ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

طب رایگان 4

رعایت آداب یکی دیگر از روشهای: درمانی و پیش درمانی مهم است. مثلا در اسلام گفته شده با: دست راست غذا بخورید و با دست چپ خود را بشویید، زیرا که این کار مانع انتقال ضایعات دفعی، و بیماری های انگلی از مقعد به دهان می شود. همیشه کار های ارزشی با دست راست است، تا دست راست آلوده نباشد. دیگر از آداب رفتن به خلا اینست که: با پای چپ وارد شوید، زیرا که علاوه بر تقسیمات ذکر شده، چون پای چپ به قلب نزدیکتر بوده، قوی تر است و پای راست، ضربه پذیر تر می باشد. و اگر احیانا ایست قلبی اتفاق بیافتد، ابتدا پای راست خم می شود. لذا اگر وارد توالت می شوید، درصورت بروز سکته قلبی و مانند آن، خود بخود به عقب خم می شوید. در مساجد و جاهای مقدس که: با پای راست وارد می شوید، خم شدن شما به درون مکانهای مقدس خواهد بود. نقل است: موقع تخلی نباید ایستاده باشید، باید نشسته باشید. زیرا که نشستن و قشار آوردن بر: ماهیچه های پا و شکم، باعث دوری از بیماریهایی می شود. یکی از انها واریس یا خونمردگی پا هست، زیرا براثر پرس رگها، خون از انها خارج می شود. حتی زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود، که این خود بیرون راندن صفرا، و مواد زاید ذخیره شده را به دنبال دارد.

در آداب غذا خوردن ذکر شده که: غذا را خوب بجوید و لقمه را کوچک بردارید، این موارد که بسیار دلایل ساده ای دارد، یکی از انها هم از دید طب رایگان، جذب موادی از غذا در فک ودهان از طریق پوست می باشد. برای همین کسانی که به سرعت غذا می خورند، دچار چروکی و پیری زودرس پوست، و فک دهان و صورت می شوند. اما کسانی که کم و با صبر و حوصله، غذا میل می کنند گونه هایی صاف و رسیده دارند.

در نماز خواندن هم گفته شده که: همه اعمال نماز باید بجای آورده شود، این یعنی حرکت پا و دست و: گردن و بدن وهمه اعضا بدن، زیرا بدن بیش از دویست قطعه استخوان دارد، که با ششصد قطعه ماهیچه به هم وصل شده. در همه ورزشها حداکثر تا بیست درصد آنها فعال می شوند، ولی در نماز همه آنها فعال است. حتی نشستن دو زانو نیز برای واریس پا، یک نوع مداوا می باشد. گفتن ذکر تسبیحات اربعه، در واقع تنفس عمیق است و انجام: سجده یعنی فرصت دادن به مویرگهای مغز، تا به راحتی از قلب تغذیه شوند. زیرا که همیشه قلب پایین تر از مغز است، و سردرد های مزمن به همین دلیل است: که خون و اکسیژن در سربالایی قلب تا مغز، کاهش می یابد و با سجده در فواصل زمانی مناسب، میتوان از این ضعف جلوگیری کرد.

شب ها خوابیدن در اول شب، مناسبتر از خوابیدن در دیر وقت می باشد، و هر بار قبل از خواب کمی غذا، و آب فراوان باید نوشید، تا سموم بدن راحت تر دفع شود. ازدیاد ادرار خود نشان دفع مواد زائد است. البته همه اینها از دید طب رایگان است! وگرنه بسیاری از بیماریها در انسان باید تحمل شود. زیرا انسان کامل وجود ندارد،(بجزمعصومین ع) و هرکس ایرادی دارد. برخی از این ایراد ها، مشهود است و برخی نامشهود، یکی در راه رفتن ایراد دارد، که همه می بینند! دیگری هم نارسایی قلبی یا کبدی دارد. و.. لذا نباید وحشت کرد، بلکه باید تحمل کرد و: با آن ساخت و خدا را شکر کرد، تا ارامش روانی بوجود آید.

Free medicine 4

The formality another method of treatment and pre-treatment is important. For example, Islam has said: Eat right hand and with his left hand wash, as this prevents the transfer of fecal waste, and parasitic diseases of the anus to mouth. Value is always with the right hand, the right hand is not contaminated. Another practice is to vacuum: with his left foot sign, because in addition to the listed divisions, because it was closer to the heart of the left leg, right leg is stronger, is more vulnerable. And should cardiac arrest occur, the right leg is bent. So if you enter the toilet, in case of myocardial infarction and the like, cannot bend them backwards. In mosques and holy places that enter with the right foot, bend your will to the holy places. Transport is not timely OF DISCHARGE stand, must be sitting. Because I sit down and get pressure on the muscles of the legs and abdomen, causing the disease to be avoided. One of them is varicose veins or leg bruising as a result of the inquiry arteries, the blood out of them. Even straining triggers presses: liver and intestine, which in turn expel the bile, and waste stored to follow.

So those who eat quickly, with wrinkles and premature aging of the skin, face and jaw are. But those less patiently, eat the species that have been smooth.

In prayer it is said that all acts of prayer should instead be brought, that means moving the feet and hands and neck and body and all members of the body, because the body more than two hundred pieces of bone, with six pieces of muscles are attached. Up to twenty percent of them are active in all sports, but all of them are active in prayer. Even sitting, kneeling for Varicose is a type of treatment. To say the Sojood, in fact, deep breathing and prostration that allows the capillaries of the brain, to easily feed the heart.

At night, sleeping on the first night of sleeping in late is better, and every time before going to bed a little food, and plenty of water to drink, the body of toxins excreted more easily. Increased urinary excretion of wastes is shown. Of course, all this from the perspective of medicine is free! Otherwise, a lot of diseases in humans should be tolerated. Because there is no perfect man, (except infallible AS) and everyone is wrong. Some of these objections are visible and some invisible, a walking problem, which everyone can see! There are other heart failure or liver. Etc. We should not panic, but should be tolerated and with it, and gave thanks to God, to create psychological comfort.

الدواء مجانا 4

شكلی طریقة أخرى للعلاج والمعالجة المسبقة هو المهم. على سبیل المثال، قال سیف الاسلام: أكل الید الیمنى والیسرى مع نظیره غسل ​​الید، وهذا یمنع نقل النفایات برازی، والأمراض الطفیلیة من فتحة الشرج إلى الفم. القیمة هی دائما مع الید الیمنى، لیست ملوثة الید الیمنى. ممارسة أخرى تتمثل فی الفراغ: مع علامة قدمه الیسرى، لأنه بالإضافة إلى الأقسام المذكورة، لأنها كانت أقرب إلى قلب الساق الیسرى والساق الیمنى أقوى، هو أكثر عرضة للخطر. وینبغی أن تحدث السكتة القلبیة، الساق الیمنى عازمة. حتى إذا كنت دخول الخلاء، فی حالة احتشاء عضلة القلب، وما شابه ذلك، لا یمكن أن ینحنی أنفسهم إلى الوراء. فی المساجد والأماكن المقدسة التی تدخل مع القدم الیمنى، وثنی إرادتك إلى الأماكن المقدسة. النقل لیس الوقت المناسب للموقف التفریغ، لا بد من الجلوس. لأن أجلس والحصول على الضغط على عضلات الساقین والبطن، مما تسبب فی المرض التی ینبغی تجنبها. واحد منهم هو الدوالی أو كدمات فی الساق نتیجة الشرایین التحقیق، والدم للخروج منها. حتى اجهاد یطلق المطابع: الكبد والأمعاء، والتی بدورها طرد الصفراء، والنفایات تخزین لمتابعة.

حتى أولئك الذین یأكلون بسرعة، مع التجاعید والشیخوخة المبكرة للجلد والوجه والفك هی. ولكن من هم أقل بصبر، وتناول الأنواع التی كانت على نحو سلس.

فی الصلاة ویقال أن جمیع أعمال الصلاة بدلا من ذلك ینبغی أن تتحقق، وهذا یعنی تحریك القدمین والیدین والعنق والجسم وجمیع أعضاء الجسم، لأن الجسم أكثر من مئتی قطعة من العظام، مع ست قطع من العضلات هی التی تعلق. تصل إلى عشرین فی المئة منهم تنشط فی جمیع الألعاب الریاضیة، ولكن كل منهم ینشطون فی الصلاة. حتى یجلس، والركوع للتوسع، هو نوع من العلاج. لقول السجود، فی الواقع، والتنفس العمیق والسجود التی تسمح الشعیرات الدمویة فی الدماغ، لتغذی بسهولة القلب.

فی اللیل، والنوم فی اللیلة الأولى من النوم فی وقت متأخر من الأفضل، وفی كل مرة قبل الذهاب إلى الفراش قلیلا من الطعام، والكثیر من الماء للشرب، والجسم من السموم تفرز أكثر سهولة. وأظهرت زیادة إفراز البول من النفایات. بالطبع، كل هذا من وجهة نظر الطب مجانی! خلاف ذلك، یجب أن یكون هناك تسامح مع الكثیر من الأمراض لدى البشر. لأن لیس هناك رجل مثالی، (باستثناء معصوم AS) والجمیع على خطأ. بعض من هذه الاعتراضات تكون مرئیة وغیر مرئیة بعض، وهی مشكلة المشی، والتی یمكن أن یرى الجمیع! هناك قصور القلب أو غیرها من الكبد. وما إلى ذلك ینبغی ألا نشعر بالذعر، ولكن ینبغی السكوت ومعها، وشكر الله، لخلق الراحة النفسیة.

Free tibb 4

rəsmiyyət müalicə və pre-müalicə bir üsul vacibdir. Məsələn, İslam buyurur: sağ yeyin və onun sol əl yuma ilə, bu nəcisli tullantıların transfer, və ağız göt parazitar xəstəliklərin qarşısını alır kimi. Value sağ əli ilə həmişə sağ çirklənmiş deyil. Başqa bir təcrübə vakuum edir: onun sol ayaq işarəsi ilə, çünki siyahıda bölmələri ilə yanaşı, sol ayaq ürək yaxın idi, çünki, sağ ayaq güclü, daha həssasdır. Və ürək həbs baş verdikdə, sağ ayaq əyilmiş. Siz tualet daxil Belə ki, miokard infarktı halda və kimi, geri özlərini əymək edə bilməz. məscid və sağ ayaq ilə daxil müqəddəs yerlərdə, müqəddəs yerləri üçün iradə əyilmək. Nəqliyyat atılması stendi vaxtında deyil, oturub olmalıdır. Mən xəstəlik səbəb aşağı oturmaq və ayaqları və qarın əzələlərinin təzyiq çünki yol etmək. Onlardan biri sorğu damarların, onlardan qan nəticəsində Varis və ya ayaq göyərmə var. Hətta nuru presleri tetikler: qaraciyər və bağırsaq, öz növbəsində öd xaric, və tullantıların izləmək saxlanılır.

qırışların və dəri, üz erkən yaşlanma və çənə ilə, tez yemək olan Belə ki, o var. Lakin həmin az səbir, hamar olmuşdur növ yemək.eyil, lakin bu yol və olmalıdır, və verdi.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :