سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

سازمان ملل اسلامی ایجاد شده است تا سازمان ملل قدیم را محاکمه کند

علم مدیریت اشتباه بزرگی کرده است، طبق نظریات علم سکولار، همه شرایط بیرون را ثابت فرض کرده، فقط به مدیریت و تغییرات توابع آن توجه نموده. مدیریت شامل هدفگذاری،سازماندهی! استخدام و امثال اینها، در شرایطی باید صورت گیرد که: زمان صفر باشد و هیچ متغییر دیگری در ان اثر نگذارد. و این خلا، فقط در تصورات شخصی یا: در آزمایشگاههای استرلیزه است. واقعیت این است که همه چیز در حال حرکت و تغییر است. ما در دنیای نسیم ملایم، باد یا طوفان زندگی نمی کنیم، بلکه در دنیای گردبادها و گرداب ها زندگی می کنیم! فرق طوفان با گردباد، در این است که طوفان جهت و سرعت و توان مشخصی دارد! و در طول مسیر خود ثابت است. اما گردباد یا گرداب این طور نیست، بلکه تلاقی دو یا چند طوفان در یک نقطه است. به همین جهت گاهی جلو رفته و: گاهی به عقب برمی گردد! زیرا دو باد یا طوفان، در نقطه مقابل یکدیگر، با هم برخورد می کنند. هرکدام نیروی بیشتری داشت، دیگری را با خود می برد. گرداب هم حاصل دو رودخانه در جهت مخالف هم، که در یک نقطه به هم برخورد کنند. گردابی مانند سرگیجه بوجود می آید. در مورد انسان ها این وضع پیچیده تر است، یعنی مدیریت کاملا هوشمند است. به معنی اینکه مدیران چون هوشمند هستند، میتوانند هر لحظه تغییر تصمیم بدهند. لذا مانند بازی شطرنج، مدیر الف هر حرکتی کند، طرف مقابل حرکت او را مطالعه کرده، سعی می کند خنثی نماید، یا او را شکست دهد. مدیریت لحظه ای هوشمند، با مدیریت علمی قرون وسطی تفاوت دارد. لذا می بینیم که کرونا شناخته نمی شود. هربار که دانشمندان او را می شناسند، و برایش نسخه می نویسند به شکل جدیدی، آن نسخه را باطل کرده و قوی تر ظاهر می شود. در مواردی دستورالعمل معکوس هم تجویز می کنند. مثلا ما در مورد ماسک تاکید می کنیم! آنها ماسک های آلوده به بازار می دهند. که خود ماسک، عامل انتقال بیماری می شود. آمار نشان می دهد که هرجا ماسک بیشتر مصرف شده، کرونا بیشتر بوده است. از روز اول هم بهداشت جهانی، ماسک را پیشنهاد داد! اما فقط ماسک هایی که از چین وارد شود، یا از فرانسه! زیرا ماسک های دیگر آلوده نبودند. با همین ماسک ها، ویروس پخش می شد. بعد که برخی کشورها خودشان، ماسک تولید کردند، دستگاه تست کرونای آلوده، به آنها دادند. یعنی به عنوان تست، ویروس را دربین مردم پخش می کردند. بطوریکه مسئولان ستاد کرونا، رفتار متناقض ویروس را می دیدند، ولی توجیهی برای آن نداشتند: هرجا ماسک نرفته بود کرونا هم نرفته بود! در موضوع اعتیاد هم این طور است: یعنی فکر می کنند تمام شرایط ثابت است، و فقط ایران باید جوانان خود را، از خطر اعتیاد حفظ کند . درحالیکه همین دغدغه، در دستور کار دشمنان است: منتهی بر عکس آن. یعنی آنها رصد می کنند که: ما چه کاری می خواهیم بکنیم، بلافاصله بدل آن را می زنند. اگر ما بگوییم که سیگار دروازه اعتیاد است. آنها تبلیغ می کنند که: سیگار اصلا اعتیاد نیست! بلکه اعتبار افزایی برای جوانان است. اگر ما بخواهیم جوانان را، از دوستان بد جدا کنیم! آنها می گویند پدر و مادر ها با دوستان: فرزندانش مشکل دارد. لذا باید دانست که شیطان، همیشه در کمین است، تا برای توجیهات ما را کمک کند. او هوشمند است. یعنی مانند زمان های قبل عمل نمی کند، بلکه برعکس هر حیله را یکبار بیشتر، به انسان نمی زند. اگر بار اول کسی با یک بفرما، معتاد شد، برای بار دوم به او می گوید: دوای درد کرونا! اعتیاد است. دفعه بعد به او می گوید: درمان تنهایی اعتیاد است. لذا مدیریت اسلامی باید برمبنای هوشمندی و توکل بر خدا اداره شود، تا نقشه های دشمن (شیطان) را متوجه شده خنثی کند.

Smart management

Management science has made a big mistake, according to the theories of secular science, it has assumed all external conditions to be fixed, only paying attention to management and changes in its functions. Management includes goal setting, organization! Recruitment and the like should be done when the time is zero and no other variables affect it. And this vacuum is only in personal imagination or: in sterilized laboratories. The fact is that everything is moving and changing. We do not live in a world of gentle breezes, winds or storms, but in a world of tornadoes and whirlpools! The difference between a storm and a tornado is that the storm has a certain direction, speed and power! And is fixed along its path. But this is not a tornado or a whirlwind, but a combination of two or more storms at one point. That"s why sometimes it goes forward and: sometimes it goes back! Because two winds or a storm collide with each other. Each had more power, taking the other with it. The whirlpool is the result of two rivers flowing in opposite directions, colliding at one point. There is a vortex like dizziness. In the case of humans, this situation is more complicated, meaning that management is completely intelligent. This means that managers can change their minds at any time because they are smart. So, like a chess game, the A manager makes any move, the other side studies his move, tries to neutralize it, or defeats him. Smart momentary management is different from medieval scientific management. So we see that Corona is not known. Every time scientists know him, and write a prescription for him in a new way, that prescription is invalidated and appears stronger. In some cases, reverse instructions are also given. For example, we emphasize the mask! They market contaminated masks. The mask itself transmits the disease. Statistics show that wherever the mask was used more, Corona was more. From the first day of World Health, he suggested a mask! But only masks imported from China, or from France! Because the other masks were not contaminated. With the same masks, the virus spread. After some countries produced their own masks, they were given an infected corona tester. That is, as a test, the virus was spread among the people. As the Corona headquarters officials saw the contradictory behavior of the virus, they had no justification for it: Corona had not gone wherever the mask had gone! The same is true of addiction: they think that all the conditions are stable, and only Iran should protect its youth from the danger of addiction. While this concern is on the agenda of the enemies: the opposite. That is, they observe: what we want to do, they immediately replace. If we say that smoking is the gateway to addiction. They advertise: Smoking is not addiction at all! It is also raising credibility for young people. If we want to separate the youth from the bad friends! Parents say to friends: Her children have a problem. Therefore, it should be known that the devil is always in ambush to help us with our justifications. He is smart. That is, it does not act like it did in the past; but on the contrary, it does not hit every human being once more. If a person becomes addicted for the first time, he tells her for the second time: Crona"s pain cure! It"s addictive. "Treatment alone is addictive," she tells him later. Therefore, Islamic management must be run on the basis of intelligence and trust in God, in order to neutralize the plans of the enemy (Satan).

الإدارة الذکیة

لقد ارتکب علم الإدارة خطأً فادحًا ، وفقًا لنظریات العلم العلمانی ، فقد افترض أن جمیع الظروف الخارجیة ثابتة ، مع الاهتمام فقط بالإدارة والتغییرات فی وظائفها. تشمل الإدارة تحدید الأهداف والتنظیم! یجب أن یتم التوظیف وما شابه عندما یکون الوقت صفرًا ولا تؤثر علیه متغیرات أخرى. وهذا الفراغ فقط فی الخیال الشخصی أو فی المختبرات المعقمة. الحقیقة هی أن کل شیء یتحرک ویتغیر. نحن لا نعیش فی عالم من النسائم والریاح والعواصف اللطیفة ، ولکن فی عالم من الأعاصیر والدوامات! الفرق بین العاصفة والإعصار هو أن العاصفة لها اتجاه وسرعة وقوة معینة! ویتم إصلاحه على طول مساره. لکن هذا لیس إعصارًا ، ولکنه صلیب بین عاصفتین أو أکثر عند نقطة واحدة. هذا هو السبب فی أنها تمضی قدمًا فی بعض الأحیان و: فی بعض الأحیان تعود! لأن ریاحین أو عاصفة تصطدم مع بعضها البعض. کان لکل منهما المزید من القوة ، مع أخذ الآخر معها. الدوامة هی نتیجة نهرین یتدفقان فی اتجاهین متعاکسین ، یصطدمان فی نقطة واحدة. هناک دوامة مثل الدوخة. فی حالة البشر ، هذا الوضع أکثر تعقیدًا ، مما یعنی أن الإدارة ذکیة تمامًا. وهذا یعنی أن المدیرین یمکنهم تغییر رأیهم فی أی وقت لأنهم أذکیاء. لذا ، مثل لعبة الشطرنج ، یقوم المدیر  A بأی حرکة ، والجانب الآخر یدرس حرکته ، ویحاول تحییدها أو هزیمته. تختلف الإدارة اللحظیة الذکیة عن الإدارة العلمیة فی العصور الوسطى. لذا نرى أن کورونا غیر معروفة. فی کل مرة یعرفه العلماء ویکتبون له وصفة طبیة بطریقة جدیدة ، تُبطل هذه الوصفة وتبدو أقوى. فی بعض الحالات ، یتم أیضًا إعطاء تعلیمات عکسیة. على سبیل المثال ، نؤکد على القناع! یقومون بتسویق الأقنعة الملوثة. القناع نفسه ینقل المرض. تشیر الإحصاءات إلى أنه کلما تم استخدام القناع أکثر ، کان کورونا أکثر. منذ الیوم الأول للصحة العالمیة ، اقترح قناع! ولکن فقط الأقنعة المستوردة من الصین ، أو من فرنسا! لأن الأقنعة الأخرى لم تکن ملوثة. وبنفس الأقنعة انتشر الفیروس. بعد أن أنتجت بعض البلدان أقنعةها الخاصة ، تم إعطاؤها جهاز اختبار الاکلیل المصاب. هذا ، کاختبار ، انتشر الفیروس بین الناس. کما رأى مسؤولو المقر الرئیسی فی کورونا السلوک المتناقض للفیروس ، لم یکن لدیهم مبرر لذلک: کورونا لم یذهب أینما ذهب القناع! وینطبق الشیء نفسه على الإدمان: فهم یعتقدون أن جمیع الظروف مستقرة ، ویجب على إیران فقط حمایة شبابها من خطر الإدمان. فی حین أن هذا القلق على أجندة الأعداء: العکس. أی أنهم یلاحظون: ما نرید القیام به ، یستبدلونه على الفور. إذا قلنا أن التدخین هو بوابة الإدمان. یعلنون أن: السجائر لیست إدمانیة على الإطلاق! کما أنه یزید من مصداقیة الشباب. إذا أردنا فصل الشباب عن الأصدقاء السیئین! یقول الوالدان للأصدقاء: یعانی أطفالها من مشکلة. لذلک ، یجب أن یکون معروفًا أن الشیطان دائمًا فی کمین لمساعدتنا فی تبریراتنا. إنه ذکی. أی أنها لا تتصرف کما فعلت فی الماضی ، بل على العکس ، لا تضرب کل خدعة مرة أخرى. إذا أصبح الشخص مدمنًا للمرة الأولى ، یخبرها للمرة الثانیة: علاج ألم کرونا! انها تسبب الادمان. وتقول له لاحقًا: "العلاج وحده یسبب الإدمان". لذلک ، یجب أن تدار الإدارة الإسلامیة على أساس الذکاء والثقة بالله ، من أجل تحیید خطط العدو (الشیطان).

Intelligentes Management

 

Die Managementwissenschaft hat einen großen Fehler gemacht, nach den Theorien der säkularen Wissenschaft hat sie angenommen, dass alle äußeren Bedingungen konstant sind, wobei nur das Management und Änderungen in ihren Funktionen berücksichtigt wurden. Management beinhaltet Zielsetzung, Organisation! Rekrutierung und dergleichen sollten durchgeführt werden, wenn die Zeit Null ist und keine anderen Variablen sie beeinflussen. Und dieses Vakuum ist nur in der persönlichen Vorstellungskraft oder: in sterilisierten Labors. Tatsache ist, dass sich alles bewegt und verändert. Wir leben nicht in einer Welt mit sanften Brisen, Winden oder Stürmen, sondern in einer Welt mit Tornados und Whirlpools! Der Unterschied zwischen einem Sturm und einem Tornado besteht darin, dass der Sturm eine bestimmte Richtung, Geschwindigkeit und Kraft hat! Und ist auf seinem Weg fixiert. Dies ist jedoch kein Tornado, sondern eine Kreuzung zwischen zwei oder mehr Stürmen an einem Punkt. Deshalb geht es manchmal vorwärts und: manchmal geht es zurück! Weil zwei Winde oder ein Sturm miteinander kollidieren. Jeder hatte mehr Kraft und nahm den anderen mit. Der Whirlpool ist das Ergebnis von zwei Flüssen, die in entgegengesetzte Richtungen fließen und an einem Punkt kollidieren. Es gibt einen Wirbel wie Schwindel. Beim Menschen ist diese Situation komplizierter, was bedeutet, dass das Management vollständig intelligent ist. Dies bedeutet, dass Manager jederzeit ihre Meinung ändern können, weil sie klug sind. Wie bei einem Schachspiel macht der A-Manager jeden Zug, die andere Seite studiert seinen Zug, versucht ihn zu neutralisieren oder besiegt ihn. Intelligentes Momentanmanagement unterscheidet sich vom mittelalterlichen wissenschaftlichen Management. Wir sehen also, dass Corona nicht bekannt ist. Jedes Mal, wenn Wissenschaftler ihn kennen und ein Rezept für ihn auf neue Weise schreiben, wird dieses Rezept ungültig und erscheint stärker. In einigen Fällen werden auch umgekehrte Anweisungen gegeben. Zum Beispiel betonen wir die Maske! Sie vermarkten kontaminierte Masken. Die Maske selbst überträgt die Krankheit. Statistiken zeigen, dass Corona mehr war, wenn die Maske häufiger verwendet wurde. Vom ersten Tag der Weltgesundheit an schlug er eine Maske vor! Aber nur Masken aus China oder Frankreich importiert! Weil die anderen Masken nicht kontaminiert waren. Mit den gleichen Masken verbreitete sich das Virus. Nachdem einige Länder ihre eigenen Masken hergestellt hatten, erhielten sie einen infizierten Koronatester. Das heißt, als Test wurde das Virus unter den Menschen verbreitet. Als die Beamten des Corona-Hauptquartiers das widersprüchliche Verhalten des Virus sahen, hatten sie keine Rechtfertigung dafür: Corona war nicht dorthin gegangen, wohin die Maske gegangen war! Gleiches gilt für die Sucht: Sie glauben, dass alle Bedingungen stabil sind und nur der Iran seine Jugend vor der Suchtgefahr schützen sollte. Während dieses Anliegen auf der Tagesordnung der Feinde steht: das Gegenteil. Das heißt, sie beobachten: Was wir tun wollen, ersetzen sie sofort. Wenn wir sagen, dass Rauchen das Tor zur Sucht ist. Sie werben dafür: Zigaretten machen überhaupt nicht süchtig! Es erhöht auch die Glaubwürdigkeit für junge Menschen. Wenn wir die Jugend von den schlechten Freunden trennen wollen! Eltern sagen zu Freunden: Ihre Kinder haben ein Problem. Daher sollte bekannt sein, dass der Teufel immer im Hinterhalt ist, um uns bei unseren Rechtfertigungen zu helfen. Er ist schlau. Das heißt, es verhält sich nicht wie in der Vergangenheit, aber im Gegenteil, es trifft nicht jeden Menschen noch einmal. Wenn eine Person zum ersten Mal süchtig wird, sagt sie ihr zum zweiten Mal: ??Cronas Schmerzheilung! Es macht süchtig. "Die Behandlung allein macht süchtig", erzählt sie ihm später. Daher muss das islamische Management auf der Grundlage von Intelligenz und Vertrauen in Gott geführt werden, um die Pläne des Feindes (Satans) zu neutralisieren.