سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

سازمان ملل اسلامی ایجاد شده است تا سازمان ملل قدیم را محاکمه کند

کاپیتولاسیون بطور مرموزی در ایران ریشه دوانیده، بطوریکه هنوز کسی جرات شکایت:علیه جنایات آمریکا را ندارد. کشتار جمعی اروپا برعلیه ایران، بی پاسخ مانده و هواپیمای ساقط شده، بدون شاکی است و حجاج شهید شده، هم بی نتیجه از دریافت دیه هستند. وقتی در سال 1342 امام خمینی برعلیه کاپیتولاسیون قیام کرد، خیلی ها تصور کردند که موضوع حل شده است. اما اینطور نبود، طبق قانون کاپیتولاسیون، آمریکایی ها هر جنایتی در خارج از آمریکا، یا برعلیه ایرانی مرتکب شوند، کسی حق شکایت از انها ندارد، دادگاهها هم صلاحیت رسیدگی ندارند. اگر خیلی مهم باشد، باید پرونده به آمریکا ارسال شود تا: در انجا به قانون شهووندی آمریکایی رسیدگی کنند. بسیاری از جنایت های انان در قانون آمریکا اصلا جرم نیست: داشتن سلاح، تجاوز به عنف، کشتن سیاهپوستان و شرقی ها، اصلا جرم حساب نمی شود. لذا می بینیم آمریکا، هواپیمای مسافربری ایران را می زند، 229 نفر مسافر آن را شهید می کند. ولی به عامل این جنایت جایزه می دهند. پس کاپیتولاسیون یعنی بجای مجازات، تشویق در کار است. در این سو هم، کسی جز گریه و زاری کاری نمی کند. در همه طول این 60سال، و شاید 90سال فقط یک نفر از امریکایی ها انتقام گرفت! آنهم وحید افراخته بود. چنان بلایی به سرش اوردند که دوست و دشمن، او را تف و لعنت کرد. در بقیه جاها جز التماس کار دیگری نشده است. بطور مثال ترامپ دستور شهید کردن سردار سلیمانی را داد، خودش هم به آن اعتراف کرد، ولی کوچکترین پرونده ای برعلیه او تشکیل نشد. اصلا قوه قضائیه خود در اندازه! اعتراض به ترامپ نمی بیند. این نشان می دهد که قوه قضائیه، زیر سایه آمریکا( بدون اینکه بداند) هنوز: پیرو ساکت قانون کاپیتولاسیون است. والا باید حکم قصاص برای ترامپ صادر می کرد، جوخه اعدام را به سراغ او می فرستاد. قران در این خصوص می فرماید: که مقابله به مثل کنید(فاعتدوا به مثل مااعتدا علیکم) اما کاپیتولاسیون، قوی تر از آیات قرانی عمل می کند، و هیچ مجتهدی هم این را رد نکرده است. هواپیمای اکراینی، با نصب ادوات جاسوسی مامور بمباران 52نقطه فرهنگی بود، ولی بجای شکایت از امریکا، چند سرباز و یک فرمانده را دستگیر کردند که: چرا این تیراندازی شده است. فقط اینها نیست، سند 2030و دیگر اسناد محرمانه، در حال اجرا است. با تمام تاکیدات رهبری برای جمعیت پیران، هنوز برنامه تنظیم خانواده فعال است! در ساخت مسکن 25متری! یا پرداخت هزینه معیشتی( دو فرزند کافی است) اجرا می شود. در مسائل فرهنگی هم به همین شکل است: سالها است که رادیوهای بیگانه، و رسانه های معاند، شایعه پراکنی می کنند. اگر همین کار را یک ایرانی بکند، او را اعدام می کنند! ولی یکبار نشده برای مدیران این رسانه ها، یا مجریان و یا بنگاههای سخن پراکنی: انگلیس و آمریکا شکایتی تنظیم شود. یا مقابله به مثل شود. چرا صدای آمریکای آزاد، یا اروپای ضد برده داری ایجاد نمی شود؟ در حالیکه مردم اروپا و آمریکا هم، احتیاج به کمک دارند. آنها بیش از هرچیزی، ظلم پلیس را احساس می کنند. اصلا وجود پلیس در امریکا به چه معنی است؟ یعنی مردم آمریکا و اروپا وحشی هستند؟ فرهنگ و تمدنی که می گویند، کجای این برنامه است؟ مردم اروپا و آمریکا با تحصیلات بالا و سواد رسانه ای، آیا نمی توانند امنیت خودشان را تامین کنند؟ حتما باید پلیس بالای سرشان باشد؟ دوربین های میلیونی حتی توالت آنها را هم چک کنند؟ لذا باید رسانه ای با مرکزیت قم یا تهران باشد، که به مردم کمک کند تا: آنها از زیر یوغ پلیس آزاد شوند و شرایط لعنتی را عوض کنند. آنها باید بتوانند بر علیه نژاد پرستی و بیعدالتی برخیزند

Necessity of launching: Media for Free America

Capitulation is mysteriously rooted in Iran, so much so that no one still dares to complain: against American crimes. The massacre of Europeans against Iran has gone unanswered, and the downed plane is without a plaintiff, and the martyred pilgrims are also ineffective in receiving blood money. When Imam Khomeini rose up against the capitulation in 1942, many thought that the issue had been resolved. But that was not the case. Under the Capitulation Act, Americans commit any crime outside the United States, or against Iranians, no one has the right to sue them, and the courts have no jurisdiction. If it is very important, the case should be sent to the United States so that they can investigate the American lust law there. Many of their crimes under US law are not crimes at all: having weapons, raping, killing blacks and Easterners is not a crime at all. Therefore, we see that the United States is shooting down an Iranian passenger plane, killing 229 passengers. But the perpetrator of this crime is rewarded. So capitulation means encouraging work instead of punishment. On the other hand, no one does anything but cry. In all these 60 years, and maybe 90 years, only one American has taken revenge! Vahid was also upset. Such a calamity befell him that his friend and foe cursed him. Elsewhere, there is nothing but begging. For example, Trump ordered the martyrdom of Sardar Soleimani, and he himself confessed to it, but no small case was filed against him. Don"t judge yourself by your size! He sees no objection to Trump. This shows that the judiciary, under the shadow of the United States (without knowing it), is still silently following the law of capitulation. Vala should have issued a retribution sentence for Trump, sending the death squad to him. In this regard, the Qur"an states: "Resist the retaliation (), but capitulation is stronger than the Qur"anic verses, and no mujtahid has rejected it." The Ukrainian plane was responsible for bombing 52 cultural sites by installing spy equipment, but instead of complaining about the United States, they arrested several soldiers and a commander: Why was this shooting? Not only that, the 2030 document and other confidential documents are in effect. With all the leadership emphasis for the elderly population, the family planning program is still active! In the construction of 25-meter housing! Or livelihood payments (two children are enough). The same is true of cultural issues: for years, foreign radios and the opposition media have been spreading rumors. If an Iranian does the same, he will be executed! But not once has a complaint been filed against the directors of these media outlets, or the executives or the speaking firms: Britain and the United States. Or retaliate. Why not make a voice for a free America, or an anti-slavery Europe? While the people of Europe and the United States need help. More than anything else, they feel the oppression of the police. What does it mean to have a police force in the United States? You mean, like, people in America and Europe are wild? Where is the culture and civilization that they say? Can"t Europeans and Americans with higher education and media literacy secure themselves? Must the police be above them? Millions of cameras even check their toilets? Therefore, there should be a media outlet centered on Qom or Tehran, which should help the people to: be released from the clutches of the police and change the damn conditions. They must be able to stand up against racism and injustice

ضرورة الإطلاق : Media for Free America

الاستسلام ذو جذور غامضة فی إیران ، لدرجة أنه لا یزال أحد یجرؤ على الشکوى: ضد الجرائم الأمریکیة. مذبحة الأوروبیین ضد إیران ذهبت دون إجابة ، والطائرة التی أسقطت من دون مدّعی ، والحجاج الشهداء غیر فعالین فی تلقی الدم. عندما انتفض الإمام الخمینی ضد الاستسلام فی عام 1942 ، اعتقد الکثیرون أن القضیة قد تم حلها. ولکن لم یکن الأمر کذلک ، فبموجب قانون الاستسلام ، یرتکب الأمریکیون أی جریمة خارج الولایات المتحدة ، أو ضد الإیرانیین ، ولا یحق لأحد مقاضتهم ، ولیس للمحاکم اختصاص. إذا کان الأمر مهمًا جدًا ، فیجب إرسال القضیة إلى الولایات المتحدة حتى یتمکنوا من التحقیق فی قانون الشهوة الأمریکیة هناک. إن العدید من جرائمهم بموجب القانون الأمریکی لیست جریمة على الإطلاق: إن امتلاک سلاح والاغتصاب وقتل السود والشرقیین لیس جریمة على الإطلاق. لذلک نرى أن الولایات المتحدة تسقط طائرة رکاب إیرانیة وتقتل 229 راکبا. لکن مرتکب هذه الجریمة یکافأ. لذا فإن الاستسلام یعنی تشجیع العمل بدلاً من العقاب. من ناحیة أخرى ، لا أحد یفعل أی شیء سوى البکاء. فی کل 60 سنة ، وربما 90 سنة ، انتقم أمریکی واحد فقط! کان وحید أیضا منزعجا. هذه المصیبة أصابته بأن لعنه صدیقه وعدوه. فی مکان آخر ، لا یوجد شیء سوى التسول. على سبیل المثال ، أمر ترامب باستشهاد سردار سلیمانی ، وهو نفسه اعترف بذلک ، ولکن لم یتم تقدیم أی قضیة صغیرة ضده. لا تحکم على نفسک بحجمک! لا یرى أی اعتراض على ترامب. وهذا یدل على أن القضاء ، فی ظل الولایات المتحدة (دون علمه) ، لا یزال یتبع بصمت قانون الاستسلام. کان یجب على فالا أن یصدر حکماً جزاءیاً على ترامب ، وإرسال فرقة الموت إلیه. وفی هذا الصدد یقول القرآن: "قاوموا الانتقام () ، ولکن الاستسلام أقوى من الآیات القرآنیة ، ولم یرفضه أی مجاهد". کانت الطائرة الأوکرانیة مسؤولة عن قصف 52 موقعًا ثقافیًا عن طریق ترکیب أجهزة تجسس ، ولکن بدلاً من الشکوى من الولایات المتحدة ، اعتقلوا عدة جنود وقائد: لماذا تم إطلاق النار هذا؟ لیس ذلک فحسب ، فإن وثیقة 2030 وغیرها من الوثائق السریة ساریة المفعول. مع ترکیز القیادة على کبار السن ، لا یزال برنامج تنظیم الأسرة نشطًا! فی بناء مساکن 25 متر! أو مدفوعات لکسب الرزق (طفلان یکفیان). وینطبق الشیء نفسه على القضایا الثقافیة: منذ سنوات ، نشرت الإذاعات الأجنبیة ووسائل الإعلام المعارضة الشائعات. إذا فعل الإیرانی نفس الشیء ، فسیُعدم! ولکن لم یتم تقدیم شکوى مرة واحدة ضد مدیری هذه المنافذ الإعلامیة ، أو المدیرین التنفیذیین أو الشرکات الناطقة: بریطانیا والولایات المتحدة. أو الانتقام. لماذا لا یُسمع صوت أمریکا ، أو أوروبا المعادیة للرق؟ بینما یحتاج شعوب أوروبا والولایات المتحدة إلى المساعدة. أکثر من أی شیء آخر ، یشعرون بقمع الشرطة. ماذا یعنی وجود قوة شرطة فی الولایات المتحدة؟ تقصد ، مثل الناس فی أمریکا وأوروبا متوحشون؟ أین الثقافة والحضارة التی یقولون؟ ألا یمکن للأوروبیین والأمریکیین الحاصلین على تعلیم عال ومعرفة إعلامیة تأمین أنفسهم؟ هل یجب أن تکون الشرطة فوقهم؟ حتى ملایین الکامیرات تفحص مراحیضها؟ لذلک ، یجب أن یکون هناک منفذ إعلامی یتمحور حول مدینة قم أو طهران ، مما یساعد الناس على: الإفراج عن قبضة الشرطة وتغییر الظروف اللعینة. یجب أن یکونوا قادرین على الوقوف ضد العنصریة والظلم

Noodsaaklikheid van bekendstelling: Media for Free America

 

Kapitulasie is geheimsinnig gewortel in Iran, soveel dat niemand nog durf kla: teen Amerikaanse misdade nie. Die bloedbad van die Europeërs teen Iran het onbeantwoord gebly, en die afgeleë vliegtuig is sonder "n eiser, en die martelare pelgrims is ook ondoeltreffend om bloedgeld te ontvang. Toe Imam Khomeini in 1942 teen die kapituasie opstaan, het baie gedink dat die probleem opgelos is. Maar dit was nie die geval nie. Volgens die Kapitulasiewet pleeg Amerikaners enige misdaad buite die Verenigde State of teen Iraniërs, niemand het die reg om hulle te dagvaar nie, en die howe het geen jurisdiksie nie. As dit baie belangrik is, moet die saak na die Verenigde State gestuur word sodat hulle die Amerikaanse welluswetgewing daar kan ondersoek. Baie van hul misdade onder die Amerikaanse wetgewing is glad nie misdade nie: wapens hê, verkrag, swartes en Oosterse mense doodmaak is glad nie "n misdaad nie. Daarom sien ons dat die Verenigde State "n Iraanse passasiersvliegtuig afskiet en 229 passasiers doodmaak. Maar die dader van hierdie misdaad word beloon. Dus beteken kapitulasie werk aan te moedig in plaas van straf. Aan die ander kant doen niemand anders as om te huil nie. In al hierdie 60 jaar, en miskien 90 jaar, het net een Amerikaner wraak geneem! Vahid was ook ontsteld. So "n ramp het hom tref dat sy vriend en vyand hom gevloek het. Elders is daar niks anders as om te bedel nie. Trump het byvoorbeeld die martelaarskap van Sardar Soleimani beveel, en hy het self daarvoor erken, maar nie die geringste saak is teen hom aanhangig gemaak nie. Moenie jouself volgens jou maat beoordeel nie! Hy sien geen beswaar teen Trump nie. Dit toon dat die regstelsel, in die skadu van die Verenigde State (sonder om dit te weet), steeds die wetsorde van kapitulasie stilweg volg. Vala moes "n vergeldingsvonnis vir Trump uitgereik het en die doodsgroep na hom gestuur het. In hierdie verband sê die Koran: "Weerstaan ??die weerwraak (), maar kapitulasie is sterker as die verse van die Koran, en geen mujtahid het dit verwerp nie." Die Oekraïense vliegtuig was verantwoordelik vir die bombardering van 52 kulturele terreine deur spioenasie-toerusting te installeer, maar in plaas daarvan om oor die Verenigde State te kla, het hulle verskeie soldate en "n bevelvoerder gearresteer: Waarom was hierdie skietery? Nie net dit nie, die 2030-dokument en ander vertroulike dokumente is van krag. Met al die leierskaps beklemtoning vir die ouer bevolking, is die gesinsbeplanningsprogram nog steeds aktief! In die konstruksie van 25-meter behuising! Of betalings vir lewensonderhoud (twee kinders is genoeg). Dieselfde geld ook vir kulturele aangeleenthede: buitelandse radio"s en die opposisie-media versprei al jare gerugte. As "n Iraniër dieselfde doen, sal hy tereggestel word! Maar nie een keer is "n klag ingedien teen die direkteure van hierdie media, of die uitvoerende beamptes of die sprekende firmas nie: Brittanje en die Verenigde State. Of weerwraak maak. Waarom nie "n stem vir "n vrye Amerika, of "n anti-slawerny Europa nie? Terwyl die mense van Europa en die Verenigde State hulp nodig het. Hulle voel meer as enigiets anders die polisie se onderdrukking. Wat beteken dit om "n polisiemag in die Verenigde State te hê? Bedoel u, soos mense in Amerika en Europa wild is? Waar is die kultuur en beskawing wat hulle sê? Kan Europeërs en Amerikaners met hoër onderwys en mediageletterdheid nie hulself beveilig nie? Moet die polisie bo hulle wees? Miljoene kameras kyk selfs na hul toilette? Daarom moet daar "n media-afsetpunt wees wat op Qom of Tehran gesentreer is, wat die mense moet help om: vrygestel te word van die polisie se kloue en die verdoemende toestande te verander. Hulle moet teen rassisme en onreg kan opstaan