سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

سازمان ملل اسلامی ایجاد شده است تا سازمان ملل قدیم را محاکمه کند

 گاهی انسان فکر می کند: بودن یا نبودن هر شی چه تفاوتی دارد. فلان سازمان یا فلان مدیر، بودن یا نبودنش چه اثر هایی دارد. حضرت علی ع می فرماید: هرکس باید بداند از کجا آمده، به کجا می رود و الان در چه موقعیتی است. این سه سوال اساسی، مرکز ثقل فلسفه و علم را تشکیل می دهد. از دانشمندان می پرسیم: جهان از کجا آمده به کجا می رود، و الان چه می کند؟ و آنها سعی دارند که جواب دهند.  اما جواب آنها میتواند با منظر های متفاوت باشد. مثلا اگر  خط مترو و راننده آن را در نظر بگیریم، از خود سوال می کند: چرا یک مسیر را روزی ده یا بیست بار میرود و برمیگردد! برای او دیر و زود رفتن یا نرفتن، فرقی نمی کند. اما از دید یک مسافر نگاه کنیم، ثانیه های مترو برای او اهمیت دارد. واگر کمی دیر شود، اعصابش به هم می ریزد. از دیدگاه کلی، هر کسی صبح از خواب برمی خیزد صبحانه می خورد! سرکار یا درس می رود، و شب برمی گردد، این چه معنی دارد؟ اما از دیدگاه خداوند ذره ذره رفتار او مهم است. مثلا اگر شخص آتش نشان باشد، از نظر خودش، کاری اعصاب خرد کن است، باید همیشه استندبای باشد! اما از منظر کسی که آتش گرفته، برای یک ثانیه دیر کردن، باید مجازات شود. اکنون در ایران شاهد آتش سوزی های سریالی هستیم. فقط با این منظر می توان فهمید که: آتش سوزی ها به دست افراد آتش نشان(معاند) است! زیرا طرز آتش زدن، بسیار ماهرانه عمل می شود! تا مجازاتی در پی نداشته باشد. بلافاصله از ان فیلم می گیرد، و گزارش می دهد! رئیس زندانها می گوید: در سه ماه زمستان، کارتن خواب ها به سراغ دزدی می روند! پس از دزدی هم به پلیس تلفن می زنند، و خود را لو می دهند! تا بتوانند سه ماه سرد زمستان را، هم سرپناه داشته باشند، و هم خورد و خوراک! کلیه عملیات ضد انقلاب را از این روش میتوان شناخت: همان کسی که فیلم می گیرد، و می فرستد عامل انتحاری هم هست. هواپیمای اکراینی دارای تجهیزات جاسوسی بوده، و در پوشش مسافربری عمل می کرد. و با عملیات انتحاری هواپیما را به زمین کوبید. بلافاصله هم عکس و فیلم آن به تمام رسانه ها مخابره شد. لذا می بینیم که افراد، همه به سه سوال اساسی پاسخ می دهند. اما با روش پیچیده. برای اینکه از مجازات آن در امان باشند. کلا چهار حالت پیش می اید:  اینکه جرم انجام نداده و کیفر نمی شوند. جرم انجام داده، کیفر معادل آن می شوند. این دوحالت بسیار اندک است، زیرا که مجرم باهوش تر از پلیس است. پلیس باید مدتها مطالعه کند، تا جرم یا بی جرمی او را محک بزند. معمولا افراد، جرم نکرده مجازات می شوند، یا جرم کرده و مجازات نمی شوند. زیرا میتوانند مسیر حرکت خود را طراحی کنند، تا به گردن دیگران بیافتد. اهمیت این موضوع از ان هم بالاتر است: جایی که اصول دین را هم تشکیل می دهد. توحید و نبوت و معاد، جواب این سه سوال است. مبدا همه از خداوند است، انسانها بوسیله نبوت هدایت می شوند، در معادهم رفتار انان ارزیابی و جایگاه ابدی انان مشخص می شود. لذا اگر در این دنیا نتوانیم آنها را مجازات کنیم، روز قیامت مجازات می شوند.: مثال دیگر: هواپیمای مسافر بری ایران، مورد اصابت موشک قرار می گیرد، 229نفر شهید می شوند. ولی ضارب آن جایزه می گیرد! ایران هم بخاطر رعایت کاپیتولاسیون، کسی شکایت نمی کند. یعنی ایران در طول 80سال، هیچگاه از امریکایی ها شکایت نکرده! برای جنایات، آنها را فقط نصیحت کرده. البته اخیرا در مورد شهادت سردار سلیمانی، حکمی صادر، آمر و معاونان تا 36نفر به اینتر پل معرفی شدند، ولی اینتر پل گفته ما اصلا اهمیت نمی دهیم. لذا سوال اینجاست که: بودن یا نبودن اینترپل چه فرقی دارد؟

To be or not to be! This is the problem.

 Sometimes a person thinks: what is the difference between the presence or absence of any object? What are the effects of having or not having an organization or a manager? Imam Ali (as) said: Everyone should know where he came from, where he is going and where he is now. These three basic questions form the center of gravity of philosophy and science. We ask scientists: Where does the world come from, where is it going, and what is it doing now? And they are trying to answer. But the answer can be different. For example, if we consider the subway line and the driver, he asks himself: why does a route go ten or twenty times a day and come back! It doesn"t matter to him whether he leaves sooner or later. But from a traveler"s point of view, subway seconds are important to him. If he is a little late, his nerves will break. From a general point of view, anyone who wakes up in the morning eats breakfast! He goes to work or school, and comes back at night, what does that mean? But from God"s point of view, every bit of his behavior is important. For example, if a person is a firefighter, in his opinion, it is a nerve-wracking job, he should always be a standby! But from the point of view of the one who caught fire, he should be punished for being a second late. Now we are witnessing serial fires in Iran. Only with this perspective can it be understood that: fires are in the hands of firefighters! Because the way of burning is very skillful! So that there is no punishment. He immediately takes a video of it, and reports! The head of the prisons says: In the three months of winter, the cartoons of dreams go to steal! After stealing, they call the police and reveal themselves! So that they can have three cold winter months, both shelter and food! All counter-revolutionary operations can be identified in this way: the person who is filming and sending is also a suicide bomber. The Ukrainian plane had spy equipment, and operated under the guise of a passenger. And hit the ground with a suicide bomber. Immediately, the photo and video were broadcast to all the media. So we see that people all answer three basic questions. But in a complicated way. To be safe from punishment. There are four general cases: that they did not commit a crime and are not punished. The crime is committed; the punishment is equal to it. These two situations are very rare, because the offender is smarter than the police. The police must study for a long time to test his guilt or innocence. Usually, people who are not convicted are punished, or they are convicted and not punished. Because they can design their own path to be blamed on others. The importance of this issue is even higher: where it also forms the principles of religion. Monotheism, prophecy, and resurrection are the answers to these three questions. The origin of all is from God, human beings are guided by prophecy, in the resurrection of their behavior, their evaluation and eternal status are determined. Therefore, if we cannot punish them in this world, they will be punished on the Day of Judgment: Another example: Iran"s passenger plane will be hit by a missile, 229 people will be martyred. But the assailant gets the prize! Iran is not complaining about the observance of capitulation. In other words, Iran has never complained about the Americans for 80 years! For crimes, he only advised them. Of course, until recently, up to 36 people were introduced to Interpol regarding the testimony of general Soleimani, a decree issued by the director and deputies, but Interpol said that we do not care at all. So the question is: what is the difference between being and not being Interpol?

أکون أو لا أکون! هذه هی المشکلة .

 فی بعض الأحیان یعتقد المرء: ما الفرق بین وجود أو عدم وجود أی شیء؟ ما هی آثار وجود أو عدم وجود منظمة أو مدیر؟ قال الإمام علی (ع): على الجمیع أن یعرف من أین أتى ، وأین یذهب ، وأین هو الآن. تشکل هذه الأسئلة الأساسیة الثلاثة مرکز ثقل الفلسفة والعلوم. نسأل العلماء: من أین أتى العالم ، وإلى أین یتجه ، وماذا یفعل الآن؟ وهم یحاولون الإجابة. لکن الجواب یمکن أن یکون مختلفًا. على سبیل المثال ، إذا أخذنا فی الاعتبار خط مترو الأنفاق والسائق ، یسأل نفسه: لماذا یسیر الطریق عشر أو عشرین مرة فی الیوم ویعود! لا یهمه سواء غادر عاجلاً أم آجلاً. ولکن من وجهة نظر المسافر ، فإن ثوانی مترو الأنفاق مهمة بالنسبة له. إذا تأخر قلیلاً ، فسوف تنکسر أعصابه. من وجهة نظر عامة ، أی شخص یستیقظ فی الصباح یأکل وجبة الإفطار! یذهب للعمل أو المدرسة ویعود لیلا ماذا یعنی ذلک؟ ولکن من وجهة نظر الله ، فإن کل جزء من سلوکه مهم. على سبیل المثال ، إذا کان الشخص رجل إطفاء ، فی رأیه ، أنها وظیفة محطمة للأعصاب ، یجب أن یکون دائمًا فی وضع الاستعداد! ولکن من وجهة نظر الشخص الذی اشتعلت فیه النیران ، یجب أن یعاقب على تأخره الثانی. الآن نشهد حرائق متسلسلة فی إیران. فقط من هذا المنظور یمکن أن یفهم أن: الحرائق فی أیدی رجال الإطفاء! لأن طریقة الحرق ماهرة للغایة! حتى لا یکون هناک عقاب. یأخذ على الفور فیدیو لها ، وتقاریر! یقول رئیس السجون: فی الأشهر الثلاثة من الشتاء تتحول رسوم الأحلام إلى سرقة! بعد السرقة یتصلون بالشرطة ویکشفون عن أنفسهم! حتى یتمکنوا من الحصول على ثلاثة أشهر شتاء بارد ، سواء المأوى أو الطعام! یمکن التعرف على جمیع العملیات المضادة للثورة بهذه الطریقة: الشخص الذی یصور ویرسل هو أیضًا انتحاری. کان لدى الطائرة الأوکرانیة معدات تجسس ، وتعمل تحت ستار أحد الرکاب. وضرب الأرض بمفجر انتحاری. على الفور ، تم بث الصورة والفیدیو لجمیع وسائل الإعلام. لذا نرى أن جمیع الأشخاص یجیبون على ثلاثة أسئلة أساسیة. ولکن بطریقة معقدة. لتکون فی مأمن من العقاب. هناک أربع حالات عامة: أنهم لم یرتکبوا جریمة ولم یعاقبوا. الجریمة التی ارتکبها والعقاب یعادل ذلک. هذان الموقفان نادران للغایة ، لأن الجانی أذکى من الشرطة. یجب على الشرطة أن تدرس لفترة طویلة لاختبار ذنبه أو براءته. عادة ، یتم معاقبة الأشخاص الذین لم تتم إدانتهم ، أو یتم إدانتهم ولا تتم معاقبتهم. لأنهم یستطیعون تصمیم طریقهم الخاص لیتم إلقاء اللوم علیهم على الآخرین. وأهمیة هذه المسألة أعلى من ذلک: حیث تشکل أیضًا مبادئ الدین. التوحید والنبوة والقیامة هی إجابات لهذه الأسئلة الثلاثة. أصل کل شیء من الله ، البشر یسترشدون بالنبوة ، فی قیامة سلوکهم ، یتم تحدید تقییمهم ووضعهم الأبدی. لذلک ، إذا لم نتمکن من معاقبتهم فی هذا العالم ، فسیتم معاقبتهم یوم القیامة: مثال آخر: سوف تصیب طائرة رکاب إیران بصاروخ ، وسیشهد 229 شخصًا. لکن المعتدی یحصل على الجائزة! إیران لا تشکو من مراعاة الاستسلام. وبعبارة أخرى ، لم تشتک إیران من الأمریکیین منذ 80 عامًا! بالنسبة للجرائم ، نصحهم فقط. بالطبع ، حتى وقت قریب ، تم تقدیم ما یصل إلى 36 شخصًا إلى الإنتربول فیما یتعلق بشهادة سردار سلیمانی ، وهو مرسوم صادر عن المدیر والنواب ، لکن الإنتربول قال إننا لا نهتم على الإطلاق. لذا فإن السؤال هو: ما الفرق بین الوجود وعدم الإنتربول؟

Zijn of niet zijn! Dit is het probleem.

 

 Soms denkt een persoon: wat is het verschil tussen de aanwezigheid of afwezigheid van een object? Wat zijn de effecten van het wel of niet hebben van een organisatie of manager? Imam Ali (as) zei: Iedereen moet weten waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat en waar hij nu is. Deze drie basisvragen vormen het zwaartepunt van filosofie en wetenschap. We vragen wetenschappers: waar komt de wereld vandaan, waar gaat ze heen en wat doet ze nu? En ze proberen te antwoorden. Maar het antwoord kan anders zijn. Als we bijvoorbeeld de metrolijn en de chauffeur beschouwen, vraagt ??hij zich af: waarom gaat een route tien of twintig keer per dag en komt hij terug! Het maakt hem niet uit of hij vroeg of laat vertrekt. Maar vanuit het oogpunt van een reiziger zijn metro-seconden belangrijk voor hem. Als hij wat laat is, zullen zijn zenuwen breken. Over het algemeen eet iedereen die "s ochtends wakker wordt ontbijt! Hij gaat naar zijn werk of naar school en komt "s nachts terug, wat betekent dat? Maar vanuit Gods oogpunt is elk deel van zijn gedrag belangrijk. Als iemand bijvoorbeeld een brandweerman is, is het naar zijn mening een zenuwslopende klus, hij moet altijd stand-by zijn! Maar vanuit het oogpunt van degene die in brand vloog, zou hij gestraft moeten worden omdat hij een seconde te laat was. Nu zijn we getuige van seriebranden in Iran. Alleen met dit perspectief kan worden begrepen dat: branden in handen zijn van brandweerlieden! Omdat de manier van branden heel bekwaam is! Zodat er geen straf is. Hij maakt er meteen een video van en rapporteert! Het hoofd van de gevangenissen zegt: In de drie maanden van de winter gaan de tekenfilms van dromen stelen! Na het stelen bellen ze de politie en onthullen ze zichzelf! Zodat ze drie koude wintermaanden kunnen hebben, zowel onderdak als voedsel! Alle contrarevolutionaire operaties kunnen op deze manier worden geïdentificeerd: de persoon die filmt en verzendt, is ook een zelfmoordterrorist. Het Oekraïense vliegtuig beschikte over spionageapparatuur en opereerde onder het mom van een passagier. En raakte de grond met een zelfmoordterrorist. Onmiddellijk werden de foto en video uitgezonden naar alle media. We zien dus dat mensen allemaal drie basisvragen beantwoorden. Maar op een ingewikkelde manier. Om veilig te zijn voor straf. Er zijn vier algemene gevallen: dat ze geen misdaad hebben begaan en niet worden gestraft. De misdaad is gepleegd, de straf is er gelijk aan. Deze twee situaties zijn zeer zeldzaam, omdat de dader slimmer is dan de politie. De politie moet lang studeren om zijn schuld of onschuld te testen. Meestal worden mensen die niet zijn veroordeeld gestraft, of ze worden veroordeeld en niet gestraft. Omdat ze hun eigen pad kunnen ontwerpen om anderen de schuld te geven. Het belang van deze kwestie is nog groter: waar het ook de principes van religie vormt. Monotheïsme, profetie en opstanding zijn de antwoorden op deze drie vragen. De oorsprong van alles is van God, mensen worden geleid door profetie, bij de opstanding van hun gedrag worden hun evaluatie en eeuwige status bepaald. Daarom, als we ze in deze wereld niet kunnen straffen, zullen ze worden gestraft op de Dag des Oordeels: een ander voorbeeld: het passagiersvliegtuig van Iran zal worden geraakt door een raket, 229 mensen zullen de marteldood sterven. Maar de aanvaller krijgt de prijs! Iran klaagt niet over de naleving van de capitulatie. Met andere woorden, Iran heeft al 80 jaar nooit geklaagd over de Amerikanen! Voor misdaden adviseerde hij ze alleen. Natuurlijk kwamen tot voor kort tot 36 mensen bij Interpol in aanraking met de getuigenis van Sardar Soleimani, een decreet van de directeur en de afgevaardigden, maar Interpol zei dat het ons helemaal niets kan schelen. De vraag is dus: wat is het verschil tussen wel en niet Interpol zijn?