو. ویقرأ ینبغی أن تكون هذه الآیات موحد. إلى جمیع الأجهزة واستخدامها لتسلیم الرسالة. خصوصا فی إیران أن الناس لا یعرفون العربیة والید وحركات الجسم لتحقیق قاری.

Quran bədən dili istifadə

hakimiyyət canı ki, belə Benazir 15 gün ərzində Quran Sərgisi nəfər alqışlayır! Bəlkə Ramazan Bayramı üçün dualar, yer vaxtından əvvəl bağlanıb. Amma bir şey qalıb: incəsənət istifadə Quran anlamaq üçün. Əlbəttə ki, xətt və xəttatlıq sənəti, onların din bir çox illər üçün qatqı təmin etdi. teatr daha çox səy tələb edir. İranlılar ərəb dilində istifadə ikinci dil, çünki sizin bədən dili imkanları kifayət deyil. Bu Ramazan ayı bu il başında lider sözləri ilham əlbəttə. Məsələn, beynəlxalq oxucu onun səs tonu ilə, Apocalypse və ya mərhəmət əlamətləri deyilir və fərq hiss deyil! kiçik xəbər maddə və ya hətta cümlələri oxumaq. kimsə danışır kimi səslənir. o tamaşaçı görmədim, çünki O, təqlid və ya bədən dili yoxdur. Əlbəttə, İmam Hüseyn (ə) kəsilib rəhbəri onun səs tonu bütün bu təsir ki, bizim oxucu ilə fərqli olduğunu oxunduğu zaman. Buna görə də, Quran reciters bilik əlavə: taklit addımlar və musiqi qeydləri, və pantomima tanış olacaq. Əlbəttə ki, bu qadağan deyil! Yalnız adı dəyişdi, əvvəllər ritorika dedi Natiqlik tamaşaçılara məzmun anlaşma, bütün gücü istifadə edin. üz hərəkətləri, əlləri və ayaq taklit. Ruhanilər qadınlar hicablı və onlar istifadə texnologiya ən, lakin onun adını bilmirəm. Bunun adını bilmək olmadan oxusun, və ya hissi, onlar istifadə bədən dili ilə lyrics oxumaq edənlər. mim və söz birləşməsi oxuyan. Bu kimsə poeziya a

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :