ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آیا فر کیانی دوباره از ایران خواهد رفت؟

فروهر یا نشان ایزدی در ایران باستان، که علامت یکتاپرستی بود، در اثر عملکرد زشت مردم ایران، که این نشان اهورایی  را به یک: نشان دنیایی تبدیل کردند، از ایران رفت. و سالها دور بود تا اینکه  در سال 1357با انقلاب اسلامی ایران، که انقلابی با نام خدا بود، به ایران برگشت. ولی اکنون بعد از چهل سال، آیا باز می خواهد از ایران برود؟ چرا که مردم ایران از خدا روی برگردانده، و به دنبال دنیای مادی هستند. آنها در اول انقلاب، شعار های اقتصادی کمونیست ها را به مسخره می گرفتند، ولی الان به آن دل بسته اند. نان و مسکن برایشان از: اسلام مهمتر شده است! اسلام و خدا را، فقط برای این می خواهند که: دنیایشان آباد تر شود. بدتر اینکه همه چیز هم دارند، ولی باز هم شکایت می کنند! احساس فقر در آنها با: رشد اقتصادی شان بالا می رود، و نیاز آنها تمامی ندارد! در دوران انقلاب، عروس و داماد با یک تخته پتو و: یک چراغ والور در خانه ای اجاره ای، به خانه بخت می رفتند. ولی الان همان ها برای فرزندان خود، زندگی شاهانه می خواهند. با اینکه جوانها هم راضی هستند، ولی همان پدر مادرها انتقام: فقر خودشان را می گیرند، و نمی گذارند جوانهایشان ازدواج کنند! در آن موقع مردم از جوی آب، برای آب انبار راه می کشدند، و این آب را برای خوراک و: شستشو استفاده می کردند، ولی حالا فیس و افاده می آیند و: به فرزندانشان می گویند: فقط آب معدنی داخل بطری های: یکبار مصرف استفاده کنند! به بچه های خود می گویند: ما فعلگی و عملگی کردیم به اینجا رسیدیم، ولی شما باید بدون زحمت به جایی برسید. اینهمه می خورند که غذای 15میلیون را دورریز می کنند، بعد می گویند مردم بدبختند، و شام شب ندارند!همین سال جاری یکمیلیون خودرو شاسی بلند خارجی، در تهران اضافه شده، ولی می گویند مردم پولی ندارند! خانه ها آنقدر زیاد است که: مسکن مهر بی مشتری مانده، و بساز بفروشها، روی دستشان باد کرده! ولی آنها می گویند: به فکر سرپناه برای مردم باشید، مردم سرپناه ندارند. خانه خودشان که به پول سیاه نمی ارزید، الان میلیاردی قیمت دارد، ولی می گویند ما خودمان را نمی گوییم! بقیه مردم را می گوییم که توان خرید ندارند. همین امروز اگر اعلام کنند که: بانک مرکزی سکه می دهد، همه مردم درصف می ایستند و: ده تا بیست تا می خرند، ولی بعد می گویند: مردم پول ندارند لذا کاسبی خوابیده است. اگر اعلام کنند سازمان حج، برای مکه ثبت نام می کند، هرکس دوتا سه تا می خرد و: بعد هم می گوید: بلایی سرمردم آوردند که: همه بدبخت شده اند! آنها بلند گویشان قوی است، و زیر گوش مسئولین هم ناله می کنند! زیرا معتقدند: چون ناله می کنم پس هستم، اگر ناله نکنم نیستم. مسئولین هم از روی دلرحمی یا جناح بازی، حرفهای آنها را تکرار می کنند. بطوریکه همه مسئولین، ناچار موضع اپوزیسیون می گیرند. کاری کرده اند که همه انقلابیون را، به پشیمانی وادار کنند: پسر به پدرش بگوید اگر شما انقلاب نمی کردید، ما بدبخت نمی شدیم. هر کاری پیشنهاد می شود، نمی پذیرند تا بتوانند بگویند بیکارند، و مسبب این بیکاری هم انقلاب است. به موقع طعنه می زنند که: مصرف سرانه ایرانی ها سه برابر: متوسط دنیا است، یعنی از گوشت و مرغ تا برق و نفت و گاز، مصرف هر ایرانی سه برابر است. در موقع دیگر خیلی راحت می گویند: مردم حتی پول خرید یک کیلو گوشت هم ندارند؟ لابد همه اینها را اجنه می خرند و می برند.

Is Far Kiani will go back to Iran?

Live or the divine in ancient Persia, the symbol of monotheism, the ugly performance of the Iranian people, which shows God's to one: to show the world turned, went from Iran. And years away until the Islamic Revolution of Iran in 1357, which revolutionized the name of God, returned to Iran. But now, forty years later, would be to leave Iran? Because the people of God on the back, and the material world are looking for. They revolution, the slogan of the communist economy to mock, but I cling to it. Bread and shelter them from: Islam is more important! Islam and God, only to wish that their world becomes more prosperous. Worse things have, they still complain! They feel poverty: economic growth rises, and they need not all! During the revolution, the bride and groom with a blankets and a flashlight in a rented house, went to the house of fortune. But now the same holds for their children, they want to royal life. While young people are satisfied, but the parent’s revenge: they are poor, and do not take young married! At the time, people stream, the water way down, and the feed and water for washing used, but now come and face book and snob: the children say the only mineral water bottles: once consumer use! Give your kids say: our workers and our operator got here, but you should have no trouble to get somewhere. Eat all that food waste is 15 million, and then say poor people, not dinner! SUV this year, one million foreigners, in Tehran added, but people say they have no money! Houses so much that a customer left without housing, and make a sale, the puffy hands! But they say about shelter for the people, the people have no shelter. That black money was not worth their house, now billions price, but to say we do not say! Other people who can afford to say no. If announced today that the central bank's coin, all the people stand on rank ten to twenty to buy, but then say: people have no money, so business is sleeping. If you declare the Hajj, to Mecca register, whoever buys three to two: then said they happened to people that have all been miserable! They are tall, strong-men, and under the nose of the authorities are moaning! Because they believe that because I cry therefore I am, if I'm not moaning. Officials from the mercy or the game, they repeat their words. So that all officials, opposition will inevitably fall. Something that all revolutionaries, to the regret force the boy to tell his father if you did not revolution, we were not miserable. Whatever is proposed, refuse to say unemployed, and the unemployment caused by the revolution. There timely irony that Iran's per capita consumption three times: the world's average, from meat and poultry to electricity and natural gas consumption has tripled every Iranian. When it is too easy to say: people do not even have money to buy a kilo of meat? I suppose all these goblins are bought and sold eats.

وبعیدا كیانی سوف نعود إلى إیران؟

العیش أو الإلهی فی بلاد فارس القدیمة، ورمز التوحید، وأداء القبیح للشعب الإیرانی، مما یدل على الله واحد: ذهب لإظهار تحول العالم، من إیران. وبعد سنوات حتى قیام الثورة الإسلامیة الإیرانیة عام 1357، التی أحدثت ثورة فی اسم الله، وعاد الى ایران. ولكن الآن، وبعد مرور أربعین عاما، سیكون لمغادرة إیران؟ لأن یبحثون شعب الله على ظهره، والعالم المادی ل. أنها ثورة، شعار الاقتصاد الشیوعی للسخریة، ولكن أنا التشبث به. الخبز والمأوى لهم من: الإسلام هو أكثر أهمیة! الإسلام والله، إلا أن أتمنى أن عالمهم یصبح أكثر ازدهارا. أسوأ الأمور لها، فإنها لا تزال تشكو! أنهم یشعرون الفقر: ارتفاع النمو الاقتصادی، وأنها لا تحتاج إلى كل شیء! خلال الثورة، والعروس والعریس مع البطانیات ومصباح یدوی فی منزل مستأجر، وذهب إلى بیت ثروة. ولكن الآن یحمل نفس لأطفالهم، انهم یریدون الحیاة الملكیة. بینما الشباب راضون، ولكن الانتقام الآباء: أنهم فقراء، ولا تأخذ الشباب تزوج! فی ذلك الوقت، الناس تیار، والطریقة الماء إلى أسفل، والعلف والماء لغسل المستخدمة، ولكن الآن یأتی والفیسبوك والمقلد: الأطفال یقول زجاجات المیاه المعدنیة فقط: مرة واحدة استخدام المستهلك! إعطاء یقول أطفالك: حصلت على عمالنا والمشغل لدینا هنا، ولكن یجب أن یكون لدیك أی مشكلة فی الحصول على مكان ماذا العام، وأضاف أكل كل ما فضلات الطعام هو 15 ملیون نسمة، ثم یقول الفقراء، ولیس عشاء ملیون أجنبی فی طهران، ولكن الناس یقولون انهم لا یملكون المال! منازل كثیرا أن أحد العملاء یقم دون سكن، وجعل عملیة البیع، على أیدی منتفخ! لكنهم یقولون عن المأوى للشعب، والناس لیس لدیهم مأوى. وكان هذا المال الأسود لا یستحق منزلهم، الآن ملیارات السعر، ولكن أن نقول إننا لا نقول! الأشخاص الآخرین الذین یمكن أن تحمل لیقول لا. إذا أعلن الیوم أن عملة البنك المركزی، وجمیع الناس الوقوف على رتبة عشرة إلى عشرین لشراء، ولكن بعد ذلك یقول: الناس لیس لدیهم المال، لذلك العمل هو النوم. إذا قمت بتعریف الحج، الى مكة السجل، كل من یشتری 3-2: ثم قالوا حدث للناس أن یكون كل بائسة! هم طویل القامة، قوی الرجال، وتحت سمع وبصر السلطات والشكوى! لأنهم یعتقدون أن لأننی أبكی إذن أنا موجود، إذا لم أكن الشكوى. مسؤولون من رحمة أو اللعبة، فإنها تكرر كلامهم. حتى یتسنى لجمیع المسؤولین والمعارضة ستسقط لا محالة. شیء أن جمیع الثوریین، إلى الأسف تجبر الصبی لیخبر والده إذا كنت لا ثورة، لم نكن بائسة. كل ما یقترح، رفض أن یقول العاطلین عن العمل، والبطالة الناجمة عن الثورة. هناك مفارقة فی الوقت المناسب أن إیران استهلاك الفرد ثلاث مرات: المتوسط ​​فی العالم، من اللحوم والدواجن لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبیعی قد تضاعف ثلاث مرات كل الإیرانی. عندما یكون من السهل للغایة القول: الناس لا یملكون المال لشراء كیلو من اللحم حتى؟ أفترض یتم شراء كل هذه العفاریت وبیعها واکلها!

Far Kayani İrana gedəcək edirsiniz?

Live və ya Allahın bir göstərir qədim İran ilahi, təkallahlıq simvolu İran xalqının çirkin performance, dünya çevirdi göstərmək üçün, İrandan getdi. Və il üz Allahın adını inqilabi 1357-ci ildə İran İslam İnqilabı qədər İrana qayıdıb. Amma indi, qırx il sonra İranı tərk etmək olardı? geri və maddi dünyada Allahın insanlar üçün axtarır, çünki. Onlar inqilab, kommunist iqtisadiyyatın şüarı istehza, ancaq suvaşmaq. Islam daha vacibdir: Çörək və onlara sığınacaq! İslam və Allah onların dünya daha firavan olur ki, arzu. Worse şeylər var, onlar hələ də şikayət! Onlar yoxsulluq hiss: iqtisadi artım qalxır və onlar bütün deyil lazımdır! inqilab, bir ədyal və icarəyə evdə bir siqnal işığı ilə gəlin və damat zamanı bəxt evinə getdi. Amma indi həmin uşaqlar üçün, onlar kral həyat istəyirəm keçirir. gənclər valideynlər revenge məmnun, lakin baxmayaraq onlar zəif və gənc evli almaq etməyin! zamanda, insanlar, aşağı su yolu, istifadə yuyulması üçün yem və su axını, indi gəlib facebook və snob: uşaqlar yalnız mineral su şüşə deyirlər: dəfə istehlakçı istifadə edin! Sizin uşaqlar demək ver işçilərimizin və operator burada var, lakin siz haradasa almaq üçün heç bir problem olmalıdır. Lakin, 15 milyon cərimə bu il bir milyon xarici Tehranda əlavə SUV! De, yoxsul insanlar deyil, nahar ki, yemək, lakin insanlar pul yoxdur demək! Houses bir müştəri mənzil ayrıldı və satış, amcıq əlləri etmək ki, çox! Lakin onlar insanlar üçün sığınacaq haqqında, insanlar heç bir sığınacaq var deyirlər. Bu qara pul onların dəyər idi, indi milyardlarla qiymət, lakin biz demək deyil demək! imkanında Digər insanlar demək. insanlar heç bir pul var, belə ki business yuxu: Mərkəzi Bankın pul, bütün insanlar almaq üçün iyirmi dərəcə on dayanmaq, lakin bu gün elan edib varsa deyirlər. Üç iki alır kim Məkkə reyestrinə Həcc, elan edin: onlar bütün acınacaqlı olmuş insanlar oldu dedi Onlar hündür, güclü kişi və orqanlarının burun altında idmanla olunur! onlar ağlamaq, çünki inanıram, çünki mən idmanla deyiləm əgər buna görə də mən edirəm. mərhəmət və ya oyun rəsmiləri, onların sözləri deyirəm. bütün rəsmiləri, müxalifət qaçılmaz düşəcək ki. Təəssüf ki, bütün inqilabçılar, siz inqilab olmasaydı atası demək oğlan məcbur Something, biz acınacaqlı idi. Nə olursa olsun, təklif işsiz demək imtina və işsizlik inqilab səbəb oldu. Orada vaxtında istehza İranın adambaşına istehlak üç dəfə: Dünyanın orta ət və quş elektrik və təbii qaz istehlakı hər İranın üç dəfə artmışdır. demək çox asan zaman: insanlar hətta ət kilo almaq üçün pul yoxdur? Mən bütün bu goblins alınması və yemək güman edirlər.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :