سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

اگر دولت در دست لیبرالها و طرفداران مذاکره نبود، الان آمریکا تبدیل به جمهوری اسلامی شده! و یکی از استانهای ایران محسوب می شد. زیرا آنها قبلا این کار را می کردند، و الان انقلاب، جای مستضعفین و مستکبرین را عوض کرده. تا جایی که ترامپ از ترس جان خود، همه نیروهای آمریکایی را از منطقه فراخوانده است. این طرح با اینکه مخالفان زیادی در امریکا دارد، ولی ترامپ آن را اجرایی خواهد کرد. زیرا در ایران برنامه، انتقام شهید سلیمانی روی میز است. برخی ها حدس می زنند: انتقام چشم در برابر چشم است، یعنی برای شهادت قاسم سلیمانی و همراهانش، باید ترامپ و همراهانش کشته شوند، و قصاص انجام شود. ولی رهبر ایران گفته که: انتقام شهید سلیمانی خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه است. لذا ترامپ برای رهایی از قصاص، به فراخوان نیروهای نظامی اقدام کرده، و تا پایان مسئولیت خود ان را انجام خواهد داد. البته ممکن است این کار را سریعتر بکند، رهبری اعلام رضایت نماید و قصاص منتفی شود. همین موضوع اگر دست لیبرالهای ایرانی بود، از ترامپ خواهش می کردند از منطقه نرود. همانطور که برجام را قبول کردند. برجام اساسا برمبنای ترس از امریکا بود. و درفضایی که لیبرالها، هرلحظه تبلیغ می کردند آمریکا بزودی حمله خواهد کرد! درست مثل زمان امام حسین ع که: ابن زیاد شایع کرد سپاه شام با قاروره های آتش در راه است: مردم ترسیدند و به جنگ امام حسین ع رفتند و او را شهید کردند. اما امروزه فرق کرده، حامیان زینب س و گروههای مدافع حرم، نگذاشتند داعش با این فریب پیروز شود. بسیاری از این مدافعان حرم، پاکستانی افغانستانی و لبنانی و عراقی بودند. که همه اینها برای خود یلی شده اند، و بزودی در افغانستان و پاکستان و لبنان و عراق، جمهوری اسلامی را پیاده خواهند: بطوریکه گفته امام خمینی ره اجرا شود« جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» یعنی جمهوری عراق(جمهوری خالی) باید تبدیل به جمهوری اسلامی عراق شود. الان 8میلیون پناهنده افغانی در ایران هستند، که رای انها بیشتر از رای اشرف غنی(2م) یا دیگران است. آنهاییکه در ایران هستند، کسانی هستند که خانواده شان توسط طالبان، کشته شده و خانه هایشان سوزانده شده! واین نیرو باید بزودی، سرنوشت افغانستان را اصلاح کند. در مورد آمریکا هم همینطور است. نیروهای زبده آمریکایی دور از وطن، در منطقه و سراسر جهان پخش شدند. هرکدام یک کلمه از دنیا یاد گرفته باشند، برگشت آنها به آمریکا زلزله عقیدتی ایجاد خواهد کرد. و منتج به ایجاد جمهوری اسلامی آمریکا می شود. لذا باید سفارت آمریکا در تهران (لانه جاسوسی)شرعا و قانونا، به این کار بپردازد بهر حال، قسمتی از سرزمین آمریکا است، و فعالیت های دیگر منع شرعی دارد. همانطور که آمریکا مراکز زیادی برای کنترل و مدیریت ایران داشت، حالا نوبت ایران است که از این سفارت، آمریکا را اداره کند. نفوذ ایران در برکناری ترامپ نشان داد که: میتوان به تغییرات دیگر هم امیدوار بود. متاسفانه لیبرال ها درس نمی گیرند، و هنوز از ترس حمله های امریکا! و گزینه های روی میز اوباما، جرات باور پیروزی بایدن را هم ندارند. عربستان با آنهمه وابستگی به ترامپ، برنامه های میلیاردی برای جذب بایدن (البته فقط وعده) اعلام کرده. اخیرا گفته آل سعود باید درمیز مذاکرات ایران و امریکا حضور داشته باشد! این اظهارات عربستان گرچه در ظاهر قدرت تسلط انها را بر امریکا نشان می دهد، ولی در عمل حتی نمی تواند: از مرگ های غیبی خاندان آل سعود جلوگیری کند. بزودی جمهوری اسلامی عربستان ایجاد، و آل سعود برای همیشه به زباله دان تاریخ سپرده می شود.

