ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بر خلاف تصورات اشتباهی که وجود دارد، ورزش های بین المللی یک ارزش نیست، بلکه یک ارتش است. اولین باری که فوتبال و مسابقات فوتبال مطرح می شود، اردوگاه اسیران آشوئیتز است. یعنی اسیران جنگی که در جنگ شکست خورده، و دراردوگاه آلمان نازی اسیر بودند، با هدف جبران شکست در میدان نظامی، به تشکیل تیم فوتبال در داخل اردوگاه و: درخواست مسابقه با تیم آلمانی اقدام کردند. با برنده شدن در این میدان، توانستند عقده شکست خود را ترمیم کنند. اکنون نیز استفاده از عنوان: ژنرال یا سلطان برای بازیکنان فوتبال، این را ثابت می کند. استفاده از الفاظی مانند جنگندگی و مبارزه در میدان بازی! هم از همین اصطلاحات است. و این نشان می دهد که: برنده شدن تیم فوتبال بالاتر از برنده شدن: یک ارتش در میدان جنگ است. به همین دلیل خشونت و خدعه، چه در زمان بازی توسط بازیکنان، و چه پس از بازی توسط تماشاگران، از اصول قابل قبول همه بازیها است. یک فوتبالیست علاوه بر تمرین با توپ، باید در بدنسازی و رزم های دفاع شخصی نیز مهارت داشته باشد.

  در حالیکه در ذهن ساده اندیشان: فدراسیون فوتبال ایران ، ورزش یک ارزش است، و آنها به دنبال بازیکنان اخلاقی، و تماشاگران رویایی هستند! و البته این هرگز اتفاق نیافتاده، و همه بازیهای ایران چه در دربی های داخلی، چه در بازیهای جام جهانی به خشونت کشیده شده، و هربار فوتبال ایران مغلوب جنگندگی های فوتبال و: البته غیر اخلاقی اعراب و دیگران شده است. البته این هردو یک برون فکنی هم هست. چون ایران با سابقه درخشان تاریخی، یک ملت اخلاقی بوده که حتی در ورزش هم، افرادی مانند رستم یا پوریای ولی، سرمشق ورزشکاران هستند. و این نگاه ایران به ورزش، برخاسته از ورزش باستانی  و کشتی های پهلوانی است. اما در غرب ورزش از همان ابتدا، توسط گلادیاتورها تعریف می شده که: باید رقیب خود را تا سرحد مرگ هدایت می کردند. آنها در میدان جنگ هرگز موفق نبودند، ولی در میدان تمرین های جنگی، یا مشق نظامی موفق به: کشتن افراد مقابل خود می شدند. درواقع ورزش در غرب یا درمیان اعراب و عبری ها، دشمنی با خودی ها است! و به سادگی می بینیم مثلا در: جودو یا در بوکس و امثال آن، تا طرف را برای همیشه پشیمان نکنند، دست بردار نیستند. شکستن عمدی دست و پا و یا: خفه کردن و پیچ دادن گردن، امری است که عامل تضمین کننده پیروزی است. مردم ضد اخلاقی و تماشاگران هم، فقط به کشتن طرف نمره می دهند و: شعارشان این است او را بکش! اما پهلوان ایرانی که با کشتی گیر هندی در گیر است، وقتی صدای ناله مادر او را می شنود، که برای پیروزی پسرش دعا می کند، فداکارانه خود را بازنده می کند! و این بازندگی او برای ایرانیان، بسیار مهم تر از برنده شدن اوست! ولی غرب این را نمی فهمد. وقتی یک ایرانی حاضر نمی شود: در مقابل ورزشکار اسرائیلی وارد میدان شود، برای ملت ایران قهرمان است. زیرا که با یک متجاوز، دست دوستی نداده است، اما غرب این را نمی داند! وقتی در استادیوم صدهزار نفری، تماشاگران ایرانی فریاد یا حسین سر می دهند، غرب ایران را جریمه می کند! ولی نمی داند این جریمه ها، حماقت آنها را می رساند و: هرگز فرهنگ تاریخی و اخلاقی ایران، زیر سوال نمی رود. لذا باید که ایران با کشورهای همسوی خود، سازمان ورزشی و: فدراسیون فوتبال جدیدی را درست کند، تا بتواند در مقابل مافیای ورزش ایستادگی نماید.  

The military exercise is not worth!

Unlike a wrong conception that there is an international sports value, not an army. The first time it comes to soccer and football games, camp in Nazi Germany. The prisoners of war who failed in the war, and were captured Nazi camp, to compensate for failure in the military field, to form a football team in the camp and request their match against German action. By winning in this field, node failure could repair them. Now, using as: general or king for football players, proves this. Use of words such as fighting and struggling on the playing field! Both of these terms. And this shows that winning football team than winning an army on the battlefield. For this reason, violence and fraud, both during the game by the players, and after the game by the audience, the principles accepted by all game. In addition to practicing with soccer ball in the gym and fighting in self-defense should also have skills.

  While cretins in mind: Iranian Football Federation, the sport is a value, and they are looking for ethical players, and the fans are fantastic! Of course, this never happened, and all of Iran's games in the domestic derby, what turned violent in the World Cup and defeated each time fighting football and, of course, Arabs and others is immoral. It's both a projection. Because Iran with a brilliant record date, a moral nation that even in the sports world, people like Rustam or P. But, athletes are role models. And the look of the sport, from the ancient sport of wrestling is wrestling. But in the West the sport from the beginning, was defined by gladiators that have led to the death of his rival. They never failed on the battlefield, but a training ground for war, or military exercise successful: in front of people were killed. In fact, exercise in the West or among Arabs and Hebrew, is hostile to outsiders! And simply see for example: judo or boxing, etc., to the regret forever not, does not stop. Intentional breaking of the limbs or Shut down and twist of the neck, something that is a guarantee of victory. Immoral people crowd together, just to kill and make the score: the slogan Kill him! But Iranian athlete who is involved Hindi wrestler, he hears the cries of his mother, who prays for her victory, his selfless loser out! And the losers for the Iranians, is much more important than winning! But the West does not understand. Iranian When not in front of the Israeli athletes enters the field, for the Iranian nation champion. For a rapist, not the hand of friendship, but the West does not know it! When a hundred thousand people in the stadium, the Iranian spectators shout or chant Hussein, Iran's West fines! But knows the fines, they got their stupidity and never Iranian historical and moral culture, not questioned. Therefore, Iran with its cooperative countries, organizations and sports: Create a new Football Association so that it can stand against the mafia exercise.

المناورات العسكریة لا یستحق!

على عكس المفهوم الخاطئ بأن هناك قیمة الریاضیة الدولیة، ولیس جیشا. وهی المرة الأولى التی یأتی لكرة القدم ومباریات كرة القدم، معسكر فی ألمانیا النازیة. أسرى الحرب الذین فشلوا فی الحرب، وتم القبض على معسكر النازی، للتعویض عن الفشل فی المجال العسكری، لتشكیل فریق لكرة القدم فی المخیم، وطلب مباراته ضد العمل الألمانی. من خلال الفوز فی هذا المجال، یمكن أن فشل العقدة إصلاح نفسها. الآن، وذلك باستخدام ما یلی: عام أو ملك لاعبی كرة القدم، یثبت هذا. استخدام كلمات مثل القتال والنضال على ارض الملعب! كل من هذه الشروط. وهذا یدل على أن الفریق الفائز لكرة القدم من الفوز على الجیش فی ساحة المعركة. لهذا السبب، العنف والتزویر، على حد سواء خلال المباراة من قبل اللاعبین، وبعد المباراة من قبل الجمهور، ومبادئ مقبولة من كل لعبة. بالإضافة إلى ممارسة مع كرة القدم فی صالة الألعاب الریاضیة والقتال فی الدفاع عن النفس یجب أن یكون لدیك أیضا المهارات.

  فی حین المشوهون فی الاعتبار: الاتحاد الایرانی لكرة القدم، والریاضة هی قیمة، ویبحثون عن لاعبین الأخلاقی، والجماهیر هی رائعة! بالطبع، هذا لم یحدث أبدا، وجمیع الألعاب إیران فی الدیربی المحلی، ما تحولت إلى أعمال عنف فی نهائیات كأس العالم، وهزم كل وقت القتال لكرة القدم لكرة القدم، وبطبیعة الحال، العرب وغیرهم أمر غیر أخلاقی. انها على حد سواء الإسقاط. لأن إیران مع تاریخ سجل لامع، أمة أخلاقیة أنه حتى فی عالم الریاضة، والناس مثل رستم أو P. لكن والریاضیین هم قدوة. ونظرة الریاضة، من هذه الریاضة القدیمة من المصارعة تصارع. ولكن فی الغرب هذه الریاضة منذ البدایة، تم تعریف من طرف المصارعین التی أدت إلى وفاة منافسه. هم لم یقصر قط فی ساحة المعركة، ولكن ملعب التدریب للحرب، أو تدریبات عسكریة ناجحة: قتل أمام الناس. فی الواقع، وممارسة فی الغرب أو بین العرب والعبریة، معاد للأجانب! وببساطة انظر على سبیل المثال: الجودو أو الملاكمة وغیرها، لالأسف إلى الأبد لا، لا تتوقف. كسر متعمد للأطرافه أو إیقاف وتطور الرقبة، وهو الأمر الذی یشكل ضمانا للفوز. الفساق الحشد معا، لمجرد القتل وتصبح النتیجة: شعار قتله! ولكن اللاعب الإیرانی الذی یشارك الهندیة مصارع، وقال انه یسمع صراخ أمه، الذی یصلی لانتصار لها، له الخاسر نكران الذات خارجا! والخاسرین للإیرانیین، هو أكثر أهمیة من الفوز! ولكن الغرب لا یفهم. الإیرانی عندما لا أمام الریاضیین الاسرائیلیین دخول هذا المجال، لبطل الأمة الإیرانیة. لالمغتصب، ولیس ید الصداقة، ولكن الغرب لا یعرف ذلك! عندما مائة ألف شخص فی الملعب، ومتفرج الإیرانی یصرخون أو یهتفون حسین والغرامات الغربیة إیران! لكنه یعرف الغرامات، وحصلت على غبائهم والثقافة التاریخیة والأخلاقیة أبدا الإیرانیة، ولیس موضع تساؤل. لذلك، إیران فی الدول المتعاونة والمنظمات والریاضة: إنشاء رابطة جدیدة لكرة القدم بحیث یمكن أن یقف ضد ممارسة المافیا.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :