سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

انتخابات آمریکا باید تحریم شود زیرا هیچیک از دو طرف مورد قبول مردم نیستند و ایالت ها در فکر استقلال از مرکزیت هستند

مردم دنیا باید هرچه زودتر شیعه شوند. زیرا ابتدا تصور این بود که: بلاهای طوفان سیل و زلزله برای این است که: خداوند قدرت بشر را به چالش بکشد، و ثابت کند که خدایی وجود دارد، تا آنها از بی دینی و بی ایمانی دست بردارند. چنانچه مردم برعلیه کمونیزم قیام کرده، آن را از بین بردند. زیرا که اصل اول آن بر ماتریالیسم، یعنی مادی و طبیعی بودن همه چیز بود. آنها حتی از تئوری داروینیسم استفاده کرده، خلقت انسان را هم منکر شدند و گفتند: در اثر تصادف! تک یاخته ای بوجود آمد، چند یاخته ای شده و بعد کرمها و خزنده ها، استخوانداران و پرنده ها، و بالاخره انسان هم در مسیر تکاملی انها، ادامه میمونها بوجود آمد. البته الان هم خیلی ها، خلقت جهان را نفی می کنند! چه برسد به آفرینش انسان از خاک، و به دست خدای متعال. اما نسل آنها در حال انقراض است، کسی به آنها توجه ندارد. بلکه اکثرا به دین قبلی خود برگشته اند. بوداییها مومن تر شده، معابد بیشتر می روند. مسیجی ها از کلیسا دفاع می کنند، و دروغ های پراگماتیسها را دور ریخته اند. یهودیها به آئین یهود و نیایش آن علاقمند تر شده اند، مسلمان هم به تبع! آنها، از اسلام دفاع می کنند. اما ورود ویروس کرونا، نشان داد که نه خیر! فقط خدا را قبول کردن کافی نیست، حرفهای خدا را هم باید قبول کرد. احکام الهی را باید اجرا کرد. ویروس به کسانی حمله می کند که: وضو نمی گیرند! دست و صورت خود را چند بار در روز نمشویند. یا به کسانی حمله می کند که: پوشیه (ماسک) نداشته باشند. یا اینکه در خانه به پدر و مادر بی احترامی کنند، و گریزان از خانه باشند. البته لیبرال مسیحی های: سازمان بهداشت جهانی یا لیبرال فاشیست های: ستاد کرونای ایرانی، آن را هم تحریف کردند! بجای اینکه به مردم بگویند: حجاب داشته باشند آن را سه قسمت کردند: ماسک(یا محافظ صورت) بزنند، گان بپوشند و دستکش دست کنند.این خرفت های بی شعور نمی دانند که: آب خالص همان آب ژاول رقیق است، و خاصیت ضد ویروس دارد. لذا نیازی به وسایل دیگر نیست. زیرا استفاده از صابون، ویروس را لیز کرده و سالم به فاضلابها می فرستد! تا منتشر شوند. یا اینکه لازم است صورتها و پاها هم، طبق دستور اسلام شسته شود. آنها نمی دانند که ماسک پزشکی، هزاران بار خطرناک است! زیرا اعتماد کاذب ایجاد می کند، در حالیکه نمی تواند صد درصد جلوی ویروس را بگیرد. چون کل ویروس های جهان 5گرم بیشتر نیست. باعث خفگی در کسانی که تنگی نفس دارند، می شود. مدفوعات شش ها را، دوباره به شش ها بر می گرداند. و با هر بازدم اکشیژن کمتری، به شش ها می رسد..در حالیکه رعایت اصول مطهرات اسلامی، مخصوصا مطابق با فقه شیعه، کاملا ضد ویروس است. در واقع خداوند ویروسی را فرستاده، تا مردم را دائم الوضو کند. اما منکران شیعه، با عملکرد نامناسب خود، باعث طولانی تر شدن، و کشتار وسیع مردم می گردند. آیا برای اینکه آنها متوجه شوند، بازهم خدای رحمن عذاب جدیدی را باید بفرستد؟ شاید برخلاف اصول پراگماتیسم خودشان، با این همه عملگرایی خدا، بازهم شعورشان درک نمی کند. بطوریکه همین ها می گویند: کرونا از بین رفتنی نیست! لذا بیایند و مثل ایران، به فقه جعفری عمل کنند تا سالم بمانند. زیرا فقه جعفری می گوید: ویروس ها هم مخلوق خداوند هستند، همیشه بوده و خواهند بود. ولی با رعایت اصول عبادی، انها حق ضرر زدن به انسان را ندارند. اگر باور نمی کنند، منتظر زنبور هایی باشند که: فقط زنان بی حجاب را نیش می زنند! و در ان واحد، آنها را می کشند! ولی از روی لباس مخصوصا چادر و عبا نیش انها نمی رسد. این زنبورها هم از چین و هند شروع شده. چون لشمه خور و بی دین هستند.

People will become Shiites sooner!

The people of the world must become Shiites as soon as possible. For at first it was thought that the plagues of floods and earthquakes were for God to challenge human power, and to prove that there is a God, so that they may renounce atheism and unbelief. If the people rebelled against communism, they destroyed it. Because the first principle was on materialism, that is, the materiality and naturalness of everything. They even used the theory of Darwinism, denying the creation of man and saying: by accident! There was a protozoan, a few cells, and then worms and reptiles, skeletons and birds, and finally humans evolved into monkeys. Of course, many still deny the creation of the world! How about the creation of man from dust, and by the hand of God Almighty. But their generation is on the verge of extinction, no one cares. Rather, they have often returned to their previous religion. Buddhists become more faithful, temples go further. The Messiahs are defending the church, and they are throwing out the lies of the pragmatists. The Jews have become more interested in the Jewish religion and its worship, and so have the Muslims! They are defending Islam. But the arrival of the coronavirus showed no! It is not enough to just accept God, God"s words must also be accepted. Divine commandments must be enforced. The virus attacks those who do not perform ablutions! Do not wash your hands and face several times a day. Or he attacks those who do not have a mask. Or they may disrespect their parents at home and run away from home. Of course, liberal Christians: the World Health Organization, or liberal fascists: the Iranian Crown Headquarters, distorted it too! Instead of telling people to wear the hijab, they divided it into three parts: put on a mask (or face protector), wear gloves, and wear gloves. It has a virus. So there is no need for other devices. Because the use of soap lubricates the virus and sends it safely to the sewers! To be published. Or it is necessary to wash the faces and feet according to the order of Islam. They do not know that medical masks are thousands of times more dangerous! Because it creates false trust, while it cannot stop the virus one hundred percent. Because the total number of viruses in the world is not more than 5 grams. It causes suffocation in those who have shortness of breath. The feces return the lungs to the lungs. And with each exhalation of less oxygen, it reaches the lungs. While observing the principles of Islamic purity, especially in accordance with Shiite jurisprudence, is completely anti-viral. In fact, God sent a virus to permanently annihilate people. But the Shiite deniers, with their misconduct, prolong the massacre of the people. Should God have mercy on them again so that they may understand? Perhaps, contrary to the principles of their own pragmatism, with all this pragmatism of God, their consciousness still does not understand. As they say: Corona cannot be destroyed! Therefore, let them come and act like Jafari jurisprudence like Iran in order to stay healthy. Because Jafari"s jurisprudence says: Viruses are also God"s creations, they have always been and will be. But by observing the principles of worship, they do not have the right to harm human beings. If they don"t believe, wait for the bees to bite: only the unveiled women! And at the same time, they kill them! But their clothes, especially their tents and cloaks, do not get bitten. These bees originated in China and India. Because they are greedy and irreligious

سیصبح الناس شیعة عاجلاً !

یجب أن یصبح شعوب العالم شیعة فی أقرب وقت ممکن. فقد کان یعتقد فی البدایة أن ضربات الفیضانات والزلازل هی من أجل تحدی الله لقوة الإنسان ، وإثبات وجود إله ، حتى یتمکنوا من نبذ الإلحاد وعدم الإیمان. إذا تمرد الشعب ضد الشیوعیة ، فقد دمروها. لأن المبدأ الأول کان على المادیة ، أی المادیة والطبیعیة لکل شیء. حتى أنهم استخدموا نظریة الداروینیة ، ونکروا خلق الإنسان وقولوا: بالصدفة! کان هناک طفیلیات أولیة ، وعدد قلیل من الخلایا ، ثم الدیدان والزواحف والهیکل العظمی والطیور ، وأخیرًا البشر فی طریقهم التطوری ، استمرار القرود. بالطبع ، لا یزال الکثیرون ینکرون إنشاء العالم! ماذا عن خلق الإنسان من التراب ، ومن ید الله تعالى. لکن جیلهم على وشک الانقراض ، لا أحد یهتم. بدلا من ذلک ، عادوا فی کثیر من الأحیان إلى دینهم السابق. یصبح البوذیون أکثر إیمانًا ، وتذهب المعابد إلى أبعد من ذلک. یدافع المسیح عن الکنیسة ، وهم یرمون أکاذیب البراغماتیین. لقد أصبح الیهود أکثر اهتمامًا بالدین الیهودی وعبادة الیهود ، وکذلک المسلمین! إنهم یدافعون عن الإسلام. لکن وصول الفیروس التاجی لم یظهر! لا یکفی قبول الله فقط ، بل یجب قبول کلمات الله أیضًا. یجب تنفیذ الوصایا الإلهیة. یهاجم الفیروس أولئک الذین لا یقومون بالوضوء! لا تغسل یدیک ووجهک عدة مرات فی الیوم. أو یهاجم أولئک الذین لیس لدیهم قناع. أو قد یحترمون والدیهم فی المنزل ویهربون من المنزل. بالطبع المسیحیون اللیبرالیون: منظمة الصحة العالمیة ، أو الفاشیون اللیبرالیون: مقر التاج الإیرانی ، شوهوها أیضًا! بدلاً من مطالبة الناس بارتداء الحجاب ، قاموا بتقسیمه إلى ثلاثة أجزاء: وضع قناع (أو واقی للوجه) ، وارتداء قفازات ، وارتداء قفازات. لدیها فیروس. لذلک لیست هناک حاجة للأجهزة الأخرى. لأن استخدام الصابون یؤدی إلى تزییت الفیروس وإرساله بأمان إلى المجاری! لتنشر. أو ضرورة غسل الوجوه والقدمین حسب ترتیب الإسلام. إنهم لا یعرفون أن الأقنعة الطبیة أکثر خطورة بآلاف المرات! لأنه یخلق ثقة زائفة ، بینما لا یمکنه إیقاف الفیروس مائة بالمائة. لأن العدد الإجمالی للفیروسات فی العالم لا یزید عن 5 جرام. یسبب الاختناق لدى من لدیهم ضیق فی التنفس. یعید البراز الرئتین إلى الرئتین. ومع کل زفیر أقل من الأکسجین ، فإنه یصل إلى الرئتین ، فی حین أن مراعاة مبادئ الطهارة الإسلامیة ، وخاصة وفقًا للفقه الشیعی ، هو مضاد للفیروسات تمامًا. فی الواقع ، أرسل الله فیروسًا للقضاء على الناس بشکل دائم. لکن منکری الشیعة ، بسوء تصرفهم ، یطیلون من مذبحة الشعب. هل یرحمهم الله مرة أخرى حتى یفهموا؟ ربما ، على عکس مبادئ البراغماتیة الخاصة بهم ، مع کل براغماتیة الله هذه ، لا یزال وعیهم لا یفهم. کما یقولون: لا یمکن تدمیر کورونا! لذلک ، فلیأتوا ویتصرفوا مثل الفقه الجعفری مثل إیران من أجل البقاء بصحة جیدة. لأن فقه الجعفری یقول: الفیروسات هی أیضا من صنع الله ، فهی کانت وستظل کذلک. ولکن من خلال مراعاة مبادئ العبادة ، لیس لدیهم الحق فی إیذاء البشر. إذا لم یؤمنوا ، انتظروا أن یعض النحل: النساء غیر المحجبات فقط! وفی نفس الوقت یقتلونهم! لکن ملابسهم ، وخاصة خیامهم وعباءاتهم ، لا تتعرض للعض. نشأت هذه النحل فی الصین والهند. لأنهم جشعون وغیر متدینین

?????? ?? ???? ????? ????????!

 

??????? ????? ???? ????? ?????? ???? ??????. ??? ?????? ????? ???? ???, ?? ??????? ?????? ?? ?????????????????: ???? ??????? ???????? ????? ????? ?? ????? ?????, ?? ???? ????? ?????, ?? ???? ?????? ?? ????????? ??? ??????. ???? ?????? ??? ????? ????????? ??????? ?????????, ???? ????? ????? ???????. ???? ???????? ????? ??? ?? ??????????, ???? ????? ?? ????? ?????? ???? ??? ???. ???? ????? ???????? ??????????? ???????? ?????, ????????? ?????? ????? ?????, ???????: ???????! ?? ?? ?? ?????????, ???? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??????????, ???????? ?? ??????????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ???? ???????????? ???, ?????? ???????? ??????. ???????, ???????? ????? ??? ????????? ?????? ????? ????????! ????????? ???? ?? ??? ?? ?? ????? ????? ?????. ???? ????? ???? ??? ?????? ?????????????? ?????, ???? ????? ?????????. ???????, ???? ????? ???? ?? ???? ?????????? ??????????. ????????? ???????? ?????? ????? ????????, ???????? ?? ??? ??????? ???????? ???????? ???????? ????????? ???????? ?? ???????? ????????????? ???????? ?????????. ??????? ?? ???? ????? ?? ??????? ?? ?????? ???????? ??????? ?? ?????????? ??? ????? ???????! ???? ??????? ????? ????????. ???? ??????? ??????????? ????? ?????! ????? ?????? ????? ?????? ???? ????, ???????? ???? ??? ???? ????? ????? ??????. ????????? ????? ???? ???? ??????. ????? ?? ?????, ?? ????????? ????????, ????? ???????! ??? ??? ???? ???????? ?????? ?? ??????? ??????. ? ? ?? ?????, ?? ????? ????????, ????? ???????. ? ???? ???? ??? ???? ?? ??????? ?????????? ?????? ?? ?? ???? ????????. ???????, ????????? ????????: ??????? ??????? ??????? ? ????????? ????????: ?????? ??????? ???? ??? ???? ?????? ????????! ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ???????, ?? ????? ??????, ?????? ?? ?? ???? ?????? ????: ????? ????? (? ???????? ??) ?? ????????? ??????? ?? ????????? ???????.?? ???????? ????? ??????????, ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ?????? ??? ?? ??????????? ????? ??????? ?????. ?? ????? ?????. ????? ????, ????? ?????????? ????? ???????? ????. ???? ????????? ????? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?? ???????????? ?????????! ??????? ????? ?????. ? ???????? ??????? ????? ??? ?? ??????? ?????? ????? ???. ???? ??????????, ?? ???????? ????? ?? ??????? ???????? ??????????????! ???? ?? ??????? ?????????? ?? ????? ??????, ??? ???? ?? ?? ??? ?????? ??????? ???????? ???????????. ???? ??????? ?????? ??????? ??? ????? ?? 5 ????? ???? ????. ?? ??? ?????? ???????? ????? ????? ??????. ????? ????? ?? ??? ??????????????. ?? ??????? ??? ????? ??????????? ???????? ??????, ?? ?? ??? ???????.??? ????? ?????????? ??????? ?????, ??????? ????? ????? ?????, ??????? ????? ????? ???????. ??????, ???? ??????? ????? ???? ??????? ?????? ?? ????? ?????. ???? ????????? ???? ?? ??????? ????????? ??? ????? ???????? ????? ????????. ?? ???? ???? ?? ???? ?????? ??????, ???? ????????? ????, ??? ?????? ?????????? ??????????? ???, ?? ????? ?? ??????????? ????, ????? ???? ?? ??? ??????????. ?? ???? ?? ???????: ?????? ????? ????? ?????????! ?? ?? ??, ?????? ???? ?????? ?? ????? ?????? ??????? ?? ??????? ???? ??? ??????, ?? ??????? ??????. ???? ?????? ??????? ??????: ??????? ??? ?????????? ???? ???????, ???? ?????? ?????? ?? ?????? ???. ???? ?? ????? ?????????? ?????? ???? ??? ???????? ?? ?????? ???? ????????. ???? ???? ????? ????????, ???????? ?????, ?? ??????? ?????? ??????: ????? ?????? ???????! ?? ??? ???? ????? ???? ?????? ????????! ???? ???????? ????, ??????? ??????? ?? ??????????, ?????? ??????????. ?? ???????? ??? ??? ?? ????????? ????? ???????. ???? ???? ????? ?? ?????????