American Center for Management

If the government was not in the hands of liberals and negotiators, America would have become an Islamic Republic now! And was considered one of the provinces of Iran. Because they used to do this, and now the revolution has replaced the oppressed and the arrogant. To the extent that Trump, out of fear for his life, has called in all American forces from the region. The plan has many opponents in the United States, but Trump will implement it. Because in Iran, the revenge of Martyr Soleimani is on the table. Some speculate: revenge is eye for an eye, meaning that for the martyrdom of Qassem Soleimani and his entourage, Trump and his entourage must be killed, and retaliation must be carried out. But the Iranian leader has said that: Martyr Soleimani"s revenge is the withdrawal of US troops from the region. Therefore, Trump has called for military action to get rid of retaliation, and will do so until the end of his term. Of course, it may do so faster, the leadership will agree and retaliation will be eliminated. If this was the hand of the Iranian liberals, they would ask Trump not to leave the region. As they accepted Borjam. Borjam was basically based on fear of the United States. And in the space that the liberals were propagating at any moment, the United States will soon attack! Just like the time of Imam Hussein (AS) when: Ibn Ziad rumored that the Levant Army is on its way with fireballs: the people got scared and went to the battle of Imam Hussein (AS) and martyred him. But today it is different, the supporters of Zainab and the groups defending the shrine did not allow ISIL to win with this deception. Many of the defenders of the shrine were Pakistanis, Afghans, Lebanese and Iraqis. All of this has been done for themselves, and they will soon implement the Islamic Republic in Afghanistan, Pakistan, Lebanon, and Iraq: as Imam Khomeini put it, "the Islamic Republic is neither a word less nor a word more" means the Republic of Iraq. Empty Republic) must become the Islamic Republic of Iraq. There are now 8 million Afghan refugees in Iran, with more votes than Ashraf Ghani (2M) or others. Those in Iran are those whose families have been killed by the Taliban and whose houses have been burned! And this force must soon change the fate of Afghanistan. The same is true of the United States. The elite American forces were deployed far from home, in the region and around the world. If they learn a word from the world, their return to the United States will cause an ideological earthquake. And leads to the creation of the Islamic Republic of America. Therefore, the US embassy in Tehran (the spy nest) must do this legally. However, it is part of the US territory, and other activities are prohibited by Sharia. As the United States had many centers to control and manage Iran, now it is Iran"s turn to run the United States from this embassy. Iran"s influence in ousting Trump showed that other changes can be hoped for. Unfortunately, the Liberals are not learning, and still for fear of American attacks! And the options on the Obama table do not dare to believe in Biden"s victory. Despite all its affiliation with Trump, Saudi Arabia has announced billion-dollar plans to recruit Biden (but only as a promise). Recently, Al-Saud said that it should be present at the negotiating table between Iran and the United States! These statements by Saudi Arabia, although seemingly showing their dominance over the United States, in practice cannot even: prevent the unseen deaths of the House of Saud. The Islamic Republic of Saudi Arabia will soon be established, and Al-Saud will be left in the dustbin of history forever.

المرکز الأمریکی للإدارة

لو لم تکن الحکومة فی أیدی اللیبرالیین والمفاوضین ، لأصبحت أمریکا جمهوریة إسلامیة الآن! وکانت تعتبر من مقاطعات إیران. لأنهم کانوا یفعلون ذلک ، والآن حلت الثورة محل المظلوم والمتغطرس. لدرجة أن ترامب ، خوفًا على حیاته ، استدعى جمیع القوات الأمریکیة من المنطقة. للخطة العدید من المعارضین فی الولایات المتحدة ، لکن ترامب سینفذها. لأنه فی إیران ، انتقام الشهید سلیمانی مطروح على الطاولة. یتکهن البعض أن الانتقام هو وجها لوجه ، مما یعنی أنه من أجل استشهاد قاسم سلیمانی وحاشیته ، یجب قتل ترامب وحاشیته ، ویجب القیام بالرد. لکن الزعیم الإیرانی قال إن: انتقام الشهید سلیمانی هو انسحاب القوات الأمریکیة من المنطقة. لذلک دعا ترامب إلى عمل عسکری للتخلص من الانتقام ، وسیفعل ذلک حتى نهایة ولایته. بالطبع ، قد تفعل ذلک بشکل أسرع ، ستوافق القیادة وسیتم القضاء على الانتقام. إذا کانت هذه هی ید اللیبرالیین الإیرانیین ، فإنهم سیطلبون من ترامب عدم مغادرة المنطقة. کما قبلوا برجام. استند برجام أساسًا على الخوف من الولایات المتحدة. وفی الفضاء الذی ینشره اللیبرالیون فی أی لحظة ، ستهاجم الولایات المتحدة قریبًا! تمامًا مثل زمن الإمام الحسین (ع) عندما: أشاع ابن زیاد أن جیش الشام فی طریقه بالکرات الناریة: خاف الناس ودخلوا معرکة الإمام الحسین (ع) واستشهدوه. لکن الأمر مختلف الیوم ، لم یسمح أنصار زینب والجماعات المدافعة عن الضریح لداعش بالفوز بهذا الخداع. کان العدید من المدافعین عن الضریح باکستانیین وأفغان ولبنانیین وعراقیین. کل هذا تم القیام به لأنفسهم ، وسوف یطبقون قریبًا الجمهوریة الإسلامیة فی أفغانستان وباکستان ولبنان والعراق: کما قال الإمام الخمینی ، "الجمهوریة الإسلامیة لیست کلمة أقل ولا کلمة أکثر" تعنی جمهوریة العراق. جمهوریة فارغة) یجب أن تصبح جمهوریة العراق الإسلامیة. یوجد الآن 8 ملایین لاجئ أفغانی فی إیران ، بأکثر من أصوات أشرف غنی (ملیونان) أو غیره. أولئک فی إیران هم الذین قتلت طالبان أسرهم وأحرقت منازلهم! ویجب أن تغیر هذه القوة مصیر أفغانستان قریبًا. وینطبق الشیء نفسه على الولایات المتحدة. انتشرت قوات النخبة الأمریکیة بعیدًا عن الوطن ، فی المنطقة وحول العالم. إذا تعلموا کلمة من العالم ، فإن عودتهم إلى الولایات المتحدة ستتسبب فی زلزال أیدیولوجی. ویؤدی إلى إنشاء جمهوریة أمریکا الإسلامیة. لذلک ، یجب على سفارة الولایات المتحدة فی طهران (عش التجسس) القیام بذلک بشکل قانونی ، لکنها جزء من أراضی الولایات المتحدة ، وأنشطة أخرى تحظرها الشریعة. نظرًا لأن الولایات المتحدة لدیها العدید من المراکز للسیطرة على إیران وإدارتها ، فقد حان دور إیران الآن لإدارة الولایات المتحدة من هذه السفارة. أظهر نفوذ إیران فی الإطاحة بترامب أنه یمکن توقع تغییرات أخرى. للأسف اللیبرالیون لا یتعلمون ولا یزالون خوفا من الهجمات الأمریکیة! والخیارات المطروحة على طاولة أوباما لا تجرؤ على تصدیق فوز بایدن. على الرغم من کل ارتباطها بترامب ، أعلنت المملکة العربیة السعودیة عن خطط بملیارات الدولارات لتجنید بایدن (ولکن فقط کوعود). ومؤخرا قال آل سعود إنه یجب أن یکون حاضرا على طاولة المفاوضات بین إیران والولایات المتحدة! هذه التصریحات من قبل المملکة العربیة السعودیة ، على الرغم من أنها تظهر على ما یبدو هیمنتها على الولایات المتحدة ، إلا أنه من الناحیة العملیة لا یمکنها حتى: منع الوفیات غیر المرئیة لأسرة آل سعود. ستنشأ الجمهوریة الإسلامیة فی المملکة العربیة السعودیة قریبًا ، وسیُترک آل سعود فی مزبلة التاریخ إلى الأبد .

Centro Americano de Gestión

 

Si el gobierno no estuviera en manos de liberales y negociadores, ¡Estados Unidos se habría convertido ahora en una República Islámica! Y fue considerada una de las provincias de Irán. Porque solían hacer esto, y ahora la revolución ha reemplazado a los oprimidos y al arrogante. En la medida en que Trump, por temor por su vida, ha convocado a todas las fuerzas estadounidenses de la región. El plan tiene muchos oponentes en Estados Unidos, pero Trump lo implementará. Porque en Irán, la venganza del Mártir Soleimani está sobre la mesa. Algunos especulan: la venganza es ojo por ojo, lo que significa que por el martirio de Qassem Soleimani y su séquito, Trump y su séquito deben ser asesinados, y deben tomarse represalias. Pero el líder iraní ha dicho que: La venganza del mártir Soleimani es la retirada de las tropas estadounidenses de la región. Por tanto, Trump ha pedido una acción militar para deshacerse de las represalias, y lo hará hasta el final de su mandato. Por supuesto, puede hacerlo más rápido, los líderes estarán de acuerdo y se eliminarán las represalias. Si esta fuera la mano de los liberales iraníes, le pedirían a Trump que no abandonara la región. Como aceptaron a Borjam. Borjam se basó básicamente en el miedo a Estados Unidos. ¡Y en el espacio que los liberales estaban propagando en cualquier momento, pronto atacará Estados Unidos! Al igual que en la época del Imam Hussein (AS) cuando: Ibn Ziad rumoreó que el Ejército del Levante está en camino con bolas de fuego: la gente se asustó y fue a la batalla del Imam Hussein (AS) y lo martirizó. Pero hoy es diferente, los partidarios de Zainab y los grupos que defendían el santuario no permitieron que ISIL ganara con este engaño. Muchos de los defensores del santuario eran paquistaníes, afganos, libaneses e iraquíes. Todo esto se ha hecho por ellos mismos, y pronto implementarán la República Islámica en Afganistán, Pakistán, Líbano e Irak: como dijo el Imam Jomeini, "la República Islámica no es ni una palabra menos ni una palabra más" significa la República de Irak. República Vacía) debe convertirse en la República Islámica de Irak. Ahora hay 8 millones de refugiados afganos en Irán, con más votos que Ashraf Ghani (2M) u otros. ¡Aquellos en Irán son aquellos cuyas familias han sido asesinadas por los talibanes y cuyas casas han sido quemadas! Y esta fuerza debe cambiar pronto el destino de Afganistán. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses de élite se desplegaron lejos de casa, en la región y en todo el mundo. Si aprenden una palabra del mundo, su regreso a Estados Unidos provocará un terremoto ideológico. Y conduce a la creación de la República Islámica de América. Por lo tanto, la embajada de Estados Unidos en Teherán (el nido de espías) debe hacer esto legalmente, sin embargo, es parte del territorio de Estados Unidos y otras actividades están prohibidas por la Sharia. Como Estados Unidos tenía muchos centros para controlar y administrar a Irán, ahora es el turno de Irán de dirigir a Estados Unidos desde esta embajada. La influencia de Irán en el derrocamiento de Trump mostró que se pueden esperar otros cambios. Desafortunadamente, los liberales no están aprendiendo, ¡y todavía por temor a los ataques estadounidenses! Y las opciones en la mesa de Obama no se atreven a creer en la victoria de Biden. A pesar de toda su afiliación con Trump, Arabia Saudita ha anunciado planes de mil millones de dólares para reclutar a Biden (pero solo como una promesa). ¡Recientemente, Al-Saud dijo que debería estar presente en la mesa de negociaciones entre Irán y Estados Unidos! Estas declaraciones de Arabia Saudita, aunque aparentemente muestran su dominio sobre Estados Unidos, en la práctica ni siquiera pueden: evitar las muertes invisibles de la dinastía Al Saud. Pronto se establecerá la República Islámica de Arabia Saudita y Al-Saud quedará en el basurero de la historia para siempre.