ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 17 مهر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برحسب تعداد جمعیت جهان، و آحاد بشر مدیریت وجود دارد. نوزادی که به دنیا می آید، برای مدیریت اطرافیان خود از حربه و: سلاح گریه استفاده می کند. حتی بر اساس روایات اسلامی، فرزندان داری سه دوره هفت ساله هستند: دوره فرماندهی که: همان هفت سال اول زندگی است! دوره فرمانبری که: هفت ساله دوم را شامل می شود، و دوره مشاوره که هفت ساله سوم را تشکیل می دهد. و اینهمه نشان می دهد فرماندهی، امری ذاتی و غریزی در انسان ها است. و خدای عالمیان این عنصر مهم را، در وجود بشر به ودیعت نهاده، تا هیچ بنی بشری از اداره زندگی خود عاجز نباشد. براساس همین تئوری، حتی عاجز بودن افراد نیز، خود نوعی مدیریت براساس سینگنال های منفی است. یعنی شخص با استفاده از ترحم، دیگران را به اطاعت از خود وا می دارد. تاثیر گذاری طفل شش ماهه امام حسین ع در صحنه کربلا، این قدرت شگرف را نشان می دهد. این اثر اکنون نیز خود را بخوبی نشان می دهد: مجمع جهانی علی اصغرع، که در ابتدا یک شعار یا یک صحنه: روضه خوانی نمایشی به نظر می رسید، امروزه در 3500نقطه جهان قدرت خود را، به رخ قدرتمندان کشید! تا جاییکه رئیس رژیم صهیونیستی گفت: رژیم ایران به دنبال سربازگیری از کودکان است! این امر نشان میدهد که: حتی اگر کودک هم می خواهد مدیریت کند، در اسلام برای او چارچوب تعیین، و نمونه معرفی شده است. در مدیریت عاشورایی، حق اعمال مدیریت همه کس، به رسمیت شناخته می شود: شب عاشورا امام حسین ع دستور می دهد: چراغها را خاموش کنند، به افراد خود می گوید: فردا اگر کسی بماند کشته خواهد شد، پس اگر بفکر مقاومت نیستید، در خاموشی راه خود برگیرید و بر گردید. از آن همه فقط 72 تن باقی می مانند.

حتی بارها امام حسین ع برای: لشکریان ابن سعد هم سخنرانی می فرماید. و آنان را برای انتخاب راه و: تصمیم درست و مدیریت زندگی شان راهنمایی می کند. به عمر ابن سعد می گوید: تو اگر برای فرمانروایی بر ملک ری، می کوشی حتی گندم آن را هم نخواهی خورد! و او با گستاخی جواب می دهد: دانه جو هم برای ما کافی است. و این امر نهایت شفافیت اطلاعاتی و: تناسب اختیار و مسئولیت در: مدیریت عاشورایی است. خود کفایی یا خود اتکایی هم اصل مهم آن است، امام حسین ع روزی که متوجه شد: در کربلا ماندنی است و: در همانجا هم به شهادت میرسد، محدوده خیمه های خود را محاسبه و: صاحبان آنها را خواست و: کل زمین های آن را به 60هزار درهم آن روز، خریداری کرد تا همه بدانند: برای شهادت هم باید حق الناس را ادا کرد. انگیزه های مدیریتی هم در عاشورا، انگیزه های نامحدود است: از فضیلت های بزرگ تا رذیلت های: بی نهایت کثیف در آن دیده می شود: مدیریت و فرماندهی حربن یزید ریاحی، جنبه های عالی آن و: مدیریت شمر ابن ذی الجوشن، که حتی بر اجساد چاک چاک هم، رحم نمی کرد بعد بی وجدانی بشری است.  

Ashoura,s   management

In terms of the number of the world's population, there are management and human beings. Baby that is born, to manage his entourage of weapons and weapons uses cried. Even according to Islamic tradition, parenting are three seven-year period that command: the first seven years of life! Submission period that included a second seven-year and seven-year consultation period that makes up the third. And this show command, inherent and instinctive in humans. And the God of the world’s most important element in human existence has entrusted to any human Bane be unable to run your life. According to this theory, people are even incapable of being itself a form of management based on performance is negative. A person with pity, others will obey. Imam Hussein shrine in Karbala six month old baby impressive scene, the sheer power of the shows. This work is now also clearly show: World Assembly Ali Asghr, originally a slogan or a scene: Dramatic reading seemed Shrine, today in 3500 the world its power, to take power there! As far as Israel's president said the Iranian regime to follow the recruitment of children! This indicates that even if a child wants to manage, in the framework of Islam for him, and the sample is introduced. Ashoura management, everyone is entitled to exercise control, to be recognized: the night of Ashura Imam Hussain AS commands: lights off, his people said to stay if someone will be killed tomorrow, so if you're not inspired resistance, worship and was on his way off. It's all just 72 remain.

Even over Imam Hussein AS for: Troops Ibn Sa'd says the speech. And to choose their way: make the right decision will guide and manage their lives. Umar Ibn Sa'd says: u If property for ordering Ray, can work together even wheat shalt not eat it! And she brazenly responded: Seeds of barley is enough for us. This information and clarity: fitness authority and responsibility in the management of Ashoura. Or the principle of self-sufficiency and self-reliance is important, Imam Hussein, peace be upon him the day he was found in Karbala lasting: where is the evidence, the calculation of their tents and owners and asked them: its total land to 60 thousand dirhams that day, bought all know: for the testimony of the people too should be allowed to be uttered. Managerial incentives in Ashura, unlimited Motivation: the great virtues and vices: extremely dirty it can be seen in the management and command of Al-Hurr ibn Yazid al Tamimi, Supreme aspects and management of the Shammar Ibn Dhi Aljvshn, that even the bodies are torn, not mercy, without conscience.

إدارة عاشوراءیه

من حیث عدد السكان فی العالم، وهناك إدارة والبشر. ولادة الطفل، لإدارة عائلته من استخدامات الأسلحة والأسلحة بكى. حتى وفقا للتقالید الإسلامیة، وتربیة الأطفال هی ثلاثة فترة سبع سنوات أن قیادة: فی السنوات السبع الأولى من حیاة! فترة التقدیم التی شملت سبع سنوات وسبع سنوات فترة التشاور الثانیة التی تشكل ثلث. وهذا الأمر الظاهری، المتأصلة وغریزیة لدى البشر. والله من العالمین العنصر الأكثر أهمیة فی الوجود البشری قد عهد إلى أی الأطفال البشری غیر قادر على إدارة حیاتهم لا. ووفقا لهذه النظریة، والناس حتى غیر قادر على أن یكون فی حد ذاته شكل من أشكال الإدارة القائمة على الأداء هو سلبی. ألف شخص مع شفقة، والبعض الآخر سوف یطیع. ضریح الامام الحسین فی كربلاء لمدة ستة أشهر رضیع عمره مشهد مثیر للإعجاب، والقوة الهائلة للعروض. هذا العمل هو الآن أیضا تظهر بوضوح: الجمعیة العالمیة علی اصغر، فی الأصل شعار أو مشهد: القراءة المسرحیة یبدو المزار، الیوم فی 3500 فی العالم قوتها، للاستیلاء على السلطة هناك! بقدر ما قال الرئیس الإسرائیلی النظام الإیرانی لمتابعة تجنید الأطفال! هذا یدل على أنه حتى إذا كان الطفل یرید أن إدارة، فی إطار الإسلام بالنسبة له، ویتم إدخال العینة. إدارة عاشوراء، ولكل فرد الحق فی ممارسة السیطرة، لا بد من الاعتراف: لیلة عاشوراء الامام الحسین كأوامر: إطفاء الأنوار، لرفاقا یقول غدا إذا كان سیتم قتل شخص ما، لذلك إذا كنت لا مستوحاة المقاومة، وكانت عبادة وفی طریقه خارج. الأمر كله مجرد 72 لا تزال قائمة.

حتى على الإمام الحسین ع ل: القوات بن سعد یقول الخطاب. واختیار طریقهم: اتخاذ القرار الصحیح وتوجیه وإدارة حیاتهم. یقول عمر بن سعد: ش إذا الممتلكات للطلب رای، یمكن أن تعمل معا حتى تنقرض القمح لا یأكل منه! و أجابت بكل صفاقة: بذور الشعیر بما فیه الكفایة بالنسبة لنا. هذه المعلومات ووضوح: سلطة اللیاقة البدنیة والمسؤولیة فی إدارة عاشوراء. الشیء المهم هو مبدأ الاكتفاء الذاتی أو الاعتماد على الذات، الإمام الحسین، صلی الله علیه وسلم فی الیوم الذی عثر علیه فی كربلاء دائم: حیث هو الدلیل، وحساب من خیامهم وأصحاب، وسألهم: مجموع أراضیها إلى 60 ألف درهم فی ذلك الیوم، واشترى نعلم جمیعا: الحصول على الشهادة من الناس أیضا ینبغی أن یسمح للینطق بها. الحوافز الإداریة فی عاشوراء، الدافع غیر محدود: فضائل عظیمة والرذائل: قذرة للغایة یمكن أن ینظر إلیه فی إدارة وقیادة الحر بن یزید الریاحی، والجوانب العلیا وإدارة شمر بن ذی الجوشن أنه حتى تمزق الجثث، لا رحمة، بلا ضمیر.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :