سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

ندای ماهین

انتخابات آمریکا باید تحریم شود زیرا هیچیک از دو طرف مورد قبول مردم نیستند و ایالت ها در فکر استقلال از مرکزیت هستند

شب قدر یعنی برنامه ریزی یکساله، که بهتر از یک عمر است! زیرا این برنامه ریزی می تواند: سال آینده ما را تغییر دهد، و بنیانی باشد برای: بهتر شدن سالهای بعد تا پایان عمر. بهترین برنامه ریزی هم آن است که: خود را آماده کنیم: کارهای خوب انجام، و هم، کارها را خوب انجام دهیم! این خلاصه به زبان امروز است. اما همه اینها متکی بر آیات و روایات است و در واقع خلاصه آنهاست. آنجا که قران در سوره قدر می فرماید: یک شب قدر بهتر از هزار ماه است. این یک فرمول علمی، در سلسله علت و معلولی است. فرض کنید تصمیم بگیرید: ازدواج کرده و صاحب فرزند شوید. طبق فرمول ریاضی زاد و لذا فرزندان شما، در سالهای دور، از یک افزایش تصاعدی برخوردار است، حتما داستان اختراع شطرنج و دانه گندم را شنیده اید! هر پدری دو فرزند داشته باشد، هر نسل که بگذرد این به توان دو می رسد. حالا اگر 5فرزند داشته، و هر کدام از فرزندانش هم، همین مسیر را ادامه دهند به توان 5می شود. تا عدد عجیب و غریب می گردد.  همه اعمال انسان به این شکل، بزرگ و بزرگتر می شود. اگر کسی کشته شود! مثل اینکه یک جمعیت را کشته شد(آیه 32مائده) یعنی زنجیره فوق را قطع کرده اید. فهم این موضوع چندان مشکل بود؟ تا اینکه خدا وند کرونا را فرستاد! حالا همه میدانند زنجیره ویروس یعنی چه! و یک نفر می تواند کل جهان را آلوده کند. همه خانه نشینی ها، برای این است که این زنجیره قطع شود. در حالیکه اگر همه ویروس های: جهان را جمع کنید 5گرم بیشتر نمی شود. ولی همه اینها به اراده خداوند است. مسئولین بی کفایت کرونا اعلام می کنند: ممکن است کرونا از بین نرود! آنها نمی دانند که کرونا بوده و هست و خواهد بود! مانند همه موجودات و مانند همه باکتریها! فقط تصمیم ما ست که زنجیره آن را قطع کند، یا آن را منتشر کند. شب قدر هرکسی، در این تصمیم ها است. برای همین در تعریف شب قدر گفته اند: که بین شبهای دیگر مخفی است. یعنی تاریخ و زمان مهم نیست، تصمیم سازی مهم است. مثلا گفته شده که شب جمعه، قران بخوانید ثواب دارد، ولی بعد فرمودند: شب های شنبه هم همان ثواب را دارد، یا فرمودند در ماه رمضان ثواب بیشتری دارد. یعنی مدیریت اقتضایی برای زندگی خودمان داریم. به قول معروف، جلوی ضرر را هر موقع بگیری منفعت است. مثلا شب قدر شرکتها، 31تیرماه هرسال است که ترازنامه آنها، امضا می شود و برنامه های سال اینده آنها معلوم می شود! یا بودجه کل کشور تصویب می شود. ولی به این معنی نیست که پرونده بسته شد! هر روز و هرساعت برای مدیرعامل شرکت، لحظه قدر است زیرا باید انتخاب کند، و تصمیم بگیرد. اگر تصمیم بگیرد سهامی عام باشد، این تصمیم را بلافاصله می نویسند: بمدت نامحدود! بعدا تصمیم بگیرند با مسئولیت محدود شود، کسی جلوی انها را نمی گیرد، فقط باید یک شب قدر (مجمع عمومی فوق العاده ) تعیین کنند! فضیلت شبهای قدر در ماه رمضان، این است که تبدیل به تریبون آزاد می شود. یعنی هرکس با دعا،حاجت خواستن و آرزو کردن، خط مشی آینده خود را اعلام می کند. خداوند بجای صندوق پستی یا مراسلات پیش و پس، مستقیما نظرات را می شنود. بعد باید دید: چقدر حاضر است برای رسیدن به حاجات خود کوشش نماید.قران می فرماید: برای هرکس جز انکه سعی می کند نصیبی نیست. لذا آنانکه نصیب دیگران را، برای خود برمی دارند معلوم می شود: خودشان خوب کار نکردند! ولذا کارخوبی هم نمی کنند! که دزدی یا اختلاس می کنند. مردم هم روزی به این کار زشت، واقف شده و با کمک خدا تلافی می کنند. و نمیگذارند حق انها، چه در این دنیا(کوتاه مدت) و چه در آن دنیا پایمال شود.

One year planning

Laylat al-Qadr means one-year planning, which is better than a lifetime! Because this planning can: change us next year, and be the basis for: getting better in the years to come. The best planning is to: Prepare yourself: Do good things, and do good things! This is a summary in today"s language. But all this is based on verses and hadiths, and in fact it is a summary of them. As the Qur"an says in Surah Al-Qadr: One night of Al-Qadr is better than a thousand months. This is a scientific formula, in a series of causes and effects. Suppose you decide to get married and have a child. According to the mathematical formula, and therefore your children have a progressive increase in the distant years, you must have heard the story of the invention of chess and wheat grains! Every father has two children, and every generation that passes will be able to have two. Now, if he has 5 children, and each of his children continues the same path, he will be able to 5. It becomes a strange number. In this way, all human actions become bigger and bigger. If someone is killed! It"s like killing a crowd (verse 32 of the Ma"idah) means cutting off the chain. Was it so difficult to understand? Until God sent Crow! Now everyone knows what the virus chain means! And one can pollute the whole world. All housewives, in order to cut this chain. However, if you collect all the viruses in the world, 5 grams will not be more. But all this is by the will of God. Corona"s incompetent officials say: Corona may not be gone! They don"t know that Corona has been and is and will be! Like all creatures and like all bacteria! It"s just our decision to cut the chain, or publish it. Thanksgiving is upon us, which means the holiday season is in full swing. That is why they have said in the definition of the Night of Power: that it is hidden among other nights. That is, history and time do not matter, decision making is important. For example, it is said that reciting the Qur"an on Friday night has a reward, but then they said: Saturday nights have the same reward, or they said that there is more reward in the month of Ramadan. That means we have the right management for our lives. As the saying goes, it is in your best interest to prevent harm at any time. For example, on the night of the 31st of July of each year, the companies" balance sheets are signed and their plans for the next year are known! Or the budget of the whole country is approved. But that doesn"t mean the case is closed! Every day and every hour is a moment of appreciation for the CEO because he has to choose, and decide. If he decides to be a public company, this decision will be written immediately: indefinitely! Later they decide to be held accountable, no one will stop them, they just have to set a night of appreciation (Extraordinary General Assembly)! The virtue of Laylat al-Qadr during Ramadan is that it becomes a free tribune. That is, everyone announces their future policy by praying, asking for and wishing. Instead of a mailbox or pre- and post-mail box, God listens directly to comments. Then we have to see: how much he is willing to try to reach his needs. Therefore, those who take the share of others for themselves, it turns out: they did not do well themselves! So they don"t do a good job! Who steal or embezzle. One day, people will realize this ugly thing and will retaliate with God"s help. And they do not allow their rights to be violated, either in this world (in the short term) or in that world.

التخطیط سنة واحدة

لیلة القدر تعنی التخطیط لمدة عام ، وهو أفضل من العمر! لأن هذا التخطیط یمکن أن: یغیرنا العام المقبل ، ویکون الأساس لـ: التحسن فی السنوات القادمة. أفضل التخطیط هو: جهز نفسک: افعل الأشیاء الجیدة ، وافعل الأشیاء الجیدة! هذا ملخص بلغة الیوم. لکن کل هذا مبنی على الآیات والأحادیث ، وهو فی الواقع ملخص لهم. کما یقول القرآن فی سورة القدر: لیلة القدر خیر من ألف شهر. هذه صیغة علمیة فی سلسلة من الأسباب والآثار. لنفترض أنک قررت الزواج وإنجاب طفل. وفقًا للصیغة الریاضیة ، وبالتالی فإن أطفالک لدیهم زیادة تدریجیة فی السنوات البعیدة ، لا بد أنک سمعت قصة اختراع الشطرنج وحبوب القمح! کل أب لدیه طفلان ، وکل جیل یمر سیکون قادرًا على إنجاب طفلین. الآن ، إذا کان لدیه 5 أطفال ، وواصل کل واحد من أطفاله نفس المسار ، فسیکون قادرًا على 5. یصبح رقم غریب. بهذه الطریقة ، تصبح جمیع الأعمال البشریة أکبر وأکبر. إذا قتل شخص! إنه مثل قتل حشد (الآیة 32 من المائدة) یعنی قطع السلسلة. هل کان من الصعب فهمه؟ حتى أرسل الله کرو! یعلم الجمیع الآن ماذا تعنی سلسلة الفیروسات! ویمکن للمرء تلویث العالم کله. جمیع ربات البیوت ، من أجل قطع هذه السلسلة. ومع ذلک ، إذا جمعت جمیع الفیروسات فی العالم ، فلن یکون هناک أکثر من 5 جرامات. لکن کل هذا بإرادة الله. یقول المسؤولون غیر الأکفاء فی کورونا: قد لا تختفی کورونا! إنهم لا یعرفون أن کورونا کانت وستظل وستظل کذلک! مثل جمیع المخلوقات ومثل جمیع البکتیریا! إنه فقط قرارنا بقطع السلسلة أو نشرها. یأتی عید الشکر علینا ، مما یعنی أن موسم العطلات على قدم وساق. لذلک قالوا فی تعریف لیلة القدر: إنها مخفیة بین اللیالی الأخرى. أی أن التاریخ والوقت لا یهمان ، واتخاذ القرار مهم. على سبیل المثال ، یقال أن تلاوة القرآن لیلة الجمعة له أجر ، ولکن بعد ذلک قالوا: لیالی السبت لها نفس الأجر ، أو قالوا أن هناک أجر أکثر فی شهر رمضان. هذا یعنی أن لدینا الإدارة الصحیحة لحیاتنا. کما یقول المثل ، من مصلحتک منع الضرر فی أی وقت. على سبیل المثال ، فی لیلة 31 یولیو من کل عام ، یتم التوقیع على میزانیات الشرکات وتعرف خططها للعام القادم! أو تمت الموافقة على میزانیة البلد بأکمله. ولکن هذا لا یعنی أن القضیة مغلقة! کل یوم وکل ساعة هی لحظة تقدیر للرئیس التنفیذی لأنه علیه أن یختار ویقرر. إذا قرر أن یکون شرکة عامة ، فسیتم کتابة هذا القرار على الفور: إلى أجل غیر مسمى! فی وقت لاحق قرروا أن یحاسبوا ، لن یوقفهم أحد ، علیهم فقط أن یضعوا لیلة من الامتنان (الجمعیة العامة غیر العادیة)! فضیلة لیلة القدر فی رمضان أنها تصبح منبرًا حرًا. أی أن الجمیع یعلن عن سیاستهم المستقبلیة بالصلاة وطلبها ورغبتها. بدلاً من صندوق البرید أو البرید المسبق والبرید ، یستمع الله مباشرة إلى التعلیقات. ثم یجب أن یُرى: کم هو مستعد لمحاولة الوصول إلى احتیاجاته یقول القرآن: لا مصیر لأحد إلا المحاولة. لذلک ، أولئک الذین یأخذون نصیب الآخرین لأنفسهم ، اتضح: أنهم لم یفعلوا أنفسهم بشکل جید! لذلک لا یقومون بعمل جید! من یسرق أو یختلس. ذات یوم ، سوف یدرک الناس هذا الشیء القبیح وسوف ینتقمون بعون الله. وهم لا یسمحون بانتهاک حقوقهم ، سواء فی هذا العالم (على المدى القصیر) أو فی هذا العالم .

?? ??? ?? ????????

 

????? ??-????? ?? ???? ?? ??? ?? ????? ??, ?? ??????? ?? ????? ??! ??????? ?? ?????? ???? ??? ???? ??? ???? ??, ?? ??? ???? ?????? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ????? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ????: ????? ????? ????, ?? ????? ????? ????! ?? ?? ?? ???? ??? ?? ?????? ??? ????? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ??, ?? ?????? ??? ?? ???? ?????? ??? ???? ?? ???? ??-????? ??? ????? ???? ??: ??-????? ?? ?? ??? ?? ????? ?????? ?? ????? ??? ?? ?? ????????? ????? ??, ?????? ?? ???????? ?? ?? ???????? ???? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ?????? ????? ?? ??????, ?? ????? ???? ?????? ??? ??? ?? ?????? ??? ?? ????????? ?????? ??? ??, ???? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ???????? ?? ????? ???? ????! ?? ???? ?? ?? ????? ???? ???, ?? ?? ????? ?? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ?????? ??, ??? ???? 5 ????? ???, ?? ???? ???????? ????? ?? ?? ?? ?????? ???? ??? ??, ?? ?? 5 ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ??? ?? ??? ??, ??? ?????? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ??! ?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? (?????? ?? ????? 32) ?? ???? ?? ???????? ?? ??? ????? ???? ?? ????? ???? ??????? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ????! ?? ?? ??? ????? ?? ?? ????? ???????? ?? ???? ???? ??! ?? ???? ?????? ?? ???????? ?? ???? ??? ??? ?????????, ?? ???????? ??? ????? ???? ?? ???? ???????, ??? ?? ?????? ??? ??? ????? ????? ???? ???, ?? 5 ????? ???? ???? ?????? ????? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ?? ????? ?????????? ?? ???? ??: ?????? ???? ?? ???? ??! ?? ???? ????? ?? ?????? ??? ?? ?? ?? ?? ?????! ??? ????????? ?? ??? ?? ??? ???????? ?? ???! ?? ????? ???????? ??? ?????, ?? ??? ???????? ???? ?? ????? ?????? ??? ??????? ?? ?? ??, ????? ???? ?? ?? ????????? ?? ???? ???? ????? ?? ??? ?????? ???????? ???? ?? ???? ?? ??????? ??? ??? ??: ?? ???? ????? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ?????? ?? ??? ????? ???? ????, ?????? ???? ?????????? ??? ?????? ?? ???, ?? ??? ???? ?? ?? ???????? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ??, ????? ??? ???????? ???: ?????? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ??, ?? ???????? ??? ?? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ?? ?? ????? ??? ????? ???? ?? ??? ??? ??????? ??? ???? ?? ??? ???? ??, ???? ?? ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ????????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???, 31 ????? ?? ??? ??, ?? ???, ???????? ?? ?????? ??? ?? ????????? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ??????? ?? ???? ???? ??! ?? ???? ??? ?? ??? ?? ?????? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ??! ?? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ?????? ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ??, ?? ????? ???? ??? ??? ?? ?? ????????? ????? ???? ?? ????? ???? ??, ?? ?? ?????? ????? ???? ?????: ???????? ??? ?? ???! ??? ??? ?? ??????? ???? ?? ????? ???? ???, ??? ?? ?????? ??? ???? ?????, ?????? ????? ??????? ?? ?? ??? ????????? ???? ???? (??????? ??????)! ????? ?? ????? ????? ??-????? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ???????, ?? ??? ?????????, ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ????? ???? ??? ???????? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ?? ????, ????? ???? ?????????? ?? ????? ??? ??? ?? ???? ???? ?????: ?? ???? ??????? ?? ??????? ?? ??? ????? ????? ??? ????? ???? ??: ????? ???? ?? ????? ??? ????? ???? ??? ?????, ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ?? ?????? ???? ???, ?? ??? ??? ??: ???????? ??? ?? ????? ???? ????! ????? ?? ?? ????? ??? ???? ???? ???! ?? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ???, ??? ?? ?????? ??? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ???????? ?? ??????? ???? ???? ????, ?? ?? ?? ?????? ??? (???????? ???) ?? ?? ?????? ???