ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

چرا فروپاشی آمریکا عقب افتاد؟

شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب اسلامی ایران، بسیار هوشمندانه انتخاب شده و هنوز بر سر در: وزارت خارجه ایران خود نمایی می کند. امام خمینی با درک صحیح زمانه، این شعار را تایید کرد تا مردم دنیا بدانند: بدون آمریکا و شوروی هم می شود زندگی کرد. و آنها خدایان روی زمین نیستند، بلکه هیچ چیز نیستند. چنانکه فرمود: ما دولت آمریکا را زیر پا له می کنیم، و یا فرمود آمریکا از شوروی بدتر و: انگلیس از هر دو اینها پلیدتر. اما متاسفانه نفوذی ها و یا: مزدوران شرق و غرب تلاش خود را آغاز کردند، تا این شعار را بی اثر نمایند. در ابتدای انقلاب سعادتی و اعوان و انصار او، برای شوروی جاسوسی کردند، امیر انتظام و دکتر یزدی هم برای آمریکا و اروپا. اما با تمام کوشش آنها بالاخره شوروی سابق، با نامه رسمی امام خمینی از هم فروپاشید. همانطور که در نامه امام خمینی به گورباچف نوشته شده، اکنون ما در موزه ها به دنبال کمونیسم هستیم. از این فروپاشی، غرب به وحشت افتاد. برای جلوگیری از فروپاشی، ناچار شد پول های هنگفتی خرج کند. سازمان ها و گروههای مخالف ایران را، تجهیز کرد و به آنها هویت داد. آنها را به جلسات کنگره دعوت نمود و: حرفهای آنها را تبلیغ کرد. میلیاردها دلار هزینه کرد تا کمربند امنیتی و نظامی، به دور ایران بکشد. صراحتا بودجه براندازی نظام اسلامی را، در کنگره تصویب و هرساله آن را افزایش داد. این همه هزینه ها که 200میلیارد دلار، برای آمریکا بدهی بالا آورد، فقط برای این امر قابل تحمل بود که: توانسته بودند از فروپاشی آمریکا جلو گیری کنند . یعنی هزینه ای برای حفظ امنیت آمریکا اعلام می کردند. بقدری وحشت زده شده بودند که: ملت 80میلیونی ایران را تروریست می نامیدند. و همیشه منتظر آخرین ضربه از سوی ایران بودند.

اما سکولارهای اسلامی که: شستشوی مغزی شده بودند، و درسازمان ملل بر روی آنها کار شده بود، قدرت را به دست گرفتند، و آمریکا را از این وحشت رهایی دادند. این خیانت آنان نه فقط مانع فروپاشی دولت آمریکا شد، بلکه برای هر دو ملت ایران و آمریکا، خنجری از پشت فرو کرد. زیرا مردم آمریکا با نهضت 99درصدی، و مردم ایران با نهضت 96درصدی، آماده بودند که برای همیشه امپریالیسم را، به زباله دان تاریخ انداخته و آیندگان، آن را در موزه ها مطالعه کنند. ولی هردو نهضت سرکوب شد! دولت آمریکا برای بازسازی خود اقدام کرد، و ترامپ را به میدان آورد. در ایران نیز سکولارهای اسلامی، به پابوسی امیر قطر و شاه عربستان و: وزیر خارجه آمریکا رفتند. آنقدر که از دست دادن با جان کری، خوشحال و ذوق زده می شدند که: از زیارت امام رضا یا حضرت معصومه خوشحال نمی شدند. زانویی که در مقابل امیر قطر، در سازمان ملل زده می شد، هیچگاه با این ابهت در مقابل خدا زده نشده بود! و ترسی که از شاه عربستان در دلشان بود، از گناهان خودشان اینقدر نمی ترسیدند. واین بود که آمریکا زنده  و اسرائیل امن شد! کار بجایی رسید که بین ایران و اسرائیل، طرح های تحقیقاتی انجام و در: اردن بدست شاه اردن افتتاح گردید. اسم این را هم گذاشتند زبان تعامل با دنیا.  تبلیغات آنان چنان مردم ایران را بخواب برد، که شاید به این زودی ها بیدار نشوند، همانطور که بیداری عربی را به خواب سپردند. شاید سالها طول بکشد که: تا دوباره مردم بیدار شوند و بهار عربی گل کند، ونهضت 99درصدی به بار بنشیند. ولی دور نیست که انتظار ها هم به سر برسد، و ما شاهد فروپاشی دولت آمریکا و اسرائیل باشیم.

Why was behind the collapse of America?

Neither East nor West slogans of the Islamic Revolution, and still the smart choice in the Iranian Foreign Ministry panache. Imam Khomeini understanding of the times, the slogan upheld the people of the world know: America and the Soviet Union to live without. And they are gods on earth, but nothing. As we said, our government will crush America under our feet, and said America is worse than the Soviet Union and Britain of both evil. Unfortunately infiltrators or: mercenaries East and West began their efforts to make this slogan ineffective. At the beginning of the revolution, prosperity and stooges he was spying for the Soviet Union, discipline and doctor Amir Yazdi to America and Europe. But all their efforts into the match, the former Soviet Union, disintegrated with a formal letter of Imam Khomeini. As a Khomeini to Gorbachev written, now we are in museums to communism. The collapse of the West began to panic. To avoid collapse, was forced to spend huge money. Organizations and opposition groups in Iran, equipped and gave them identity. Congressional hearings and invited them: what they advertised. Billions of dollars to security and military belt take away Iran. Budget explicitly to overthrow the Islamic regime, the Congress and each year it has increased. This all costs of $ 200 billion to America's debt, just bearable for this was that they were able to prevent the collapse of America. The cost to maintain the security of America announced. So terrified that the nation of 80 million Iranians called terrorists. And always waiting for the final blow came from Iran.

But Muslim secularists that they were brainwashed, and the UN was working on them, seized power, and America had to get rid of this fear. This not only prevents the collapse of the government's betrayal of America, but both Iran and America, a dagger stabbed from behind. America because people with movement, 99 percent, and 96 percent of people with movement, were ready to imperialism forever, thrown into the dustbin of history and posterity, read it in museums. But both movements were put down! America government for its reconstruction, and Trump took to the field. In Iran, the Islamic secular, to pilgrim Emir of Qatar and the King of Saudi Arabia and Foreign Minister went to America. So that the loss of John Kerry, were happy and excited that the Imam Reza shrine of Imam Reza and were not happy. Knee in front of the Emir of Qatar, the United Nations had been never been struck with awe before God! And fear that the King of Saudi Arabia was in their hearts, so they were not afraid of their sins. Israel was alive and safe, and this was America! Work was anywhere between Iran and Israel, research projects and in Jordan by King Jordan was inaugurated. Let's call this language to interact with the world. As the Iranian people take their ads to sleep, you might not wake up soon, as laid awake Arabic to sleep. It may take many years that people will wake up again and put the Arabic Spring, and movement 99 percent of the time sitting. But do not expect too far to reach, and we have witnessed the collapse of America and Israel.

لماذا كان وراء انهیار أمریكا؟

لا شعارات الشرق ولا الغرب للثورة الإسلامیة، والتی لا تزال الاختیار الذكی فی المهارة وزارة الخارجیة الایرانیة. الإمام الخمینی فهم العصر، وأیدت شعار شعوب العالم یعرف: أمریكا والاتحاد السوفیتی إلى العیش من دونه. وهم آلهة على الأرض، ولكن لا شیء. وكما قلنا، فإن حكومتنا سحق أمریكا تحت أقدامنا، وقال أمریكا هی أسوأ من الاتحاد السوفیاتی وبریطانیا على حد سواء الشر. للأسف المتسللین أو: بدأ مرتزقة الشرق والغرب جهودها لجعل هذا الشعار غیر فعالة. فی بدایة الثورة والازدهار وعملاء لانه كان یتجسس لصالح الاتحاد السوفیتی والانضباط والطبیب أمیر یزدی إلى أمریكا وأوروبا. ولكن كل جهودهم من زمن المباراة، والاتحاد السوفیاتی السابق، تفككت مع رسالة رسمیة من الإمام الخمینی. ونتیجة لالخمینی إلى غورباتشوف مكتوبة، ونحن الآن فی المتاحف إلى الشیوعیة. بدأ انهیار الغرب للذعر. لتجنب الانهیار، واضطر إلى إنفاق المال الضخم. منظمات وجماعات المعارضة فی إیران، مجهزة، وقدم لهم هویة. جلسات الاستماع فی الكونغرس ودعاهم: ما تم الإعلان عنها. ملیارات الدولارات للأمن وحزام عسكری، یسلب إیران. المیزانیة صراحة للإطاحة بالنظام الإسلامی والكونغرس وكل عام وزادت علیه. وكان هذا كل التكالیف 200 ملیار $ لدیون أمیركا، تماما محتملة لهذا أنهم كانوا قادرین على منع انهیار أمریكا. تكلفة للحفاظ أعلن الأمنیة الأمریكیة. بالرعب حتى أن الأمة 80 ملیون إیرانی دعا الإرهابیین. ودائما فی انتظار الضربة القاضیة جاءت من إیران.

لكن العلمانیین المسلمین أنهم غسیل دماغ، وكان یعمل فی الأمم المتحدة علیها، استولى على السلطة، وكان أمریكا للتخلص من هذا الخوف. وهذا ما یمنع لیس فقط انهیار خیانة للحكومة الأمریكیة، ولكن كل من إیران وأمریكا، خنجر طعن من الخلف. أمریكا لأن الناس مع الحركة، 99 فی المئة، و 96 فی المئة من الناس مع الحركة، وكانوا على استعداد للامبریالیة إلى الأبد، وألقیت فی مزبلة التاریخ والأجیال القادمة، وقراءة فی المتاحف. ولكن كل الحركات وضعت أسفل! اتخذت الحكومة الأمریكیة لإعادة الإعمار، وترامب إلى المیدان. فی إیران، العلمانیة الإسلامیة، لتقبیل القدمین وأمیر قطر وملك المملكة العربیة السعودیة: توجه وزیر الخارجیة لأمریكا. ذلك أن خسارة جون كیری، كانت السعادة والسرور أن ضریح الإمام الرضا الإمام الرضا ولم تكن سعیدة. الركبة أمام أمیر دولة قطر والأمم المتحدة قد أبدا تم التوصل بذهول أمام الله! والخوف أن ملك المملكة العربیة السعودیة فی قلوبهم، لذلك لم تكن خائفا من خطایاهم. وكانت إسرائیل على قید الحیاة وآمنة، وكان هذا أمریكا! وكان العمل فی أی مكان بین المشاریع البحثیة إیران وإسرائیل، والأردن الملك عبدالله دشن. دعونا نسمی هذه اللغة للتفاعل مع العالم. كما تتخذ الشعب الإیرانی إعلاناتهم إلى النوم، قد لا یستیقظ قریبا، على النحو المنصوص مستیقظا العربیة للنوم. قد یستغرق سنوات عدیدة أن الناس سوف یستیقظ مرة أخرى والعربیة زهور الربیع، والحركة 99 فی المئة من الوقت جالسا. ولكن لا نتوقع كثیرا للوصول، وشهدنا انهیار أمریكا وإسرائیل.

Why was behind the collapse of America?

Neither East nor West slogans of the Islamic Revolution, and still the smart choice in the Iranian Foreign Ministry panache. Imam Khomeini understanding of the times, the slogan upheld the people of the world know: America and the Soviet Union to live without. And they are gods on earth, but nothing. As we said, our government will crush America under our feet, and said America is worse than the Soviet Union and Britain of both evil. Unfortunately infiltrators or: mercenaries East and West began their efforts to make this slogan ineffective. At the beginning of the revolution, prosperity and stooges he was spying for the Soviet Union, discipline and doctor Amir Yazdi to America and Europe. But all their efforts into the match, the former Soviet Union, disintegrated with a formal letter of Imam Khomeini. As a Khomeini to Gorbachev written, now we are in museums to communism. The collapse of the West began to panic. To avoid collapse, was forced to spend huge money. Organizations and opposition groups in Iran, equipped and gave them identity. Congressional hearings and invited them: what they advertised. Billions of dollars to security and military belt, take away Iran. Budget explicitly to overthrow the Islamic regime, the Congress and each year it has increased. This all costs of $ 200 billion to America's debt, just bearable for this was that they were able to prevent the collapse of America. The cost to maintain the security of America announced. So terrified that the nation of 80 million Iranians called terrorists. And always waiting for the final blow came from Iran.

But Muslim secularists that they were brainwashed, and the UN was working on them, seized power, and America had to get rid of this fear. This not only prevents the collapse of the government's betrayal of America, but both Iran and America, a dagger stabbed from behind. America because people with movement, 99 percent, and 96 percent of p

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :