سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

همانطور که می دانیم فلات ایران نسبت به کشورهای همسایه، در بالاترین نقطه خود قراردارد، و اغلب همسایگان ایران در ناحیه پست واقع شده اند. لذا منابع نفت و گازی ایران از منفذها و تخلل های زیر زمینی، به سوی همسایگان مهاجرت می کند. مقداری از ان بعنوان منابع مشترک تعریف شده، ولی بقیه در مالکیت آنها محسوب می شود! میادین مشترک نفتی بین ایران و عربستان، قطر ، عراق بحرین و حتی آذربایجان و ترکمنستان، با اینکه مشترک هستند ولی اغلب، مورد سوء استفاده آنها قرار می گیرد. در مورد مهاجرت های دورتر، که اصلا ایران را مالک ندانسته، با برداشت های غیر اصولی و زیاد،  در بازار های جهانی مانع صادرات نفتی ایران هم می شوند

. راهی که باقی می ماند جلوگیری از مهاجرت نفت است.  از دور ورش مستقیم و غیر مستقیم باید استفاده کرد: در روش مستقیم سد های زیر زمینی، در مسیر مهاجرت نفت باید ساخته شود. یعنی در جاهاییکه عبور نفت از مرز های ایران، بصورت جریانی و و رودخانه ای است، باید با ایجاد شمع در دوطرف حفره، یک جداره آهنی یا  بتنی بین دوشمع ایجاد کرد، بطوریکه مانع کیسینگ خودکار نفت شود. با این روش بعد از یکسال، کلیه معادن نفت و گاز کشورهای عربستان و قطر خشک خواهد شد، لذا ممکن است عوامل آل سعود با دادن رشوه های گزاف، مانع طرح و بحث یا اجرای ان شوند. لذا ین طرح باید در جلسه سران قوا تصویب شود. زیرا نفت ایران، حتی آب شیرین لایه های میانی زاگرس، بصورت رودخانه ای از زیر سطح خلیج فارس، بسوی آنان روان است. آزمایش هایی انجام شده که آب های استان یزد! از قطیف عربستان، و آبهای شیرین برف های زاگرس، در لایه میانی که راه به جایی ندارد، در کویت و دبی بصورت چشمه ظاهر می شوند. در مرحله غیر مستقیم، راه ساده تر است: زیرا مهاجرت نفت از میان خلل و فرج یا: تخلل های موجود در چینه شناسی زمین، بصورت وسیع در حال انتقال است. میتوان با اضافه کردن سنگ ، ماسه و یا پوکه های معدنی، یا تزریق ماسه بادی و شن های بیابانی، به چاههای نفت این خلل و فرج را پرکرد. برحسب نقشه های موجود، اغلب آنها مویرگی هستند، لذا میتوان از ماسه های بادی یا شن زار های کویر ایران هم بطور رایگان استفاده کرد. تا هم مانع گسترش بیابان هم شود. تجربه مالچ پاشی نشان می دهد که: ماسه ها با ترکیب یا مخلوط شدن با نفت خام، میتواند چاههای نفتی را مانند قیر گونی ایزوله کامل کند، یا قیر اندود شود: بطوریکه یک قطره هم در زمین فرو نرود. چاهای ارتزین یا جوشان نفتی، نیاز به این کار ندارند، زیرا فشاری که برای خروج از زمین دارند، نشان می دهد که خلل و فرج ندارند، و تنها راه خارج شدن آنها چاه نفتی هست، که بر سر ان باید از لوله ها و فلکه های فشار شکن استفاده کرد. این موضوع بیشتر در مورد چاههایی است که: پمپاژ میشوند: یعنی با پمپها یا روش های دیگر، نفت را از ان بیرون آورد. این امر نشان می دهد بواسطه مهاجرت نفت، فشاری به بالا منتقل نمی شود. که در مورد آبهای شیرین هم صدق می کند! زیرا آب شیرین زاگرس بالاتر از نفت قیمت دارد. زاگرس که از سنندج تا سیرجان، بصورت دولایه کشیده شده، دره های میانی ان، در زمستان کاملا برفگیر است. یعنی مواد اولیه آب را از دریای مدیترانه و جاهای دیگر، در خود ذخیره می کند. در تابستان با آب شدن برفها، آبشار ها و رودخانه پر می شوند، ولی چون بین دو سلسله کوه هستند، راه به جایی ندارند و اغلب در زمین فرومی روند. با شناسایی مسیر این آبها، میتوان از مهاجرت آن به نواحی پست خارج از کشور، جلوگیری کرد و به میزان ذخایر آبی کشور افزود. یا آن را صادر کرد.

Prevention plan: oil migration to neighboring countries

As we know, the Iranian plateau is at its highest point compared to neighboring countries, and most of Iran"s neighbors are located in the lowlands. Therefore, Iran"s oil and gas resources migrate to their neighbors through holes and underground pores. Some of it is defined as shared resources, but the rest is owned by them! The joint oil fields between Iran and Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Bahrain, and even Azerbaijan and Turkmenistan, although common, are often exploited. In the case of more distant migrants, who do not consider Iran as their owner at all, with unprincipled and excessive perceptions, they also hinder Iran"s oil exports in world markets. The only way left is to prevent the migration of oil. Direct and indirect flow rates should be used: in the direct method of underground dams, oil migration should be built. That is, in places where oil crosses the borders of Iran, in the form of a stream and a river, it is necessary to create an iron or concrete wall between the two candles by creating a pile on both sides of the hole, so as to prevent automatic oil casting. In this way, after a year, all the oil and gas mines in Saudi Arabia and Qatar will dry up, so the agents of Al-Saud may prevent the planning, discussion or implementation by paying excessive bribes. Therefore, this plan must be approved at the meeting of the heads of forces. Because Iranian oil, even the fresh water of the middle layers of the Zagros, flows to them as a river below the surface of the Persian Gulf. Experiments have been performed on the waters of Yazd province! From Qatif, Saudi Arabia, and the fresh water of the Zagros snows appear as springs in Kuwait and Dubai in the middle layer, which has no way to go. In the indirect stage, the way is simpler: because the migration of oil through the pores or: the disturbances in the stratigraphy of the earth, is widely transmitted. These pores can be filled by adding rock, sand or mineral pumice, or injecting wind sand and desert sand to the oil wells. According to the available maps, most of them are capillary, so you can use windy sands or desert sands of Iran for free. To prevent the expansion of the desert. Mulching experience shows that: Sands, by mixing or blending with crude oil, can complete oil wells like insulated sack bitumen, or be lined with bitumen so that not a drop falls to the ground. Artesian wells or oil wells do not need to do this, because the pressure they have to get out of the ground indicates that they have no pores, and the only way out of them is an oil well, which must be covered with pipes and pulleys. Used pressure breakers. This is more the case with wells that are: pumped: that is, pumped out of oil by other means or methods. This shows that no upward pressure is transmitted due to oil migration. The same goes for fresh water! Because fresh water of Zagros is more expensive than oil. The Zagros, which stretches from Sanandaj to Sirjan in two layers, its middle valleys are completely snowy in winter. That is, it stores water raw materials from the Mediterranean Sea and elsewhere. In summer, when the snow melts, waterfalls and rivers fill up, but because they are between two mountain ranges, they have nowhere to go and often sink to the ground. By identifying the route of these waters, it can be prevented from migrating to low-lying areas abroad and increase the country"s water reserves. Or issued it.

خطة المنع: هجرة النفط إلى الدول المجاورة

کما نعلم ، فإن الهضبة الإیرانیة فی أعلى نقطة لها مقارنة بالدول المجاورة ، ومعظم جیران إیران یقعون فی الأراضی المنخفضة. لذلک ، تهاجر موارد النفط والغاز الإیرانیة إلى جیرانها من خلال الثقوب والمسام الجوفیة. یتم تعریف بعضها على أنها موارد مشترکة ، لکن الباقی مملوک لهم! حقول النفط المشترکة بین إیران والمملکة العربیة السعودیة وقطر والعراق والبحرین وحتى أذربیجان وترکمانستان ، على الرغم من شیوعها ، غالبًا ما یتم استغلالها. فی حالة المهاجرین الأبعد ، الذین لا یعتبرون إیران مالکًا لهم على الإطلاق ، مع تصورات مفرطة وغیر مبدئیة ، فإنهم یعیقون أیضًا صادرات النفط الإیرانیة فی الأسواق العالمیة. السبیل الوحید المتبقی هو منع هجرة النفط. یجب استخدام معدلات التدفق المباشر وغیر المباشر: فی الطریقة المباشرة للسدود الجوفیة ، یجب بناء هجرة النفط. أی فی الأماکن التی یعبر فیها النفط حدود إیران ، على شکل مجرى ونهر ، من الضروری إنشاء جدار حدیدی أو خرسانی بین الشمعتین من خلال إنشاء کومة على جانبی الحفرة ، وذلک لمنع صب الزیت تلقائیًا. وبهذه الطریقة بعد عام تجف جمیع مناجم النفط والغاز فی السعودیة وقطر ، لذلک قد یمنع عملاء آل سعود التخطیط أو المناقشة أو التنفیذ بدفع رشاوى باهظة. لذلک یجب الموافقة على هذه الخطة فی اجتماع رؤساء القوات. لأن النفط الإیرانی ، حتى المیاه العذبة للطبقات الوسطى من زاغروس ، تتدفق إلیها کنهر تحت سطح الخلیج الفارسی. تجارب أجریت على میاه محافظة یزد! من القطیف بالمملکة العربیة السعودیة ، تظهر المیاه العذبة لثلوج زاغروس على شکل ینابیع فی الکویت ودبی فی الطبقة الوسطى التی لا سبیل لها للذهاب. فی المرحلة غیر المباشرة ، یکون الطریق أبسط: لأن هجرة النفط عبر المسام أو: الاضطرابات فی طبقات الأرض ، تنتقل على نطاق واسع. یمکن ملء هذه المسام بإضافة الصخور أو الرمل أو الخفاف المعدنی أو حقن رمال الریاح ورمال الصحراء فی آبار النفط. وفقًا للخرائط المتوفرة ، فإن معظمها شعری ، لذا یمکنک استخدام رمال إیران العاصفة أو رمال الصحراء مجانًا. لمنع تمدد الصحراء. تظهر تجربة التغطیة أن: الرمال ، عن طریق الخلط أو المزج مع النفط الخام ، یمکن أن تکمل آبار النفط مثل کیس البیتومین المعزول ، أو أن تکون مبطنة بالقار بحیث لا تسقط قطرة على الأرض. لا تحتاج الآبار الارتوازیة أو آبار النفط إلى القیام بذلک ، لأن الضغط الذی یتعین علیهم الخروج منه من الأرض یشیر إلى عدم وجود مسام لدیهم ، والطریقة الوحیدة للخروج منها هو بئر نفط یجب تغطیته بالأنابیب والبکرات. تستخدم قواطع الضغط. هذا هو الحال بالنسبة للآبار التی هی: تضخ: أی تضخ من النفط بوسائل أو طرق أخرى. هذا یدل على عدم انتقال الضغط التصاعدی بسبب هجرة النفط. الشیء نفسه ینطبق على المیاه العذبة! لأن المیاه العذبة لزاجروس أغلى من الزیت. زاغروس ، التی تمتد من سنندج إلى سیرجان على طبقتین ، ودیانها الوسطى ثلجیة بالکامل فی الشتاء. أی أنها تخزن المواد الخام المائیة من البحر الأبیض المتوسط ??وأماکن أخرى. فی الصیف ، عندما یذوب الثلج ، تمتلئ الشلالات والأنهار ، ولکن لأنها تقع بین سلسلتین جبلیتین ، فلا یوجد مکان تذهب إلیه وغالبًا ما تغرق على الأرض. من خلال تحدید مسار هذه المیاه ، من الممکن منع هجرتها إلى المناطق المنخفضة فی الخارج وزیادة کمیة احتیاطیات المیاه فی البلاد. أو أصدرها .

K? ho?ch ng?n ch?n: di c? d?u sang các n??c láng gi?ng

 

Nh? chúng ta ?ã bi?t, cao nguyên Iran n?m ? ?i?m cao nh?t so v?i các n??c láng gi?ng, và h?u h?t các n??c láng gi?ng c?a Iran ??u n?m ? vùng ??t th?p. Do ?ó, các ngu?n d?u khí c?a Iran di chuy?n sang các n??c láng gi?ng c?a h? thông qua các l? h?ng và l? r?ng d??i lòng ??t. M?t s? trong s? ?ó ???c ??nh ngh?a là tài nguyên dùng chung, nh?ng ph?n còn l?i thu?c s? h?u c?a h?! Các m? d?u chung gi?a Iran và ? R?p Xê Út, Qatar, Iraq, Bahrain, và th?m chí Azerbaijan và Turkmenistan, m?c dù ph? bi?n, nh?ng th??ng ???c khai thác. Trong tr??ng h?p nh?ng ng??i di c? xa h?n, nh?ng ng??i không coi Iran là ch? s? h?u c?a h?, v?i nh?n th?c thi?u k? lu?t và thái quá, h? c?ng c?n tr? ho?t ??ng xu?t kh?u d?u c?a Iran trên th? tr??ng th? gi?i. Cách duy nh?t còn l?i là ng?n ch?n s? di chuy?n c?a d?u. Nên s? d?ng t?c ?? dòng ch?y tr?c ti?p và gián ti?p: trong ph??ng pháp tr?c ti?p xây các ??p ng?m, trên ???ng di chuy?n c?a d?u nên xây d?ng. Có ngh?a là, ? nh?ng n?i d?u ?i qua biên gi?i Iran, d??i d?ng su?i và sông, ng??i ta ph?i t?o ra m?t b?c t??ng s?t ho?c bê tông gi?a hai ng?n n?n b?ng cách t?o m?t ??ng ? hai bên l?, ?? ng?n vi?c ?úc d?u t? ??ng. Theo cách này, sau m?t n?m, t?t c? các m? d?u và khí ??t ? Saudi Arabia và Qatar s? c?n ki?t, vì v?y các ?i?p viên c?a Al-Saud có th? ng?n c?n vi?c l?p k? ho?ch, th?o lu?n ho?c th?c hi?n b?ng cách ??a h?i l? quá m?c. Vì v?y, ph??ng án này ph?i ???c thông qua trong cu?c h?p c?a th? tr??ng các l?c l??ng. B?i vì d?u c?a Iran, th?m chí là n??c ng?t ? t?ng gi?a c?a Zagros, ch?y ??n h? nh? m?t dòng sông bên d??i b? m?t c?a V?nh Ba T?. Các thí nghi?m ?ã ???c th?c hi?n trên vùng bi?n c?a t?nh Yazd! T? Qatif, ?-r?p Xê-út, và n??c ng?t c?a tuy?t Zagros xu?t hi?n nh? nh?ng con su?i ? Kuwait và Dubai ? t?ng gi?a, không có ???ng ?i. Trong giai ?o?n gián ti?p, cách th?c ??n gi?n h?n: do s? di chuy?n c?a d?u qua các l? r?ng ho?c: các nhi?u ??ng trong ??a t?ng c?a trái ??t, ???c truy?n ?i r?ng rãi. Nh?ng l? r?ng này có th? ???c l?p ??y b?ng cách thêm ?á, cát ho?c ?á b?t khoáng, ho?c b?m cát gió và cát sa m?c vào gi?ng d?u. Theo các b?n ?? có s?n, h?u h?t chúng ??u là mao d?n nên b?n có th? s? d?ng mi?n phí các bãi cát gió ho?c cát sa m?c c?a Iran. ?? ng?n ch?n s? m? r?ng c?a sa m?c. Kinh nghi?m ph? l?p ph? cho th?y: Cát, b?ng cách tr?n ho?c tr?n v?i d?u thô, có th? hoàn thi?n gi?ng d?u nh? bao t?i cách nhi?t, ho?c ???c lót b?ng bitum ?? không m?t gi?t nào r?i xu?ng ??t. Các gi?ng d?u Artesian ho?c gi?ng d?u không c?n ph?i làm ?i?u này, b?i vì áp l?c mà chúng ph?i lên kh?i m?t ??t cho th?y r?ng chúng không có l? r?ng và l?i thoát duy nh?t ra kh?i chúng là m?t gi?ng d?u, ph?i ???c che b?ng các ???ng ?ng và ròng r?c. Máy c?t áp su?t ?ã qua s? d?ng. ?i?u này x?y ra nhi?u h?n v?i các gi?ng ???c b?m: ngh?a là, ???c b?m ra kh?i d?u b?ng các ph??ng ti?n ho?c ph??ng pháp khác. ?i?u này cho th?y r?ng không có áp su?t h??ng lên nào ???c truy?n ?i do d?u di chuy?n. ??i v?i n??c ng?t c?ng v?y! Vì n??c ng?t c?a Zagros ??t h?n d?u. Zagros, tr?i dài t? Sanandaj ??n Sirjan thành hai l?p, các thung l?ng gi?a c?a nó hoàn toàn có tuy?t vào mùa ?ông. ?ó là, nó l?u tr? nguyên li?u n??c t? bi?n ??a Trung H?i và các n?i khác. Vào mùa hè, khi tuy?t tan, thác n??c và sông l?p ??y, nh?ng vì n?m gi?a hai dãy núi nên chúng không có n?i nào ?? ?i và th??ng chìm xu?ng ??t. B?ng cách xác ??nh ???ng ?i c?a các vùng bi?n này, nó có th? ng?n ch?n vi?c di c? ??n các vùng tr?ng ? n??c ngoài và t?ng tr? l??ng n??c c?a ??t n??c. Ho?c ban hành nó.