ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 22 آذر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی در اروپا، حوزه یا ناحیه بخصوصی را برای پاپ  تعریف می کنند، چرا در اسلام برای مدیریت مکه و مدینه، حوزه ای منظور نمی شود و یک حکومت، خود را آنچنان مالک اسلام می داند که: حتی نام سرزمین تاریخی و بزرگ اسلام و: مبدا وحی الهی را بنام خود: عربستان سعودی نامگذاری می کند. دست انداز او به همین جا ختم نمی شود، با متحد کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدد ادامه تصرفات خود بر ایران بر آمده، بعد از بحرین سراغ سه جزایر را می گیرد، و نام خلیج فارس را به خلیج العربی بر می گرداند. کار این فاحشه بین المللی بجایی می رسد که: نه تنها در ایران بلکه همه کشورهای اسلامی نفوذ می کند، و گروههایی مانند القاعده طالبان و داعش را ایجاد می نماید. تمام آثار باستانی و: هرچه نشان از اسلام دارد را از بین می برد . در شهر مکه و مدینه، بیش از سیصد اثر تاریخی و مذهبی 1400ساله، از بین رقته و بر روی آن، خیابان و زباله دانی درست شده است. در کشور های اسلامی همه آثار مکتوب و ملموس، به بهانه عتیقه خارج شده و یا در صورت امکان، تخریب گردیده است. و در قدس شریف هم شهرک سازی بر روی: اثار تاریخی انجام می شود، تا اثری از اسلام نماند ، همانطور که در کشورهای کمونیستی سابق، همه مساجد را به طویله یا انبار تبدیل کرده بودند. در ایران گذشته هم مزار مبارز بزرگ و روحانی: میرزا کوچک خان به مرکز: فساد و فحشا در شهرستان رشت تبدیل شده بود. درست روبروی مهدیه تهران، شهر فساد درست کرده بودند، و روز افتتاح مسجد دانشگاه تهران، چند زنا زاده بهایی مراسم همجنس بازی، در حضور همایونی راه انداخته بودند. در پاسارگاد که اولین شهر توحیدی جهان است، و یا در مقابل شاهچراغ شیراز، بنام جشن هنر مراسم تجاوز به عنف را آموزش می دادند. هنوز هم پاک بودن کنار دریاها را به مسخره می گیرند! پرفسور ایرانی ساکن آمریکا، در همایش سبک زندگی عکسهایی را نشان داد که: کنار دریای ایران را در مقابل کنار دریای دیگران، به مسخره گرفته بود! و سخنران از تریبون جمهوری اسلامی آن را تایید می کرد!  عکس یک پلیس را در کنار: دریای آنها نشان می داد: که یک زن محجبه را، مجبور به عریان شدن می کرد. ناطق گفت البته از این ها کم است! بله هنوز هم عوامل آل سعود، با الهام از ماهواره هایی که: با پول آل سعود فساد و فحشا را ترویج می کنند، در ارگانهای جمهوری اسلامی کم نیست. وفیلم های سینمایی جدید آن را ثابت می کند.

 یک بررسی تاریخی نشان می دهد که: آل سعود از یهودیان تبریز بودند که: در زمان صفویه از ایران اخراج شده، به کویت می روند و در انجا به پیشنهاد: ابراهیم مرداخ نامی مسلمان می شوند، تا بتوانند ریشه تشیع را نابود کنند. به همین دلیل به وهابیون نزدیک شده، و آنها را بعنوان ولی فقیه خود قبول می کنند. اولین اثر این اتحاد، حمله به مکه و مدینه است که بارها اتفاق می افتد، تا اینکه موفق به تسلط بر انجا می شوند، و برای ارضا کینه توزی های خود، حرم ائمه بقیع را با خاک یکسان می کنند، مسجد پیامبر را تخریب می کنند، به کربلا لشکر کشی کرده آنجا را از بین می برند، به کمک هم مسلک های خود به: تخریب قدس می پردازند. لذا الان وقت آن رسیده که نفوذ این قوم: سراسر جنایتکار را از سرزمین های اسلامی از بین برد. یکی از راهها همان کاهش سهمیه تولید نفت عربستان است، که باعث کاهش در امد آنها شده، و از حمایت مالی گروههای تروریستی می کاهد، در نتیجه می بینیم که با کاهش سهمیه تولید، هم حلب آزاد می شود و هم موصل! زیرا که نه پولی هست که به تروریستها بدهند، و نه به حامیان آنها. و زمان آن رسیده است که علمای بلاد، زیر نظر فقهای شیعه، یک شورای مدیریت تشکیل داده و: منطقه ازادی حجاز را اداره نمایند. شهرک های زیارتی برای همه کشورها ساخته شود، و زیارت خانه خدا از قید آن جرثومه های فساد رها و رایگان شود.

Islamic Vatican

When in Europe, areas or particular region to pop define, because in Islam, Mecca and Medina management, domain and a government order not to themselves as Muslim person knows that:

Even the name of Islam and Historical Land: Made In God's revelation of his name: Saudi Arabia is named. He did not stop there bump, uniting the countries of the Persian Gulf, Iran has sought to continue their possessions, slipped Tuesday after Bahrain's islands,

And the Persian Gulf to the Gulf Arabi returns. This work anywhere International prostitute turns out that not only in Iran but also all the Islamic countries and groups like the Taliban and al-Qaeda ISIS provides. All artefacts: the show of Islam eliminates it. In Mecca and Medina, over three hundred religious monument and 1400 years, gone on the streets and garbage has been corrected. All written and tangible in Muslim countries under the pretext of antiquity outside or, if possible, have been destroyed. Sharif in Jerusalem and the settlements on the works done historically, has no trace of Islam, as in the former communist countries, all mosques were turned into barns or warehouses. In the past, the tomb of a great warrior and cleric: Small Mirza Khan in the center of corruption and prostitution in the city of Rasht was turned on. Mahdieh in front of Tehran, the city had made corruption, and Tehran University's mosque opening day, several women born homosexual Baha'i ceremony, in the presence of royal was waged. Pasargadae is the first city in the monotheistic world, or against Shahcheragh Shiraz Arts Festival event called rape taught. Still cleared by the sea of ​​ridicule! Professor Iranians living in America, the conference lifestyle photos showed that the Iranian Sea coast in front of others, to be mocked! And speakers from the podium of the Islamic Republic confirmed it was! Photo of a policeman beside the Sea show them that a veiled woman, forced to undress the latest. He said the low talker! Yes, they are agents of the Saudis, inspired by satellites: the money Saud promote corruption and prostitution, not least in the organs of the Islamic Republic. New cinematic movies proves it.

 A historical survey shows that the Saudis were the Jews of Tabriz in the Safavid era deported from Iran, Kuwait and there are suggestions: Abraham Mrdakh are Muslim name, to destroy the roots of Shi'ism. That's why the Wahhabis near, and accept them as their supreme leader. The first result of this alliance, an attack on Mecca and Medina, which happens frequently, until they are able to dominate here, and to satisfy their malice, they razed the shrine of Imam Baqi, destroying the Prophet's Mosque they have to Karbala campaign to destroy it, to help their fellow destruction of their temple. So now it's time to influence people: the criminals from Muslim lands destroyed. Saudi Arabia is one of the ways the decline in oil production quotas, which reduces their income, and reduces financial support for terrorist groups, thus we see that by reducing production quotas, both Aleppo and Mosul will be free! Because there is no money to give to terrorists, nor to their supporters. And the time has come for the leaders of Balad, under the supervision of Shiite scholars, a governing council made up of: Hejaz free zone will run. Town of pilgrimage for all countries to be built, and religious rituals of corruption indicating that Gemma is abandoned and free.

الفاتیكان الإسلامیة

عندما تكون فی أوروبا أو مناطق أو منطقة معینة لموسیقى البوب ​​تعریف، لأنه فی الإسلام، مكة المكرمة والمدینة المنورة الإدارة، المجال وأمر الحكومة لا إلى أنفسهم على أنهم شخص مسلم یعرف أن:

یدعى المملكة العربیة السعودیة: حتى اسم الإسلام والتاریخیة الأرض: صنع فی وحی الله من اسمه. وقال انه لم یتوقف عند هذا الحد عثرة، وتوحید دول الخلیج الفارسی، سعت إیران إلى مواصلة ممتلكاتهم، وتراجع الثلاثاء بعد جزر البحرین،

والخلیج الفارسی إلى العربی الخلیج یعود. هذا العمل عاهرة الدولی فی أی مكان تبین أن لیس فقط فی إیران ولكن أیضا كل الدول الإسلامیة، وجماعات مثل ISIS طالبان والقاعدة یقدمها. جمیع القطع الأثریة: المعرض الإسلام یلغی ذلك. فی مكة المكرمة والمدینة المنورة، وأكثر من ثلاثمائة نصب و 1400 سنة الدینیة، ذهب فی الشوارع، ولقد تم تصحیح القمامة. كلها مكتوبة وملموسة فی الدول الإسلامیة تحت ذریعة العصور القدیمة خارج أو إذا كان ذلك ممكنا، قد دمرت. الحرم الشریف فی القدس والمستوطنات على أعمال فعلت تاریخیا، یوجد أی أثر للإسلام، كما هو الحال فی الدول الشیوعیة السابقة، فتحول كل المساجد إلى حظائر أو المستودعات. فی الماضی، قبر محارب عظیم ورجل الدین: تحولت الصغیرة میرزا ​​خان فی وسط الفساد والدعارة فی مدینة رشت على.المهدیه مام طهران، المدینة جعلت الفساد، ویوم افتتاح مسجد جامعة طهران، والعدید من النساء المولودات فی حفل البهائیة مثلی الجنس، فی حضور ملكی وشنت. باسارجاد هی المدینة الأولى فی العالم التوحیدی، أو ضد الحدث شاه جراغ شیراز مهرجان الفنون یسمى الاغتصاب تدریسها. لا یزال مسح عن طریق البحر للسخریة! وأظهرت أستاذ الإیرانیین الذین یعیشون فی أمریكا الصور نمط الحیاة المؤتمر الذی ساحل البحر الإیرانی أمام الآخرین، إلى أن سخر! وأكد المتحدثون من المنصة للجمهوریة الإسلامیة كان! صورة لشرطی بالقرب من البحر وتبین لهم أن المرأة المحجبة، أجبر على خلع ملابسه على أبعد تقدیر. وقال ان المتكلم منخفض! نعم، هم عملاء للسعودیین، مستوحاة من الأقمار الصناعیة: المال سعود تشجیع الفساد والدعارة، ولیس الأقل فی أجهزة الجمهوریة الإسلامیة. أفلام سینمائیة جدیدة تثبت ذلك.

 أظهر مسح أجرته والتاریخی أن السعودیین كانوا یهود تبریز فی العصر الصفوی ترحیله من إیران والكویت وهناك اقتراحات: إبراهیم مرداک هی اسم مسلم، لتدمیر جذور التشیع. هذا هو السبب فی أن الوهابیین قرب، ویقبلهم قائدهم الأعلى. أول نتیجة لهذا التحالف، هجوم على مكة المكرمة والمدینة المنورة، والذی یحدث فی كثیر من الأحیان، حتى تكون قادرة على السیطرة هنا، وتلبیة الخبث، فإنها هدم ضریح الامام البقیع، وتدمیر المسجد النبوی لدیهم لحملة كربلاء لتدمیره، للمساعدة فی تدمیر زملائهم من هیكلهم. وحتى الآن فقد حان الوقت للتأثیر على الناس: المجرمین من أراضی المسلمین تدمیرها. المملكة العربیة السعودیة هی واحدة من طرق الانخفاض فی حصص إنتاج النفط، مما یقلل دخلها، ویقلل من الدعم المالی للجماعات الإرهابیة، وبالتالی فإننا نرى أن من خلال تخفیض حصص الإنتاج، على حد سواء حلب والموصل تكون خالیة! لأنه لا یوجد المال لإعطاء الإرهابیین، ولا لمؤیدیهم. ولقد حان الوقت لقادة البلد، تحت إشراف علماء الشیعة، وقدم مجلس الحكم تتكون من: الحجاز سیتم تشغیل المنطقة الحرة. بلدة الحج لجمیع البلدان التی سیتم بناؤها، والطقوس الدینیة من الفساد تشیر إلى أن جیما یتم التخلی عنها وحرة.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :