ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 24 آذر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

انسان نیازمند طبیب است، همانطور که نیازمند معلم یا کارگر است. ولی متاسفانه در عصر حاضر، فراموشی عجیبی دنیا را گرفته و سوگند های جالینوس و بقراط و ابوعلی سینا.. اصلا به حساب نمی آید، بلکه ساده اندیشی هم هست. بهترین جراحان دنیا، جراحان پلاستیک هستند که زیبایی بینی عمل می کنند! و بهترین پزشکان دنیا کسانی هستند که: از قاچاق اعضا بدن به نفع ثروتمندان بهره برداری کنند. و زیرکترین طبیب ها، کسانی هستند که به شغل غیر پزشکی! از جمله ساخت و ساز ، سیاست و.. بپردازند.

در چنین وانفسای غریبی که هست، اسلام بهترین پزشک بشریت است، رایگان هم هست! زیرا پیامبران همگی می گفتند: ما برای راهنمایی شما اجرت نمی خواهیم، مزد ما را خداوند از خزانه غیب می دهد. اسلام نه تنها درمان دردهای روانی و روحی است، بلکه طبیب جسم نیز هست. در خطبه 108نهج البلاغه علی ع پیامبران را، مخصوصا پیامبر اسلام را طبیب دوره گرد معرفی می کند. یعنی هم دارو و شفا دارد، و هم سراغ مریض  می رود، و این هر دو در عصر حاضر منسوخ است: اطبا اصلا سراغ بیمار نمی روند، بلکه مریض با آن حالت مریضی! باید دنبال آنها بگردد. آنهم اگر پیدا کرد و توانست از پس: هزینه های ان بر آید. لذا در اسلام برخلاف قرن 21، بیمار نه تنها هزینه ای نمی دهد، بلکه پزشک باید به بالین او بیاید! لذا طب رایگان مطرح است:

دریکی از روزها طبیب مسیحی، به پیامبر مراجعه کرد و  از ایشان اجازه خواست: تا در مدینه طبابت کند چند روزی گذشت، و کسی مراجعه نکرد نزد پیامبر رفت و: علت را پرسید پیامبر فرمود: من به مردم گفته ام تا گرسنه نشدند، چیزی نخورند و تا کامل سیر نشدند، از دست از غذا بکشند. طبیب آستان بوسید و برفت! و گفت رمز سلامتی همین است که گفتی. لذا می بینیم که در اسلام پیشگیری هم راحت است و هم رایگان.

قصد داریم راههای طب رایگان را، برای شما بیان کنیم یکی از آنها فشار درمانی است: فشاردرمانی بر کدام اصل استوار است؟

فشاردرمانی تنها یکی از انواع درمان‌های بدنی: آسیایی است که ریشه در طب سنتی چین دارد. یکی از دیگر انواع این درمان چی‌گانگ و تویینا هستند. شیاتسو نیز مدل ژاپنی فشاردرمانی است.

روش انجام فشاردرمانی چگونه است؟

اطبائی که فشاردرمانی انجام می‌دهند، از نوک انگشت، کف دست، آرنج یا پا یا هر وسیلۀ خاص دیگری برای اعمال فشار به: نقاط و مجاری انرژی بدن استفاده می‌کنند. گاهی اوقات فشاردرمانی شامل: کشش یا ماساژ فشاردرمانی همراه با: اعمال روش‌های دیگر است.

http://footofan.com/?p=3858

  مثلا شما می توانید با فشار: استخوان بالای بینی با دو انگشت، به مدت یک دقیقه جلوی اب ریزش بینی را بگیرید.! یا با فشار دادن وسط پیشانی، به تقویت حافظه کمک کنید. درد سیاتیک چون فقط خشکی عصب است، با گرم نگهداشتن و روغن مالیدن و: فشاردادن نقاط مخصوص کاهش پیدا می کند.

از دیگر روشهای رایگان طب، ورزش است! باکمی پیاده روی در روز سلامت بدن خود را تضمین کنید. اصولا بی تحرکی منشا بسیاری از بیماری ها است .

نفس عمیق کشیدن و اکسیژن را به بدن رساندن هم، بهترین دارو است! زیرا وقتی شما فعالیت می کنید، سوخت و ساز بدن افزایش می یابد. اما هوا به اندازه کافی نمی رسد، لذا سوخت ناقص انجام می شود. اما اگر با هر فعالیت تعداد تنفس های خود را هم، افزایش دهید این تعادل ایجاد می شود.

آب درمانی هم در این خصوص ذکر شده است، قبل از هر غذا کمی آب خوردن بهتر از آب زیاد خوردن در: بین غذا یا بعد از ان است. آب گرم بدن را لاغر می کند و: آب سرد آن را چاق. درمان ریزش مو هم این است که: با آب بسیار داغ حمام نکنید! زیرا بسیاری از چربیهای بدن مفید است، و شما با آب جوش و مواد شیمیایی، آنها را از بین می برید! اصولا مواد شوینده مستقیم نباید با پوست در تماس باشد. مخصوصا اینکه در حمام دوشی، همه فشار ها بر فرق سر است، لذا خشک شدن پوست، باعث ریزش مو و از بین رفتن پیاز آن می شود.

Free medicine

Man is in need of a physician, as required teacher or worker. Unfortunately, at present, the world has a strange forgetfulness of Galen and Hippocrates and Avicenna. I did not count, but it is naivety. The best surgeons in the world, rhinoplasty plastic surgeons who act! And the best doctors in the world are those that exploit the rich in favor of organ trafficking. And wisest doctor, those that are non-medical job! Including construction, policy and pay ...

It is strange that Islam is the best doctor humanity, free! For all prophets are saying: We will not pay for your guidance, our reward is the unseen Lord of the Treasury. Islam is not only the emotional and psychological pain, but the doctor's body. Sermon 108 Nahj al-Ali prophets, especially the Prophet of Islam defines itinerant physician. There's also medicine and healing, and he is sick, and this both in the present era is obsolete: physicians do not know the patient, but also with their sick! Must look after them. However, if found and could Then comes the cost of it. In Islam, unlike the 21st century, not the disease not only costly, but the physician must come to her bedside! Therefore, medicine is free:

In one of the days of the Christian physician, came to the Prophet and asked him: Medina practice in a few days passed, and he did not see the Prophet went: He asked why the Prophet said: I have told people to not hungry, something garlic not eat until full, stop eating out. Doctor kissed and went doorstep! And said this is the passport to me. So we see that in Islam, prevention is easy and free.

We're going to free medicine ways, to tell you that one of them is pressure therapy Pressure therapy on what principle?

Pressure therapy is just one of a variety of body treatments: Asian is rooted in traditional Chinese medicine. One of the other types of treatment are Chygang and Tvyyna. Shiatsu is a Japanese model pressure therapy.

The method of pressure therapy like?

Do therapy Atbayy pressure, the tip of the fingers, palms, elbows or feet or any other specific means for applying pressure to points and energy channels of the body. Sometimes pressure therapy including stretching or massage therapy pressure along with other procedures.

  For example, you can press the bones of the nose with two fingers, stop for a minute to get a runny nose.! Or by pressing the middle of the forehead, to help improve memory. Sciatic nerve pain since it is dry, rub with oil and keeping warm: Pressing for points is reduced.

The free methods of medicine, exercise! Bow day hike to secure the health of your body. Basically, inactivity is the origin of many diseases.

Deep breathing and oxygen to the body bringing together the best medicine! Because when you work, the metabolism increases. But air is not enough, the incomplete combustion is performed. But if at any time your respiratory activity, this balance will increase.

Hydrotherapy is also mentioned in this regard, a little water before eating any food better than eating too much water in between meals or after that. Hot water and lean body: fat cold water. Hair loss treatment is that: Do not shower with very hot water! Because a lot of body fat is useful, and you with boiling water and chemicals, they ruin! Basically, place detergent should not be in contact with the skin. Specifically, in the bathroom shower, all the pressure is on the top of the head, so dry skin, hair loss and loss of the bulbs.

الدواء مجانا

الرجل هو فی حاجة إلى طبیب، ومعلم أو عامل المطلوبة. لسوء الحظ، فی الوقت الحاضر، والعالم لدیه النسیان غریب جالینوس وأبقراط وابن سینا. لم أكن العد، ولكن من السذاجة. أفضل الجراحین فی العالم، جراحی التجمیل تجمیل الأنف الذین یتصرفون! وأفضل الأطباء فی العالم هی تلك التی تستغل الأغنیاء لصالح الاتجار بالأعضاء. وأحكم الطبیب، وتلك التی هی وظیفة غیر الطبیة! بما فی ذلك البناء والسیاسات والأجور ...

ومن الغریب أن الإسلام هو أفضل طبیب الإنسانیة، مجانا! لجمیع الأنبیاء یقولون: لن ندفع لقیادتكم، مكافأة لدینا هو الرب الغیب من وزارة الخزانة. الإسلام لیس فقط الألم العاطفی والنفسی، ولكن الجسم الطبیب. عظة 108 الأنبیاء نهج البلاغة علی، خصوصا نبی الإسلام یحدد الطبیب المتجولین. وهناك أیضا دواء وشفاء، وكان مریضا، وهذا على حد سواء فی العصر الحاضر قد عفا علیه الزمن: الأطباء لا یعرفون المریض، ولكن أیضا مع مرضاهم مریضة! یجب أن ننظر من بعدهم. ومع ذلك، إذا وجدت ویمكن بعد ذلك یأتی تكلفة ذلك. فی الإسلام، على عكس القرن ال21، ولیس المرض مكلفة، لیس فقط، ولكن الطبیب یجب أن یأتی إلى جوار سریرها! لذلك، والطب حرة:

فی أحد الأیام من الطبیب المسیحی، جاء إلى النبی وسأله: الممارسة المدینة المنورة فی غضون أیام قلیلة مرت، وانه لا یرى ذهب النبی: وسأل لماذا قال النبی: لقد قال الناس لم یكن جائعا، شیء الثوم لا یأكل حتى الشبع، والتوقف عن تناول الطعام فی الخارج. طبیب القبلات وذهب عتبة! وقال ان هذا هو جواز السفر بالنسبة لی. لذلك نرى أن فی الإسلام، الوقایة سهلة ومجانیة.

ونحن فی طریقنا لتحریر طرق الطب، لأقول لكم أن واحدا منهم هو العلاج العلاج ضغط الضغط على أی مبدأ؟

علاج الضغط هو مجرد واحدة من مجموعة متنوعة من علاجات الجسم: متجذر الآسیویة فی الطب الصینی التقلیدی. واحد من أنواع أخرى من العلاج هی شیاتسو هو الیابانی العلاج ضغط نموذج.

طریقة العلاج ضغط یحبون؟

هل العلاج الضغط، وغیض من أصابع، والنخیل، المرفقین أو القدمین أو أی وسیلة أخرى محددة لممارسة الضغط على نقاط وقنوات الطاقة فی الجسم. أحیانا علاج الضغط بما فی ذلك التمدد أو الضغط العلاج بالتدلیك جنبا إلى جنب مع غیرها من الإجراءات.

  على سبیل المثال، یمكنك الضغط على عظام الأنف مع اثنین من اصابعه، ووقف لمدة دقیقة للحصول على سیلان الأنف.! أو عن طریق الضغط على منتصف الجبهة، للمساعدة فی تحسین الذاكرة. ألم العصب الوركی منذ أن یجف، وفرك مع النفط والحفاظ على الدفء: الضغط للحصول على نقاط یتم تخفیض.

الطرق خالیة من الدواء، وممارسة! انحنی اجلالا واكبارا ارتفاع الیوم لضمان صحة الجسم. فی الأساس، والخمول هو أصل الكثیر من الأمراض.

التنفس العمیق والأكسجین إلى الجسم الجمع بین أفضل دواء! لأنه عندما كنت فی العمل، وزیادة التمثیل الغذائی. ولكن الهواء لا یكفی، یتم تنفیذ الاحتراق غیر الكامل. ولكن إذا كان فی أی وقت النشاط التنفسی الخاص بك، وهذا التوازن زیادة.

یذكر المعالجة المائیة أیضا فی هذا الصدد، وقلیل من الماء قبل تناول أی طعام أفضل من تناول الكثیر من الماء بین الوجبات أو بعد ذلك. الماء الساخن والجسم النحیل: الماء البارد الدهون. علاج تساقط الشعر هو ما یلی: لا الاستحمام بماء ساخن جدا! لأن الكثیر من الدهون فی الجسم هو مفید، وكنت مع الماء المغلی والمواد الكیمیائیة، والخراب! فی الأساس، لا ینبغی أن یكون مكان المنظفات فی تماس مع الجلد. على وجه التحدید، فی دش الحمام، كل الضغط على الجزء العلوی من الرأس، والجلد الجاف، لذلك، تساقط الشعر وفقدان المصابیح.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :