ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

توصیه به منصور هادی و دیگران

منصور هادی رئیس جمهور: خود خوانده یمن که: مورد حمایت ریاض بود و: مدتها در انجا دولت در تبعید را تشکیل داد، و برعلیه انقلاب ملت خودش قیام کرد، امروزه حال خوشی ندارند! زیرا آل سعود فرمان اخراج: دسته جمعی آنها را داده است. طبیعتا دولتهای مزدوری مثل قطر و امارات هم، جرات راه دادن او را ندارند. این سرنوشتی محتوم برای: دیکتاتورهایی است که برعلیه ملت خود حرکت کرده اند. از همان ابتدای فرار منصور هادی، ایران او را با شاه فراری مقایسه کرده بود، و به وی اخطار داده بود که اسیر: وعده های پوچ آل سعود نباشند، آنها هم خود میدانستند! ولی کاری از دستشان برنمی آمد، و کاملا دست خالی بودند. عین همین سرنوشت خود آل سعود است! زیرا که مردم عربستان آنها را اخراج کردند، آنها به ظاهر برای خوشگذرانی و: درعمل برای فرار به اندونزی رفته اند. این سرنوشت در انتظار عمال: قطر و امارات و بحرین هم هست و: شامل بقیه کسانی هم که: در مسیر ضد مردمی حرکت می کنند می شود. لذا ما پیشنهادی داریم و آن اینکه: لازم نیست آنها دنبال جایی بگردند، حتی نیازی به سرگردانی نیست! انها توبه کنند و یک کلام بگویند اشتباه کردند! می ینند که در میان مردم خود خواهند بود. بهر حال آنها یمنی هستند، خانواده و بستگان و ملک و املاک و علاقه های: مادی و معنوی دارند. شایسته نیست از وطن رانده شوند. و این خوادث باید آنها را به این حقیقت رسانده باشد، که آمریکا و عربستان و اسرائیل قابل اعتماد نیستند. آنها امروزه کلاه خود را هم نمی توانند حفظ کنند، چه رسد به دیگران . طبیعت کار سیاسی هم قربانی کردن نزدیکان خود است! مگر نادر شاه فرزند خود را کور نکرد؟ مگر مامون برادر بزرگش امین را نکشت؟ لذا این کار ها تعارف بردار نیست. امریکا و اسرائیل و آل سعود و امثال آنها، اگر احساس خطر کنند اولین قربانیان آنها، دوستان و افراد فامیل خواهند بود. کشتار های وسیع و مخفیانه ای که در آل سعود رخ می دهد، موید همین حرف است. اما ملت ها اینطور نیستند! آنها مردان و قهرمانان خود را دوست دارند، ممکن است مدتی در سختی باشند، ولی آسایش در جلو دیدگان آنها است. فردا متعلق به ملت ها و: کسانی است که خادم ملت ها باشند. لذا ما به منصور هادی پیشنهاد می کنیم: اگر به الحوثی ها پناهنده شوند، بهتر است از پناهندگی به آل سعود و امثال آنها است. ما حتی برای اوباما و کلینتون هم، همین پیشنهاد را داریم: باز گشت به ملت و توانایی های آن، تنها ضمانت قوی برای داشتن قدرت اجتماعی است. در تجربه ای نه چندان دور، رئیس جمهور مصر را هم می تواند حفظ کند. اخیرا مصر توانسته در مقابل وطن فروشی و: فروش جزایر مصری به آل سعود مقاومت کند. اگر به همین روش ادامه دهند، السیسی خود تبدیل به یک محمد مرسی می شود، امام محمد مرسی که دیگر هوادار داعش نیست. بلکه با آن مبارزه هم می کند. در ایران هم بارها آشتی عمومی برای: ایرانیان فراری اعلام شده، به نظر می رسد اگر آنها به ایران بیایند، حتی مجازات هم بشوند، برایشان بهتر است تا اینکه: هر روز در سرزمینی باشند! و هر لحظه برای یک نقطه دیگر انتظار بکشد. البته فقط کسانی مجازات می شوند: که جنایت کرده یا کسی را کشته باشند. والا اکثریت ایرانیان خارج از کشور، که لب به توبه گشودند تا آخر عمر، در ایران بودند و در ایران هم دفن شدند.

Recommendations on Hadi and others

President Mansour Hadi: Yemen called that, was backed by Riyadh: There has long formed the government in exile, and he rose up against the people's revolution today is not good! Because the Al Saud ordered the expulsion: they have mass. Naturally wage countries such as Qatar and the UAE, dare not admit him. This is the fate for: dictators that have moved against the nation. From the beginning of escape Mansour Hadi, Iran had compared him with the Shah fled, and he warned that the captives: the House of Saud are not empty promises, they knew! But nothing they do not come, and were completely empty-handed. The same is self-Saud! For the Saudis expelled them, and they appear to be merry: actually gone to Indonesia to escape. This fate awaits agents: Qatar and the United Arab Emirates and Bahrain and also includes all those who in the course of the unpopular move. Therefore, we have proposed, that is: they do not have to look for a place, even without drifting! They will repent and say a word wrong! You will see that in the midst of his people. However, they are Yemenis, relatives and properties of interest: material and spiritual. Not worthy to be driven home. These incidents have led them to this fact, that America can not be trusted, Saudi Arabia and Israel. They can not keep their hats today, let alone others. Political nature of the work is to sacrifice your family! Nader Shah was blind unless your child? But Ma'mun Amin did not kill his brother? So do not take the offer. America and Israel and the Saudis and others like them, if they feel threatened they are the first victims, friends and family members will be. Killing vast and secret that the House of Saud falls, confirms the same thing. But nations do not! They love their men and heroes may be hard for some time, but being in front of their eyes. Tomorrow belongs to the people and those that are a servant of the people. Therefore, we propose Mansour Hadi: If the Houthi are refugees, asylum better than the Saudis and others like them. We even Obama and Clinton together, so we offer: a return to the nation and its abilities, the only guarantee for social power is strong. The experience not so long ago, the president of Egypt could not keep. Recently, Egypt has the traitors and sales Islands withstand Egyptian Al Saud. If we continue this way, Sisi Mohamed Morsi is to become an Imam Mohammed Morsi, who does not seek other fans. But it also does fighting. Iran has repeatedly reconciliation in general: Ferrari announced Iranians, it seems, if they come to Iran, even be punished, it is better to make every day are in the land! The wait for a spot at any moment. The only punished those that committed crimes or who are killed. Otherwise, the majority of Iranians abroad, who face a lifetime to repent opened, in Iran and in Iran were buried.

توصیات بشأن هادی وغیرهم

الرئیس منصور هادی: دعا الیمن الذی تم بدعم من الریاض: وهناك تشكیل الحكومة منذ فترة طویلة فی المنفى، وانه انتفض ضد ثورة الشعب الیوم لیست جیدة! لأن آل سعود أمر بطرد: لدیهم كتلة. شن طبیعی دول مثل قطر والإمارات العربیة المتحدة، لا تجرؤ على الاعتراف به. هذا هو مصیر ل: الطغاة التی انتقلت ضد الأمة. من البدایة للهروب منصور هادی، ان ایران مقارنة له مع فرار الشاه، وحذر من أن الأسرى: بیت آل سعود لیست وعود فارغة، كانوا یعلمون! ولكن لا شیء أنها لا تأتی، وكانت تماما خالی الوفاض. ونفس الشیء الذاتی سعود! للسعودیین طردهم، ویبدو أنها مرح: ذهب فعلا إلى إندونیسیا من الفرار. هذا المصیر ینتظر وكلاء: قطر والإمارات العربیة المتحدة والبحرین ویشمل أیضا جمیع الذین فی سیاق هذه الخطوة التی لا تحظى بشعبیة. ولذلك، اقترحنا، وهذا هو: لم یكن لدیهم للبحث عن مكان، حتى من دون الانجراف! یتوبون وأقول كلمة خاطئة! سترى أنه فی خضم شعبه. ومع ذلك، فهی الیمنیین والأقارب وخصائص الفائدة: المادیة والروحیة. لا تستحق أن تكون مدفوعة المنزل. وقد أدت هذه الحوادث لهم هذه الحقیقة، أن أمریكا لا یمكن الوثوق بها، والمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل. أنهم لا یمكن أن تبقی قبعاتهم الیوم، وتدع الآخرین وحدها. الطبیعة السیاسیة للعمل هو تضحیة عائلتك! وكان نادر شاه الأعمى ما لم طفلك؟ ولكن المأمون أمین لم یقتل أخیه؟ حتى لا تأخذ هذا العرض. أمریكا وإسرائیل والسعودیین وغیرهم مثلهم، وإذا كانوا یشعرون بالتهدید هم أول الضحایا، الأصدقاء وأفراد العائلة وسیكون. قتل واسعة وسرا أن آل سعود السقوط، یؤكد نفس الشیء. ولكن الدول لا! انهم یحبون الرجال وأبطالهم قد یكون من الصعب لبعض الوقت، ولكن یجری أمام أعینهم. غدا ملك للشعب وتلك التی هی خادمة للشعب. لذلك، نقترح منصور هادی: إذا كان الحوثی من اللاجئین وطالبی اللجوء أفضل من السعودیین وغیرهم مثلهم. ونحن حتى أوباما وكلینتون معا، لذلك نحن نقدم: العودة إلى الوطن وقدراته، والضمان الوحید لسلطة اجتماعیة قویة. لم یمض التجربة وقتا طویلا، رئیس مصر لا یمكن الاحتفاظ بها. فی الآونة الأخیرة، ویوجد فی مصر خونة وجزر مبیعات الصمود المصریة آل سعود. إذا واصلنا بهذه الطریقة، سیسی محمد مرسی هو أن تصبح الإمام محمد مرسی، الذی لا یسعى المشجعین الآخرین. ولكنه أیضا لا القتال. وتملك ایران مرارا المصالحة بشكل عام: أعلنت فیراری الإیرانیین، على ما یبدو، إذا جاءوا إلى إیران، حتى أن یعاقب، فمن الأفضل لجعل كل یوم هم فی الأرض! الانتظار للحصول على بقعة فی أی لحظة. ویعاقب فقط تلك التی ارتكبوا جرائم أو الذین یتعرضون للقتل. خلاف ذلك، فإن الغالبیة العظمى من الإیرانیین فی الخارج، الذین یواجهون العمر لالتوبة فتحت، فی إیران وفی إیران تم دفن.

Hadi və digər tövsiyələr

Prezident Mansour Hadi: Yəmən, Ər-Riyad tərəfindən dəstəklənən edilmişdir ki, deyilən Uzunmüddətli sürgündə hökumət var formalaşır və o, yaxşı deyil, bu gün xalq inqilabı qarşı yüksəldi! Al Saud xaric sifariş Çünki onlar kütləvi var. Təbii edər deyil, cəsarət, belə Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr əmək. millətə qarşı köçürülüb diktatorlar: bu taleyi deyil. escape Mansour Hadi əvvəlindən Şah qaçdı ilə İran onu müqayisə və o, əsir ki, xəbərdarlıq: Səud House boş vədlər deyil, onlar bilirdi! Amma heç bir şey onlar gəlmək və tamamilə əliboş idi yoxdur. eyni self-Saud edir! Səudiyyəlilər qovdular və onlar şən görünür üçün: həqiqətən qaçmağa İndoneziyaya getdi. Bu taleyi agentləri gözləyir: Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreyn və həmçinin olan qeyri-populyar hərəkət zamanı bütün bu daxildir. Ona görə də biz təklif ki: onlar hətta üzən olmadan, bir yer axtarmaq üçün yoxdur! Onlar tövbə bir söz yanlış deyəcəklər! Siz öz xalqının ortasında olduğunu görəcəksiniz. maddi və mənəvi Lakin, onlar Yemenis, qohumları və faiz xassələri vardır. layiqli ev idarə etmək. Bu hadisələr, Amerika etibar edilə bilməz ki, bu fakt Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail onları gətirib çıxarmışdır. Onlar tək başqaları bildirin bu gün papaqlar davam edə bilməz. iş Siyasi təbiət ailə qurban üçün! Nader Shah uşaq halda kor idi? Lakin Məmun Amin qardaşını öldürmək etmədi? Belə ki, təklif etmirlər.ə və İranda torpağa verildi.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :